Tiếng việt - ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( TIẾT 22 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
175
lượt xem
29
download

Tiếng việt - ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( TIẾT 22 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Củng cố và hệ thống lại kiến thức về động từ và tính từ qua các dạng bài tập. -Hs vận dụng sự hiểu biết của mình làm bài tập đúng chính xác như ví dụ tìm một số từ là động từ và một số từ là tính từ. đồng thời biết đặt câu đúng ngữ pháp, hay. - Biết dùng động từ , tính từ thích hợp khi nói , viết. Trình bày sạch sẽ , viết chữ đẹp .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt - ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( TIẾT 22 )

  1. TI NG VI T ( TC ) ÔN LUY N T VÀ CÂU. ( TI T 22 ) I-M c tiêu: -C ng c và h th ng l i ki n th c v ng t và tính t qua các d ng bài t p. -Hs v n d ng s hi u bi t c a mình làm bài t p úng chính xác như ví d tìm m t s t là ng t và m t s t là tính t . ng th i bi t t câu úng ng pháp, hay. - Bi t dùng ng t , tính t thích h p khi nói , vi t. Trình bày s ch s , vi t ch p. II- ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh
  2. 1-Gv c ng c và h th ng l i các ki n th c v ng t và tính t ã h c qua t ng bài t p sau: 2-Luy n t p: Bài t p 1: Tìm ng t và tính t trong các câu sau. +Gió b t u th i m nh. +T ng àn cò bay vùn v t theo mây. +M bi u bà m t gói trà m n ư p nh sen. +Lên thăm nhà bác hôm nay : tr ng ng n hoa hu , hương bay d u hi n. +Gi a mùa g t ,cánh ng lúa vàng r c lên trong n ng. -Hs c y/c bài t p 1. -Th o lu n nhóm ôi, tìm ra các ng -1 Hs c y/c bài t p 1. t và tính t , và làm vào v . -Th o lu n theo nhóm ôi. -Hs lên b ng g ch chân các ng t và tính t trong câu. - 2 hs lên b ng làm. +Các ng t : th i, bay, bi u, ư p,
  3. thăm ,bay, g t. -Gv nh n xét và ghi i m. +Các tính t : m nh , vùn v t ,tr ng ng n ,d u hi n, vàng r c.. Bài t p 2:Tìm ng t và tính t trong o n văn sau ây: -Nh n xét bài làm c a b n. “Sáng s m tr i quang h n ra . êm qua m t bàn tay nào ã gi i r a vòm tr i s ch bóng . Màu mây xám ã như ng ch cho m t màu tr ng ph t xanh như màu men s . ng ông phía trên dãy ê ch y dài r ch ngang t m m t , ngăn không cho th y bi n khơi, ai ã ném lên b n năm m ng mây h ng to tư ng , l i i m xuy t thêm ít nét mây m gà vút dài thanh m nh.” -1hs c o n văn ,c l p c th m theo. -Gv phát phi u h c t p., y/c hs th o lu n và làm bài. -Nhóm dán phi u k t qu lên b ng. -1 hs c o n văn. -Th o lu n nhóm 4 ..
  4. -Nhóm dán phi u k t qu lên b ng. +Tính t : quang, s ch bóng,xám ,tr ng , xanh,dài,h ng , to tư ng,vút dài, Nh n xét bài làm c a hs, ghi i m. thanh m nh. Bài t p 3: t 2 câu : (làm cá nhân) + ng t : gi i r a, như ng ,ch y, th y, ném, i m xuy t. - i di n nhóm lên c k t qu . a-Có m t ng t : -L p nh n xét bài làm c a t ng nhóm . b-Có m t tính t : -1 hds c y/c bài. - T ch c cho hs thi nhau t câu. +M em ã i ch . -Gv nh n xét chung v t câu c a hs. + B bàn gh còn m i tinh. +Chú meo ô –mi có ôi m t trong 3- C ng c : su t.
  5. +H i : -Th nào là ng t ? +B n H i á bóng r t hay. - Th nào là tính t ? +Sáng nào em cũng d y t p th d c. -Trò chơi: Ai úng nh t. + Ngôi nhà c a em r ng và thoáng mát. -Gv ph bi n trò chơi., th i gian chơi, 1 phút. -Nhóm nào tìm nhi u t hơn thì th ng. -Hs tr l i câu h i. -Y/c 2 nhóm hs lên chơi. - Ch n t úng c a nhóm mình dán vào -Hs chơi trò chơi 1 phút. bìa trên b ng. ng t tính t -Nh n xét , tuyên dương. T ng k t và liên h th c t . -D n dò .
Đồng bộ tài khoản