Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

Chia sẻ: paradise1

Hs nắm được nhân đơn thức với đa thức 2.Kĩ năng: Hs thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức 3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1.Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ, sgk, phấn màu 2.Chuẩn bị của học sinh:sgk, bảng con

Nội dung Text: Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

 

  1. Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hs nắm được nhân đơn thức với đa thức 2.Kĩ năng: Hs thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức 3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1.Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ, sgk, phấn màu 2.Chuẩn bị của học sinh:sgk, bảng con III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1.Ổn định lớp: LT báo cáo sĩ số, tình hình chuẩn bị của lớp 2.Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại qui tắc nhân một số với một tổng a(b+c)=? Nhắc lại qui tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số xm.xn=? 3.Vào bài: Để mở đầu cho chương I ta tìm hiểu cách nhân đơn thức với đa thức
  2. 4.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG Hs thực hiện yêu cầu của gv 1)Qui tắc:  Hđ1: Thực hiện ?1 sgk vào bảng con A(B+C)=AB+AC -Mỗi hs viết một đơn thức và một đa thức (Chẳng hạn 2x(x- tuỳ ý rồi thực hiện các yêu cầu như sgk 5)=2x.x+2x(-5)=2x2-10x) 2)Ap dụng: (Hs thực hiện vào bảng con) *Ví dụ: -Cho hs kiểm tra chéo lẫn nhau Đổi vở kiểm tra chéo lẫn 2  Hđ2: -3x2.(x2-2x+ ) 3 nhau Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa = -3x2.x2+(-3x2)(- thức 2 2x)+(-3x2). Hs phát biểu qui tắc như sgk 3 -3x4+6x3-2  Hđ3: Thực hiện ví dụ (đề của gv)
  3. 2 Các hạng tử của đa thức là -3x2(x2-2x+ ) 3 2 ?2 x2;-2x; Yêu cầu hs nêu các hạng tử của đa thức 3 (3x3y- 4 3 Ap dụng qui tắc để thực hiện phép nhân Đs –3x +6x -2 1 1/2x2.6xy3+ xy).6x 5 y3  Hđ4: Thực hiện ?2 sgk =3x3y.6xy3-  2 12 1  3  3x y  x  xy  .6xy 2 5  Hs thực hiện ?2 vào bảng 1 1/2x2.6xy3+ xy.6xy 5 -Yêu cầu hs cùng thực hiện vào bảng con con 3 6 24 Đs 18x4y4-3x3y3+ xy 6 5 =18x4y4-3x3y3+  Hđ5: Thực hiện ?3 sgk 5 -Cho hs tìm hiểu cách giải 30s x2y4 Hs tìm hiểu cách giải trong Sau đó thảo luận theo nhóm ?3 ½ phút Gọi 3 hs lên bảng thực hiện kết quả của
  4. nhóm mình Thảo luận theo nhóm  5x  3   3x  y   2y a/ S    2 -Các hs khác nhận xét đánh giá kết quả Đại diện các nhóm lên trình -Gv chốt lại bày kết quả =(8x+3+y)y =8xy+3y+y2 Để tính diện tích mảnh vườn hs có thể Đs  5x  3   3x  y   2y thãy,y vào biểu thức trên hoặc tính riêng b/Thế x=3(m), a/ S    2 đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao rồi tính S y=2(m) 2 =8xy+3y+y  Hđ6: Câu hỏi trắcnghiệm Ta được S=8.3.2+3.2+22=48+ (Gv treo bảng phụ cho hs làm) Giá trị của biểu thức x(x-y)+y(x+y) tại x= 6+4 2 b/S=58(m ) =58(m2) -2, y=3 là a/13 b/5 c/10
  5. d/Khác Đs: a  Củng cố, luyện tập chung Bt 5sgk a/x(x-y)+y(x-y)=x2-y2 b/xn-1(x+y)-y(xn-1+yn-1)=xn-yn 5.Hướng dẫn tự học: a.Bài vừa học: -Học thuộc qui tắc nhân đơn thức với đa thức -Làm bt 1,2,3 sgk -Bt khuyến khích 5/6sgk+4/3SBT b.Bài sắp học:Xem trước bài “Nhân đa thức với đa thức” D.RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG :
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản