Tiếp thị đa cấp

Chia sẻ: Anh Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
143
lượt xem
89
download

Tiếp thị đa cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là một chiến lược tiếp thị mà compensates quảng bá của công ty bán hàng trực tiếp, không chỉ cho các sản phẩm bán hàng cá nhân mà họ tạo ra, nhưng cũng cho doanh thu của những người khác mà họ giới thiệu về công ty. Các sản phẩm và công ty thường được thị trường trực tiếp đến người tiêu dùng và tiềm năng của đối tác kinh doanh có nghĩa là các mối quan hệ từ các giới thiệu và tiếp thị của miệng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp thị đa cấp

  1. Tiếp thị đa cấp (MLM), là một hình thức của Mạng Tiếp thị (tuy nhiên các điều khoản này thường được sử dụng interchangeably). Đó là một chiến lược tiếp thị mà compensates quảng bá của công ty bán hàng trực tiếp, không chỉ cho các sản phẩm bán hàng cá nhân mà họ tạo ra, nhưng cũng cho doanh thu của những người khác mà họ giới thiệu về công ty. Các sản phẩm và công ty thường được thị trường trực tiếp đến người tiêu dùng và tiềm năng của đối tác kinh doanh có nghĩa là các mối quan hệ từ các giới thiệu và tiếp thị của miệng. [1]. Độc lập, unsalaried salespeople đa cấp tiếp thị, gọi tắt là nhà phân phối (hoặc associates, độc lập chủ doanh nghiệp, đại lý, mua, bán hàng tư vấn, tư vấn, đại lý độc lập, vv), đại diện cho công ty mẹ và được trao một hoa hồng dựa vào khối lượng sản phẩm được bán thông qua mỗi doanh nghiệp độc lập của họ (các tổ chức). Các nhà phân phối độc lập của các tổ chức phát triển của mình, hoặc xây dựng một cơ sở hoạt động của khách hàng, người mua trực tiếp từ công ty mẹ, hoặc bằng cách tuyển dụng một nhà phân phối độc lập downline của người cũng xây dựng một cơ sở khách hàng, do đó mở rộng và toàn bộ hệ thống tổ chức. Ngoài ra, nhà phân phối, cũng có thể kiếm được một lợi nhuận bán lẻ các sản phẩm của họ mua từ công ty mẹ ở mức giá bán buôn. Kiếm được một nhà phân phối, hoa hồng, dựa vào các nỗ lực bán hàng của tổ chức mình, bao gồm các nỗ lực bán hàng độc lập cũng như những nỗ lực của leveraged bán hàng downline của họ. Điều này được sắp xếp giống như nhượng quyền thương mại sắp xếp nơi royalties được trả tiền từ doanh thu của cá nhân hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại cho các chủ thương hiệu cũng như tại một khu vực hoặc khu vực quản lý. Hoa hồng được trả tiền để tiếp thị đa cấp theo các nhà phân phối của công ty lập kế hoạch bồi thường thiệt hại. Có thể có nhiều cấp độ của người dân royalties nhận được từ một người bán hàng. Nội dung [ẩn] * 1 hợp pháp * 2 kế hoạch Bồi * 3 Criticism của MLM * Ghi chú 4 * 5 Xem thêm * 6 Liên kết ngoài [sửa] pháp Đó là đôi khi rất khó để phân biệt với luật pháp và bất hợp pháp có uy tín MLMs từ Pyramid hoặc Ponzi chương trình. MLM các doanh nghiệp hoạt động tại Hoa Kỳ trong tất cả 50 tiểu bang và trong hơn 100 quốc gia khác, và các doanh nghiệp mới có thể sử dụng những thuật ngữ như "liên kết tiếp thị" hay "nhà trên cơ sở kinh doanh nhượng quyền thương mại". Tuy nhiên, nhiều chương trình thử Pyramid đến nay chính họ là hợp pháp MLM kinh doanh. Trong hầu hết các công ty MLM hợp pháp, ban chỉ là giành được trong ngày bán hàng của công ty sản phẩm hay dịch vụ. Không có tiền có thể được tuyển dụng được từ một mình
  2. ( "lệ phí đăng ký"), mặc dù số tiền được từ bán hàng của các thành viên tuyển dụng là một trong những điểm thu hút sự sắp xếp của MLM. Nếu người tham gia được trả tiền chủ yếu từ tiền nhận được từ recruits mới, hoặc nếu họ được yêu cầu phải mua thêm sản phẩm mà họ đang có khả năng hơn để bán, sau đó có thể là một công ty Pyramid Ponzi hoặc chương trình, mà là bất hợp pháp tại hầu hết các quốc gia. Salespeople mới có thể được yêu cầu trả tiền cho riêng của họ đào tạo và tài liệu tiếp thị, hoặc mua một số lượng hàng tồn kho. Đáp thông thường là thông qua các bài kiểm tra này là hợp pháp theo các MLMs nên gọi là 70% trong đó quy định ngăn cản các thành viên "hàng tồn kho đang được tải xuống" để đủ điều kiện để có thêm tiền thưởng. 70% các quy định đòi hỏi phải tham gia để bán 70% trước đó mua các hàng tồn kho trước khi đưa đơn đặt hàng mới với công ty. Tuy nhiên có những biến thể thích trong quy tắc này. Một số luật sư đòi rằng 70% mua các hàng tồn kho nên được bán cho những người không phải là người tham gia kinh doanh, trong khi nhiều công ty MLM cho phép tự tiêu thụ được một phần của doanh thu của một người tham gia [2]. Các Liên Minh Châu Âu Thực tiễn thương mại bất công của Chỉ thị rõ ràng bao gồm tự tiêu thụ là hợp pháp [3]. Trong một 2004 Hoa Kỳ Hội đồng Thương mại Liên bang (FTC) Nhân viên tư vấn trực tiếp vào thư Bán Hiệp hội các tiểu bang: Nhiều đã được thực hiện của các cá nhân, hoặc nội bộ, vấn đề tiêu thụ trong những năm gần đây. Trong thực tế, số lượng tiêu thụ nội bộ trong bất kỳ đa cấp độ bồi thường thiệt hại kinh doanh không xác định hoặc không phải là FTC sẽ xem xét các kế hoạch một chương trình Pyramid. Các câu hỏi quan trọng cho FTC là liệu doanh thu chủ yếu là hỗ trợ các ban trả tiền cho tất cả mọi người tham gia được tạo ra từ mua hàng hóa và dịch vụ mà không phải là ngẫu nhiên một cách đơn giản để mua quyền tham gia vào một tiền-làm kinh doanh. [4] Trong một 2007 Wall Street Journal phỏng vấn, FTC Peter Vander Nat kinh tế cho rằng, "Nếu người dân được mua, vì họ muốn sử dụng một sản phẩm của công ty, những người bán hàng có thể truy cập như bán lẻ." [5] Các FTC cung cấp lời khuyên cho các MLM thành viên tiềm năng để giúp họ nhận ra những người có khả năng được chương trình Pyramid. [6] [sửa] Bồi kế hoạch Devised một công ty có nhiều kế hoạch bồi thường thiệt hại MLM qua nhiều thập kỷ qua. * Stairstep Breakaway loại kế hoạch này là kế hoạch công bố có đại diện của người có trách nhiệm đối với cả cá nhân và nhóm khối tin, bán hàng. Khối lượng được tạo ra bằng cách tuyển dụng và bán lẻ của sản phẩm. Các loại giảm giá hoặc bồi hoàn có thể được trả tiền để nhóm lãnh đạo và một nhóm lãnh đạo có thể được bất kỳ đại diện với một hoặc nhiều downline recruits. Sau khi predefined cá nhân và / hoặc nhóm khối tin là đã đạt được, một người đại diện di chuyển lên một cấp độ hồng. Điều này tiếp tục cho đến khi người đại
  3. diện bán hàng của khối lượng đạt tới cấp độ đầu trang hồng và "phá vỡ đi" từ các upline. Từ đó điểm trên, nhóm mới không còn được coi là một phần của mình upline của nhóm và đa cấp độ bồi thường thiệt hại khía cạnh ceases. Ban đầu upline thường tiếp tục được thông qua ban ghi đè và các ưu đãi. * Unilevel kế hoạch loại kế hoạch này thường được coi là đơn giản về các kế hoạch bồi thường thiệt hại. Uni-Cấp bậc kế hoạch trả tiền đồng chủ yếu dựa trên số lượng các cấp độ là một người nhận từ ban đầu là người đại diện mua sản phẩm. Hoa hồng không phải là dựa trên các tiêu đề hay xếp hạng đạt được. Bởi đủ điều kiện kinh doanh với một yêu cầu tối thiểu, đại diện ban kiếm được và không giới hạn vào một số giới hạn các cấp của đại diện tuyển dụng downline. * Ma trận kế hoạch loại hình này cũng tương tự như kế hoạch cho một Uni-Cấp bậc kế hoạch, trừ cũng có một số giới hạn của người đại diện có thể được đặt trên các cấp độ đầu tiên. Recruits vượt quá số lượng tối đa cho phép các vị trí cấp độ đầu tiên sẽ được tự động đặt trong downline khác (cấp độ thấp hơn) các vị trí. Ma trận thường xuyên có một kế hoạch tối đa chiều rộng và chiều sâu. Khi tất cả các vị trí trong một đại diện của downline ma trận được làm đầy (tối đa chiều rộng và chiều sâu được đạt tới cho tất cả các người tham gia trong một ma trận), một ma trận mới có thể được bắt đầu. Giống như Uni-Cấp bậc kế hoạch, đại diện trong một ma trận được, không giới hạn ban về giới hạn mức độ tối thiểu bán hàng với khối lượng hạn ngạch. * Kế hoạch nhị phân: Một kế hoạch nhị phân là một multilevel tiếp thị kế hoạch bồi thường cho phép các nhà phân phối có mặt trước chỉ có hai kênh phân phối trực tuyến. Nếu một nhà phân phối các nhà tài trợ nhiều hơn hai kênh phân phối, sự vượt quá được đặt ở cấp độ dưới đây của các nhà phân phối tài trợ trước trực tuyến. Điều này "spillover" là một trong những tính năng hấp dẫn nhất cho các nhà phân phối mới từ họ chỉ cần tài trợ hai kênh phân phối để tham gia vào kế hoạch bồi thường thiệt hại. Những giới hạn chính là các nhà phân phối phải "cân bằng" của họ downline hai chân để nhận được đồng. Cân bằng chân thường đòi hỏi phải có số lượng bán hàng từ một trong downline coi chân không nhiều hơn quy định một tỷ lệ phần trăm của các nhà phân phối của tổng số bán hàng. [7] * Hybrid đang có kế hoạch bồi thường các kế hoạch được xây dựng bằng cách sử dụng thành phần của nhiều hơn một loại hình kế hoạch bồi thường thiệt hại. [sửa] Criticism của MLM Hội đồng Thương mại Liên bang (FTC) đã ban hành một quyết định, lại Trong Amway Corp, năm 1979, trong đó nó chỉ ra rằng đa cấp không phải là bất hợp pháp tiếp thị cho mỗi nhập ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Amway đã được tìm thấy guilty of fixing giá (theo yêu cầu "độc lập" nhà phân phối, bán ở mức giá thấp) và thu nhập exaggerated làm đơn xin bồi hoàn. [8] Những lời khuyên rằng FTC đa cấp tổ chức tiếp thị tốt hơn với sự ưu đãi cho các sản phẩm bán hàng tuyển dụng hơn là để được xem skeptically. Các FTC cũng khuyến cáo, việc nhận được từ đồng tuyển dụng thành viên mới là outlawed trong hầu hết các tiểu bang như là "pyramiding". [6] Trong tháng tư năm 2006, nó một đề xuất kinh doanh Cơ hội nghề nghiệp
  4. Rule để yêu cầu người bán của tất cả các cơ hội kinh doanh-bao gồm cả MLMs-to cung cấp đủ thông tin để giúp cho người mua tiềm năng để thực hiện một thông báo về quyết định của họ xác suất của kiếm tiền. Trong tháng ba 2008, gỡ bỏ các FTC Mạng Marketing (MLM) đề nghị từ các công ty kinh doanh Cơ hội nghề nghiệp Rule: Các đề nghị sửa đổi, tuy nhiên, sẽ không đạt được đa cấp tiếp thị các công ty hoặc một số công ty có thể đã được swept inadvertently vào phạm vi của tháng tư 2006 đề nghị. [9] Multi­level marketing (MLM), is a form of Network Marketing (however the terms are often used  interchangeably). It is a marketing strategy that compensates promoters of direct selling  companies not only for product sales they personally generate, but also for the sales of others  they introduced to the company. The products and company are usually marketed directly to  consumers and potential business partners by means of relationship referrals and word of mouth  marketing.[1]. Independent, unsalaried salespeople of multi­level marketing, referred to as distributors (or  associates, independent business owners, dealers, franchise owners, sales consultants,  consultants, independent agents, etc.), represent the parent company and are awarded a  commission based upon the volume of product sold through each of their independent businesses  (organizations). Independent distributors develop their organizations by either building an active customer base,  who buy direct from the parent company, or by recruiting a downline of independent distributors  who also build a customer base, thereby expanding the overall organization. Additionally,  distributors can also earn a profit by retailing products they purchased from the parent company at  wholesale price.
  5. Distributors earn a commission based on the sales efforts of their organization, which includes  their independent sale efforts as well as the leveraged sales efforts of their downline. This  arrangement is similar to franchise arrangements where royalties are paid from the sales of  individual franchise operations to the franchisor as well as to an area or region manager.  Commissions are paid to multi­level marketing distributors according to the company’s  compensation plan. There can be multiple levels of people receiving royalties from one person's  sales. Contents [hide]     * 1 Legitimacy     * 2 Compensation plans     * 3 Criticism of MLM     * 4 Notes     * 5 See also     * 6 External links [edit] Legitimacy It is sometimes difficult to distinguish legal and reputable MLMs from illegal pyramid or Ponzi  schemes. MLM businesses operate in the United States in all 50 states and in more than 100  other countries, and new businesses may use terms like "affiliate marketing" or "home­based  business franchising". However, many pyramid schemes try to present themselves as legitimate  MLM businesses.
  6. In the most legitimate MLM companies, commissions are earned only on sales of the company's  products or services. No money may be earned from recruiting alone ("sign­up fees"), though  money earned from the sales of members recruited is one attraction of MLM arrangements. If  participants are paid primarily from money received from new recruits, or if they are required to  buy more product than they are likely to sell, then the company may be a pyramid or Ponzi  scheme, which is illegal in most countries. New salespeople may be asked to pay for their own training and marketing materials, or to buy a  significant amount of inventory. A commonly adopted test of legality is that MLMs follow the so­ called 70% rule which prevents members "inventory loading" in order to qualify for additional  bonuses. The 70% rule requires participants to sell 70% of previously purchased inventory before  placing new orders with the company. There are however variations in interpretations of this rule.  Some attorneys insist that 70% of purchased inventory should be sold to people who are not  participants in the business, while many MLM companies allow for self­consumption to be a  significant part of the sales of a participant [2]. The European Union's Unfair Commercial Practices Directive explicitly includes self­consumption  as legitimate[3]. In a 2004 United States Federal Trade Commission (FTC) Staff Advisory letter to the Direct  Selling Association states:     Much has been made of the personal, or internal, consumption issue in recent years. In fact,  the amount of internal consumption in any multi­level compensation business does not determine  whether or not the FTC will consider the plan a pyramid scheme. The critical question for the FTC  is whether the revenues that primarily support the commissions paid to all participants are  generated from purchases of goods and services that are not simply incidental to the purchase of  the right to participate in a money­making venture.[4]
  7. In a 2007 Wall Street Journal interview, FTC economist Peter Vander Nat stated, "If people are  buying because they want to use a company’s products, those sales can count as retail."[5] The FTC offers advice for potential MLM members to help them identify those which are likely to  be pyramid schemes.[6] [edit] Compensation plans Companies have devised a variety of MLM compensation plans over the decades.     * Stairstep Breakaway plans This type of plan is characterized as having representatives who  are responsible for both personal and group sales volumes. Volume is created by recruiting and  by retailing product. Various discounts or rebates may be paid to group leaders and a group  leader can be any representative with one or more downline recruits. Once predefined personal  and/or group volumes are achieved, a representative moves up a commission level. This  continues until the representative's sales volume reaches the top commission level and "breaks  away" from their upline. From that point on, the new group is no longer considered part of his  upline's group and the multi­level compensation aspect ceases. The original upline usually  continues to be compensated through override commissions and other incentives.     * Unilevel plans This type of plan is often considered the simplest of compensation plans. Uni­ Level plans pay commissions primarily based on the number of levels a recipient is from the  original representative who is purchasing the product. Commissions are not based on title or rank  achieved. By qualifying with a minimum sales requirement, representatives earn unlimited  commissions on a limited number of levels of downline recruited representatives.     * Matrix plans This type of plan is similar to a Uni­Level plan, except there is a also limited  number of representatives who can be placed on the first level. Recruits beyond the maximum 
  8. number of first level positions allowed are automatically placed in other downline (lower level)  positions. Matrix plans often have a maximum width and depth. When all positions in a  representative's downline matrix are filled (maximum width and depth is reached for all  participants in a matrix), a new matrix may be started. Like Uni­Level plans, representatives in a  matrix earn unlimited commissions on limited levels of volume with minimal sales quotas.     * Binary plans: A binary plan is a multilevel marketing compensation plan which allows  distributors to have only two front­line distributors. If a distributor sponsors more than two  distributors, the excess are placed at levels below the sponsoring distributor's front­line. This  "spillover" is one of the most attractive features to new distributors since they need only sponsor  two distributors to participate in the compensation plan. The primary limitation is that distributors  must "balance" their two downline legs to receive commissions. Balancing legs typically requires  that the number of sales from one downline leg constitute no more than a specified percentage of  the distributor's total sales. [7]     * Hybrid plans are compensation plans that are constructed using elements of more than one  type of compensation plan. [edit] Criticism of MLM The Federal Trade Commission (FTC) issued a decision, In re Amway Corp., in 1979 in which it  indicated that multi­level marketing was not illegal per se in the United States. However, Amway  was found guilty of price fixing (by requiring "independent" distributors to sell at the low price) and  making exaggerated income claims.[8] The FTC advises that multi­level marketing organizations with greater incentives for recruitment  than product sales are to be viewed skeptically. The FTC also warns that the practice of getting  commissions from recruiting new members is outlawed in most states as "pyramiding".[6] In April  2006, it proposed a Business Opportunity Rule intended to require all sellers of business 
  9. opportunities—including MLMs—to provide enough information to enable prospective buyers to  make an informed decision about their probability of earning money. In March 2008, the FTC removed Network Marketing (MLM) companies from the proposed  Business Opportunity Rule:     The revised proposal, however, would not reach multi­level marketing companies or certain  companies that may have been swept inadvertently into scope of the April 2006 proposal.[9] http://en.wikipedia.org/wiki/Multi­level_marketing
Đồng bộ tài khoản