Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ

Chia sẻ: cuncon2211

Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu định nghĩa và các đặc điểm của lực Lo-ren-xơ. Hoạt động 2 (20 phút) : Tìm hiểu ứng dụng của lực Lo-ren-xơ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản 1. Lực Lo-ren-xơ Yêu cầu học sinh Nêu các đặc điểm Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ B tác dụng lên một hạt điện tích q chuyển động với vận tốc v : + Đặt lên điện tích...

Nội dung Text: Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ

Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ

Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu định nghĩa và các đặc điểm của lực
Lo-ren-xơ.

Hoạt động 2 (20 phút) : Tìm hiểu ứng dụng của lực Lo-ren-xơ.


Hoạt động của giáo Hoạt động của học Nội dung cơ bản
viên sinh


1. Lực Lo-ren-xơ

Yêu cầu học sinh Nêu các đặc điểm Lực Lo-ren-xơ do từ trường có

nhắc lại đặc điểm của của lực Lo-ren-xơ. cảm ứng từ B tác dụng lên một
lực Lo-ren-xơ. hạt điện tích q chuyển động với

vận tốc v :

+ Đặt lên điện tích;


+ Có phương vuông góc với v và

B;


+ Có chiều theo qui tắc bàn tay
trái;

+ Có độ lớn: f = |q|vBsin
2. Quỹ đạo chuyển động

Yêu cầu học sinh Nêu dạng quỹ đạo Hạt điện tích bay vào trong từ
nêu dạng quỹ đạo chuyển động của hạt trường đều theo phương vuông
chuyển động của hạt điện tích chỉ chịu tác góc với từ trường sẽ chuyển
điện tích chỉ chịu tác dụng của lực Lo-ren- động tròn đều trong mặt phẵng

dụng của lực Lo-ren- xơ. vuông góc với B , với bán kính
xơ. quỹ đạo tính theo công thức: R =
mv
.
Yêu cầu học sinh
|q| B
Viết công thức tính
viết công thức tính
bán kính quỹ đạo.
3. Một số ứng dụng
bán kính quỹ đạo.

+ Lực Lo-ren-xơ được ứng dụng

Ghi nhận cách làm để làm lệch quỹ đạo của chùm tia
Giới thiệu cách làm
lệch chùm electron electron trong một số thiết bị
lệch chùm electron
trong đèn hình của điện tử.
trong đèn hình của
tivi.
+ Lực Lo-ren-xơ được ứng dụng
tivi.
trong khối phổ kế để phân biệt
các hạt có cùng điện tích nhưng
có khối lượng khác nhau:
Giới thiệu cách phân
biệt các hạt có cùng Ghi nhận cách phân m1 v
điện tích nhưng có biệt các hạt có cùng R1 | q | B m1
 
m2 v
R2 m2
khối pượng khác điện tích nhưng có
|q|B
nhau. khối pượng khác nhau.
+ Lực Lo-ren-xơ được ứng dụng
để xác định động lượng của hạt
cơ bản

p = mv = |q|RB
Giới thiệu cách xác
định động lượng của
hạt cơ bản.

Ghi nhận cách xác
định động lượng của
hạt cơ bản.


Hoạt động 3 (15 phút) : Giải bài tập ví dụ.


Hoạt động của giáo Hoạt động của học Nội dung cơ bản
viên sinh


4. Bài tập ví dụ

Bài 6 trang 46

a) Bán kính quỹ đạo

Yêu cầu học sinh Tính vận tốc của 2eU
1
mv2 => v =
Ta có eU =
m
2
viết công thức và suy electron khi bay vào
ra để tính vận tốc của trong từ trường..
electron. 2eU
m
mv 2mU
m
R=  
eB 2
|q|B eB


2.9,1.10 31.10 3
Yêu cầu học sinh Tính bán kính quỹ = 9.10-
= 19 3
1,6.10 .1,19.10
viết công thức và đạo.
2
(m)
thay số để tính bán
kính quỹ đạo.
b) Chu kì chuyển động của
electron

2R 2R 2m
T=  
Re B
v eB
m


2.3,14.9,1.10 31
= 3.10-8(s)
=
Yêu cầu học sinh 19 3
1,6.10 .1,19.10
viết công thức và Tính chu kì chuyển
thay số để tính chu kì động của electron trên
chuyển động của quỹ đạo.
quỹ
electron trên
đạo.


Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


Cho học sinh tóm tắt những kiến thức Tóm tắt những kiến thức đã học trong
đã hoc. bài.

Yêu cầu học sinh về nhà giải các câu Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà.
hỏi và bài tập trang 45, 46.


RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản