Tiết 107 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂUI / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: -

Chia sẻ: kata_9

Tiết 107 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Nắm được khái niệm về các thành phần chính của câu (thành phần bắt buộc có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt ý chọn vẹn). Nắm được vị ngữ (từ loại). chủ ngữ trong câu (từ loại – cấu tạo) 2. Kĩ năng: - Nhận diện chính xác và phân tích được 2 thành phần chính của câu, biết đặt câu có ý nghĩa chọn vẹn 3. Thái độ: - Có ý thức làm bài tập và đặt...

Nội dung Text: Tiết 107 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂUI / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: -

Tiết 107

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂUI / Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- Nắm được khái niệm về các thành phần chính của câu (thành phần bắt

buộc có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt ý chọn vẹn). Nắm được vị

ngữ (từ loại). chủ ngữ trong câu (từ loại – cấu tạo)

2. Kĩ năng:

- Nhận diện chính xác và phân tích được 2 thành phần chính của câu, biết

đặt câu có ý nghĩa chọn vẹn

3. Thái độ:

- Có ý thức làm bài tập và đặt câu

II / Chuẩn bị

- Gv: sgk – sgv – giáo án – bảng phụ

- Hs: vở ghi – vở bài tập – sgk – phiếu học tập

III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và họcHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức

Hoạt động 1: Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ

? Hoán dụ là gì? So sánh - Trả lời

ẩn dụ với hoán dụ

2. Bài mới - Lắng nghe

Hoạt động 2: Phân biệt thành phần chính với thành I – Phân biệt thành phận

phần phụ chính với thành phần

phụ.
? Câu có những thành - CN – VN (em // học

- Chẳng bao lâu, tôi đã trở
phần chính nào? Em hãy tiếng việt)

Trạng ngữ CN VN
đặt câu - Phân tích câu

thành một chàng dế thanh
? Tìm các thành phần

niên cường tráng .
- Trình bày – bổ xung
trong câu.

? Câu vừa phân tích ở trên (lược bỏ trạng ngữ)

ta có thể lược bỏ thành

phần nào? - CN – VN trong câu

? Thành phần nào bắt < Thành phần chính>

buộc phải có mặt? Gọi là

thành phần gì? - Thành phần phụ

? Thành phần không bắt

buộc gọi là thành phần gì? - Trình bày – bổ xung

* Ghi nhớ: sgk / 92
? Thành phần chính là gì?
Hoạt động 3: Tìm hiểu về vị ngữ II – Vị ngữ

Bài tập
- Y/c học sinh đặt câu - Đặt câu

- Tôi // đang học bài
+ VN có thể kết hợp với - Kết hợp phía trước là

VN (động
PT
những từ nào phía trước. phó từ

- Đặt câu hỏi tìm VN (em từ)
+ Đặt câu hỏi tìm VN

Bài tập 2 / 92
làm gì?)

a. ...tôi // ra đứng cửa
- Đọc y/c bài tập
- Y/c làm bt2/92

hang
- Nêu y/c bài tập

VN (cụm đt)
CN
- Xác định cấu tạo của - Phân tích xđ cấu tạo VN

như mọi khi, xem hoàng
- Suy nghĩ – trình bày
VN?

VN (cụm
hôn xuống.
- Qua phân tích các ví dụ

đt)
trên. vị ngữ là gì?

b. Chợ năm căn//nằm sát
- Trả lời câu hỏi nào?

bên
thuộc từ loại nào? - Đọc ghi nhớ sgk / 93

VN(cụm
CN-dt
- Y/c học sinh đọc ghi

đt)
nhớ.

bờ sông, ồn ào, đông vui,

tấp nập. tt tt
tt

c. Cây tre// là người bạn

thân

VN – cụm dt
CN (dt)

của nông dân Việt Nam.

Tre, nứa, mai, vầu//giúp

CN – dt

người trăm nghìn công

việc khác nhau. VN –

cụm đt

* Ghi nhớ: sgk/93

Hoạt động 4: Tìm hiểu về chủ ngữ III – Chủ ngữ

- Học tập // là nhiệm vụ...
- Xét ví dụ trang 92 – xét - Suy nghĩ – trình bày

CN - đt
mối quan hệ chủ ngữ với (phân tích trên ví dụ)

- Sạch sẽ // là cần thiết...
vị ngữ?

CN - tt
? Chủ ngữ trả lời cho câu - Ai? Cái gì...

hỏi nào?

? Chủ ngữ thường là từ - Danh từ, động từ, tính từ

loại nào?

? Cấu tạo của chủ ngữ - Từ, cụm từ
- Y/c đọc ghi nhớ - Ghi nhớ/ 93 * Ghi nhớ: 93

- Y/c nhắc lại toàn bộ - Nhắc lại

kiến thức bài học.

- Gv: khi động từ, tính từ - Nghe

làm chủ ngữ thường đứng

trước từ là

Hoạt động 5: HDHS luyện tập III – Luyện tập

Bài 1/94
- Đọc yêu cầu
- Y/c làm bt1/94

- Xác định chủ ngữ - vị
+ Treo bảng phụ bt1 - Quan sát

ngữ và cấu tạo.
? Xác định chủ ngữ - vị - Xác định chủ ngữ - vị

ngữ - cấu tạo. ngữ

- Y/c học sinh nhận xét

- Gv nhận xét - Nhận xét bài của bạn

Bài 2/94
- Y/c làm bài 2/94 - Nghe

a. Em // giúp mẹ nấu cơm
- Thảo luận 3 phút – trình - Đọc yêu cầu bài tập

(em làm gì)
bày (đại diện nhóm) (thảo luận 3 phút – 3

b. Lan // rất ngoan
nhóm đại diện trình bày)

(Lan thế nào)

c. Mẹ em // là giáo viên

(mẹ em là gì)
Hoạt động 6: Củng cố – dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài - Nhắc lại

học - Nghe – thực hiện

- Về nhà làm bt3/94

- Xem bài làm thơ 5 chữ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản