Tiết 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến

Chia sẻ: kata_9

Tiết 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Nắm được câu trần thuật đơn không có từ là, tác dụng của kiểu câu này 2. Kĩ năng: - Biết xác định chủ ngữ - vị ngữ của kiểu câu này. phân loại câu 3. Thái độ: - Có ý thức tham gia vào hoạt động bài học, làm bài tập II / Chuẩn bị - Gv: sgk – sgv – giáo án – bảng phụ - Hs: vở ghi – vở ghi – vở bài tập - sgk...

Nội dung Text: Tiết 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến

Tiết 118

CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ

I / Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- Nắm được câu trần thuật đơn không có từ là, tác dụng của kiểu câu này

2. Kĩ năng:

- Biết xác định chủ ngữ - vị ngữ của kiểu câu này. phân loại câu

3. Thái độ:

- Có ý thức tham gia vào hoạt động bài học, làm bài tập

II / Chuẩn bị

- Gv: sgk – sgv – giáo án – bảng phụ

- Hs: vở ghi – vở ghi – vở bài tập - sgk

III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học :Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức

Hoạt động 1: Khởi động

1. Kiểm tra bài cũ

? Thế nào là câu trần thuật - Trả lời

đơn?

2. Bài mới - Lắng nghe
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung của câu trần I- Đặc điểm của câu trần

thuật đơn không có từ là thuật đơn không có từ là.

* Bài tập/118:
- Y/c nhắc lại đặc điểm - Nhắc lại kiến thức đã

Xác định chủ ngữ - vị
của câu trần thuật đơn có học

ngữ
từ là?

a. Phú ông // mừng lắ m
- Y/c làm bài tập 1/ 118 - Đọc y.c bài tập 1

VN – CTT
+ Treo bảng phụ bt1/118 - Quan sát - đọc nội dung

b. Chúng tôi // tụ hội ở
+ Y/c xác định CN – VN - Phân tích ví dụ và xác

định cấu tạo của chủ ngữ. góc sân VN –
? VN có cấu tạo? Từ loại

CĐT
? Hãy chọn từ phủ định thể loại

điền vào trước vị ngữ? - Điền từ thích hợp (........)

? Qua ví dụ phân tích

trên, cho biết đặc điểm - Suy nghĩ – trả lời

của câu trần thuật đơn

không có...?

* Ghi nhớ: sgk/119
- Y/c học sinh đọc ghi - Đọc ghi nhớ

nhớ /119

- Phân biệt câu trần thuật

đơn có từ là với câu trần - Chỉ ra giống và khác

thuật đơn không có từ là? nhau.
Hoạt động 3: Tìm hiểu câu miêu tả và câu tồn tại II- Câu miêu tả và câu

TTại
- Đọc y/c bt1
- Y/c làm bt1/119

Bài 1/119: Xác định CN –
+ Xđ CN – VN ? - Xđ CN – VN

VN.a. Đằng cuối bãi , hai cậu

CN

bé con // trả lời lại

VN

b. Đằng cuối bãi, tiến lại //

VN

hai...bé con

CN
- Đọc y/c bt2
- Y/c làm bt2/119

Bài 2/119:
+ Thảo luận nhóm 3 phút - Thảo luận – các nhóm

Chọn câu thích hợp ở bài
trình bày – bổ xung
– trình bày

tập 1 điền vào chỗ trống?

Giải thích?

- Điền: Câu b: 2 cậu bé

lần đầu tiên xuất hiện

trong đoạn trích (nếu)
- Từ bài tập trên câu trần - Xác định kiểu câu điền (a) thì coi như nhân

thuật đơn không có từ là vật đã biết từ trước)

có những kiểu câu nào? * Ghi nhớ: sgk/119Hoạt động 4: HDHS luyện tập III – Luyện tập

Bài 1/120: Xđ CN – VN
- Y/c làm bài tập 1/120 - Đọc y/c bài tập

+ Y/c lên bảng làm - 2- 3 em lên bảng làm

+ Gv theo dõi học sinh ở dưới lớp làm vào vở

làm bài.

Bài tập 2/120: viết đoạn
- Y/c làm bài tập 2/120 - Đọc y/c bài tập

văn có sử dụng câu tồn tại
+ Viết cá nhân (5 phút) + Viết cá nhân

+ Trình bày – bổ xung
+ Y/c trình bày

Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò

- Hệ thống kiến thức cơ - Nhắc lại

bả n

- Về nhà: học bài - Nghe – thực hiện

- Làm bt3/120

- Tiết sau: ôn tập văn

miêu tả
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản