TIẾT 103 :CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (TIẾP)

Chia sẻ: kaka_0

A. Mục tiêu cần đạt - SGV B. Chuẩn bị - Gv soạn bài. - Bảng phụ viết ví dụ. C. Khởi động 1. Kiểm tra : Trình bày thành phần tình thái và cảm thán BT4. Viết một đoạn văn... 2. Giới thiệu : Các thành phần biệt lập tiếp theo. D. Tiến trình các hoạt động Hoạt động của giáo viên - học sinh Hoạt động 1. Hs đọc ví dụ trên bảng phụ (sgk) Nội dung cần đạt I. Thành phần gọi đáp.

Nội dung Text: TIẾT 103 :CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (TIẾP)

CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (TIẾP)
TIẾT 103 :

A. Mục tiêu cần đạt

- SGV

B. Chuẩn bị

- Gv soạn bài.

- Bảng phụ viết ví dụ.

C. Khởi động

1. Kiểm tra : Trình bày thành phần tình thái và cảm thán

BT4. Viết một đoạn văn...

2. Giới thiệu : Các thành phần biệt lập tiếp theo.

D. Tiến trình các hoạt động

Hoạt động của giáo viên - học sinh Nội dung cần đạt

Hoạt động 1. I. Thành phần gọi đáp.

Hs đọc ví dụ trên bảng phụ (sgk) 1. Ví dụ : sgk

Hs thảo luận câu hỏi 1. 2. 3(Tr 31sgk) 2. Nhận xét :

- Từ để : + gọi : này

+ đáp : thưa ông

- Từ ngữ gọi đáp → không nằm trong sự việc được diễn

đạ t

- Từ : + tạo lập gtiếp : này
+ duy trì gtiếp : thưa ông

Thế nào là phần gọi đáp. → Phần gọi đáp.

Hs đọc ghi nhớ 1 3. Ghi nhớ 1

Hoạt động 2. II. Thành phần phụ chú

Hs đọc các VDụ a. b. sgk. Tr 31, 32 1. Ví dụ : sgk

Hs trao đổi thảo luận về các câu hỏi 2. Nhận xét

- Nếu lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi
1. 2. 3

câu trên không thay đổi. Vì nó là t/phần biệt lập.

Thế nào là thành phần phụ chú ? - trong câu a từ ngữ in đậm chú thích cho “đứa con gái

đầu lòng”

Hs đọc cả ghi nhớ Tr 32 sgk. - trong câu b, cụm C – V in đậm chú thích cho điều suy

nghĩ diễn ra trong n/v tôi.

3. Ghi nhớ 2.Hoạt động 3 III. Luyện tập.

Bài 1 : Phần gọi - đáp.
Hs làm bt 1 – cá nhân

- Này – vâng.

Bài 2. Phần gọi đáp.

Bầu ơi → hướng tới chung tất cả mọi người.

Bài 3. Xác định phần phụ chú
a. kể cả anh → mọi người.

b. các thầy, cô giáo...→ những người nắ m giữ chìa khoá.

c. những người chủ thực sự... → lớp trẻ.

d. có ai ngờ → cô bé nhà bên cũng vào du kích

thương thương quá... → mắt đen tròn

Bài 4.

a. b. c → từ ngữ phía trước.

d → từ ngữ trước và sau

Bài 5. Viết đoạn văn.

- Nội dung : thanh niên chuẩn bị hành trang

- Hình thức : đ/văn có câu chứa phụ chú
E. Củng cố – dặn dò

- Làm BT

- Viết bài TLV số 5.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản