Tiết 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến

Chia sẻ: kata_9

Tiết 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Nắm được câu trần thuật đơn không có từ là, tác dụng của kiểu câu này 2. Kĩ năng: - Biết xác định chủ ngữ - vị ngữ của kiểu câu này. phân loại câu 3. Thái độ: - Có ý thức tham gia vào hoạt động bài học, làm bài tập II / Chuẩn bị - Gv: sgk – sgv – giáo án – bảng phụ - Hs: vở ghi – vở ghi – vở bài tập - sgk...

Nội dung Text: Tiết 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến

 

  1. Tiết 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Nắm được câu trần thuật đơn không có từ là, tác dụng của kiểu câu này 2. Kĩ năng: - Biết xác định chủ ngữ - vị ngữ của kiểu câu này. phân loại câu 3. Thái độ: - Có ý thức tham gia vào hoạt động bài học, làm bài tập II / Chuẩn bị - Gv: sgk – sgv – giáo án – bảng phụ - Hs: vở ghi – vở ghi – vở bài tập - sgk III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức Hoạt động 1: Khởi động 1. Kiểm tra bài cũ ? Thế nào là câu trần thuật - Trả lời đơn? 2. Bài mới - Lắng nghe
  2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung của câu trần I- Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là thuật đơn không có từ là. * Bài tập/118: - Y/c nhắc lại đặc điểm - Nhắc lại kiến thức đã Xác định chủ ngữ - vị của câu trần thuật đơn có học ngữ từ là? a. Phú ông // mừng lắ m - Y/c làm bài tập 1/ 118 - Đọc y.c bài tập 1 VN – CTT + Treo bảng phụ bt1/118 - Quan sát - đọc nội dung b. Chúng tôi // tụ hội ở + Y/c xác định CN – VN - Phân tích ví dụ và xác định cấu tạo của chủ ngữ. góc sân VN – ? VN có cấu tạo? Từ loại CĐT ? Hãy chọn từ phủ định thể loại điền vào trước vị ngữ? - Điền từ thích hợp (........) ? Qua ví dụ phân tích trên, cho biết đặc điểm - Suy nghĩ – trả lời của câu trần thuật đơn không có...? * Ghi nhớ: sgk/119 - Y/c học sinh đọc ghi - Đọc ghi nhớ nhớ /119 - Phân biệt câu trần thuật đơn có từ là với câu trần - Chỉ ra giống và khác thuật đơn không có từ là? nhau.
  3. Hoạt động 3: Tìm hiểu câu miêu tả và câu tồn tại II- Câu miêu tả và câu TTại - Đọc y/c bt1 - Y/c làm bt1/119 Bài 1/119: Xác định CN – + Xđ CN – VN ? - Xđ CN – VN VN. a. Đằng cuối bãi , hai cậu CN bé con // trả lời lại VN b. Đằng cuối bãi, tiến lại // VN hai...bé con CN - Đọc y/c bt2 - Y/c làm bt2/119 Bài 2/119: + Thảo luận nhóm 3 phút - Thảo luận – các nhóm Chọn câu thích hợp ở bài trình bày – bổ xung – trình bày tập 1 điền vào chỗ trống? Giải thích? - Điền: Câu b: 2 cậu bé lần đầu tiên xuất hiện trong đoạn trích (nếu)
  4. - Từ bài tập trên câu trần - Xác định kiểu câu điền (a) thì coi như nhân thuật đơn không có từ là vật đã biết từ trước) có những kiểu câu nào? * Ghi nhớ: sgk/119 Hoạt động 4: HDHS luyện tập III – Luyện tập Bài 1/120: Xđ CN – VN - Y/c làm bài tập 1/120 - Đọc y/c bài tập + Y/c lên bảng làm - 2- 3 em lên bảng làm + Gv theo dõi học sinh ở dưới lớp làm vào vở làm bài. Bài tập 2/120: viết đoạn - Y/c làm bài tập 2/120 - Đọc y/c bài tập văn có sử dụng câu tồn tại + Viết cá nhân (5 phút) + Viết cá nhân + Trình bày – bổ xung + Y/c trình bày Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò - Hệ thống kiến thức cơ - Nhắc lại bả n - Về nhà: học bài - Nghe – thực hiện - Làm bt3/120 - Tiết sau: ôn tập văn miêu tả
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản