Tiết 127 CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ (TIẾP) I / Mục tiêu cần đạt 1.

Chia sẻ: kata_9

Tiết 127 CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ (TIẾP) I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Nắm được các loại lỗi viết câu thiếu cả CN – VN, câu sai quan hệ ngữ nghĩa giữa các bộ phận trong câu. 2. Kĩ năng: - Tự phát hiện các lỗi đã học và chữa 3. Thái độ: - Có ý thức làm các dạng bài tập này – tự sửa câu viết sai của mình II / Chuẩn bị - Gv: sgk – giáo án - Hs: vở ghi - sgk - vở bài tập III...

Nội dung Text: Tiết 127 CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ (TIẾP) I / Mục tiêu cần đạt 1.

 

  1. Tiết 127 CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ (TIẾP) I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Nắm được các loại lỗi viết câu thiếu cả CN – VN, câu sai quan hệ ngữ nghĩa giữa các bộ phận trong câu. 2. Kĩ năng: - Tự phát hiện các lỗi đã học và chữa 3. Thái độ: - Có ý thức làm các dạng bài tập này – tự sửa câu viết sai của mình II / Chuẩn bị - Gv: sgk – giáo án - Hs: vở ghi - sgk - vở bài tập III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức Hoạt động 1: Khởi động 1. Kiểm tra bài cũ ? Làm bài tập 5/130 - làm bt trên bảng 2. Bài mới - Nghe và ghi chép Hoạt động 2: HDHS chữa lỗi trong câu I – Chữa lỗi trong câu
  2. - Đọc y/c bài tập 1. Câu thiếu cả CN – VN - Làm bt / 141 - Chỉ ra lỗi sai trong những - Chỉ lỗi sai – chữa a. Thiếu CN – VN câu sau và chữa. - Mỗi khi..., chúng tôi // rất xúc ? Câu thiếu CN – VN là do - Suy nghĩ – trả lời động đâu. b. Thiếu CN – VN  bằng khối óc..., chỉ..., công nhân xí nghiệp // đã hoàn thành kế hoạch của cả năm. - Nguyên nhân: là do viết thừa thành phần phụ có cùng chức vụ ngữ pháp hoặc kéo dài trạng ngữ Hoạt động 3: HDHS chữa câu sai về quan hệ ngữ II – Câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu nghĩa giữa các thành phần câu - Bỏ: ta thấy - Đọc y/c bài tập - Y/c làm bt/141 - Bộ phận in đậm nói về ai? - Nói về Dượng Hương - Bổ ngữ: Dượng Hương Thư  Thư thành CN  Hai hàm răng..., ? Nhận xét gì về cấu tạo - Cấu tạo câu đúng Dượng Hương Thư // ghì câu? trên...hùng vĩ. ? Bộ phận in đậm – ta ntn? - Nghĩa sai - Nguyên nhân: do các bộ phận
  3. trong câu trùng hợp sai ý nghĩa ? Nguyên nhân: - Trình bày giống nhau Hoạt động 4: HDHS luyện tập III – Luyện tập Bài 1/141: Xđ CN – VN trong - Y/c học sinh làm bt1/141 - Đọc y/c bài tập những câu sau. - Lên bảng làm Bài 2/142: Điền CN – VN - Y/c học sinh làm bt2/142 - Đọc y/c bài tập + Y/c học sinh điền - Điền CN – VN - Gv nhận xét - Nghe Bài tập 3/142: chỉ ra chỗ sai và - Đọc y/c bài tập - Y/c làm bt3/142 - Thảo luận 5’ – trình bày nêu cách chữa + Thảo luận 5’ nhóm lớn a. Thiếu CN – VN - Gv nhận xét – chữa - Nghe – ghi - Đặt câu hỏi - tìm CN –  giữa..., ...cổ kính, hai chiếc VN. thuyền // đang bơi. b. ...chúng ta // để bảo vệ vững chắc non sông gấ m vóc. c. ...ta nên xây dựng bảo tàng “Cầu Long Biên” - Y/c làm bài tập - Y/c làm bt4/142 bài 4/142: Chữa lỗi sai - Thảo luận 3’ nhóm bàn - Thảo luận 3’ – trình bày a. Cây cầu đưa những chiếc xe Và chữa lên bảng Câu a – câu ghép vận tải nặng nề vượt qua sông,
  4. - câu đơn: 2 câu còi xe rộn rã... yên tĩnh. b. Cây cầu // đưa ... còi xe // rộn rã. c. Thuý vừa mới đi học về... d. Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và cho em một cây bút mới. Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò - Hệ thống lại kiến thức - Nghe - Tiết sau luyện tập viết đơn - Nghe – thực hiện - Xem ôn tập dấu câu
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản