Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

Chia sẻ: paradise1

Hs nắm được nhân đơn thức với đa thức 2.Kĩ năng: Hs thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức 3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1.Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ, sgk, phấn màu 2.Chuẩn bị của học sinh:sgk, bảng con

Nội dung Text: Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Hs nắm được nhân đơn thức với đa thức

2.Kĩ năng: Hs thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức

3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác

II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1.Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ, sgk, phấn màu

2.Chuẩn bị của học sinh:sgk, bảng con

III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

1.Ổn định lớp: LT báo cáo sĩ số, tình hình chuẩn bị của lớp

2.Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại qui tắc nhân một số với một tổng a(b+c)=?

Nhắc lại qui tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số xm.xn=?

3.Vào bài: Để mở đầu cho chương I ta tìm hiểu cách nhân đơn thức với đa thức
4.Bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG

Hs thực hiện yêu cầu của gv 1)Qui tắc:
 Hđ1: Thực hiện ?1 sgk

vào bảng con A(B+C)=AB+AC
-Mỗi hs viết một đơn thức và một đa thức

(Chẳng hạn 2x(x-
tuỳ ý rồi thực hiện các yêu cầu như sgk

5)=2x.x+2x(-5)=2x2-10x) 2)Ap dụng:
(Hs thực hiện vào bảng con)

*Ví dụ:
-Cho hs kiểm tra chéo lẫn nhau

Đổi vở kiểm tra chéo lẫn 2
 Hđ2: -3x2.(x2-2x+ )
3
nhau
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa
= -3x2.x2+(-3x2)(-
thức
2
2x)+(-3x2).
Hs phát biểu qui tắc như sgk 3

-3x4+6x3-2
 Hđ3: Thực hiện ví dụ (đề của gv)
2 Các hạng tử của đa thức là
-3x2(x2-2x+ )
3
2 ?2
x2;-2x;
Yêu cầu hs nêu các hạng tử của đa thức 3
(3x3y-
4 3
Ap dụng qui tắc để thực hiện phép nhân Đs –3x +6x -2
1
1/2x2.6xy3+ xy).6x
5

y3
 Hđ4: Thực hiện ?2 sgk

=3x3y.6xy3-
 2 12 1  3
 3x y  x  xy  .6xy
2 5

Hs thực hiện ?2 vào bảng 1
1/2x2.6xy3+ xy.6xy
5
-Yêu cầu hs cùng thực hiện vào bảng con
con
3

6 24
Đs 18x4y4-3x3y3+ xy
6
5 =18x4y4-3x3y3+
 Hđ5: Thực hiện ?3 sgk
5
-Cho hs tìm hiểu cách giải 30s
x2y4
Hs tìm hiểu cách giải trong
Sau đó thảo luận theo nhóm
?3
½ phút
Gọi 3 hs lên bảng thực hiện kết quả của
nhóm mình Thảo luận theo nhóm  5x  3   3x  y   2y
a/ S   
2
-Các hs khác nhận xét đánh giá kết quả Đại diện các nhóm lên trình

-Gv chốt lại bày kết quả =(8x+3+y)y

=8xy+3y+y2
Để tính diện tích mảnh vườn hs có thể Đs

 5x  3   3x  y   2y
thãy,y vào biểu thức trên hoặc tính riêng b/Thế x=3(m),
a/ S   
2
đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao rồi tính S y=2(m)
2
=8xy+3y+y
 Hđ6: Câu hỏi trắcnghiệm Ta được

S=8.3.2+3.2+22=48+
(Gv treo bảng phụ cho hs làm)

Giá trị của biểu thức x(x-y)+y(x+y) tại x= 6+4
2
b/S=58(m )
=58(m2)
-2, y=3 là

a/13

b/5

c/10
d/Khác Đs: a Củng cố, luyện tập chung

Bt 5sgk a/x(x-y)+y(x-y)=x2-y2 b/xn-1(x+y)-y(xn-1+yn-1)=xn-yn

5.Hướng dẫn tự học:

a.Bài vừa học: -Học thuộc qui tắc nhân đơn thức với đa thức

-Làm bt 1,2,3 sgk

-Bt khuyến khích 5/6sgk+4/3SBT

b.Bài sắp học:Xem trước bài “Nhân đa thức với đa thức”D.RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản