Tiết 13:Hướng dẫn đọc thêm SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

Chia sẻ: kata_9

Giúp học sinh - Hiểu được nội dung ý nghĩa của truyện, vẻ đẹp của 1 số hình ảnh trong truyện Sự Tích Hồ Gươm. - Kể được truyện, ca ngợi công lao đó - Ca ngợi tình cảm toàn dân, chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn II- Chuẩn bị: - Gv: sgk – sgv – tài liệu tham khảo – tranh ảnh. - Hs: đọc trước bài ở nhà - soạn bài theo sgk.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiết 13:Hướng dẫn đọc thêm SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

Tiết 13: Hướng dẫn đọc thêm

SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

< truyền thuyết>

I- Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh

- Hiểu được nội dung ý nghĩa của truyện, vẻ đẹp của 1 số hình ảnh trong

truyện Sự Tích Hồ Gươm.

- Kể được truyện, ca ngợi công lao đó

- Ca ngợi tình cảm toàn dân, chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

II- Chuẩn bị:

- Gv: sgk – sgv – tài liệu tham khảo – tranh ảnh.

- Hs: đọc trước bài ở nhà - soạn bài theo sgk.

III- Tiến trình tổ chức các hoạt độngHoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung

Hoạt động 1: Khởi động

1. Tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

? Kể tóm tắt truyện ST - Trả lời

TT Ngh e
3.Giới thiệu bài mớiHoạt động 2: HDHS đọc – hiểu văn bản I- Đọc – hiểu văn bản

1. Đọc – tìm hiểu chú
- Gv đọc mẫu 1 đoạn Lắng nghe, theo dõi VB

thích – tìm bố cục.
- Hướng dẫn cách đọc

* Đọc
- Gọi hs đọc tiếp 1, 2 hs đọc

- Gv nhận xét, uốn nắn Lắng nghe – tiếp thu

? Văn bản có bao nhiêu

chú thích? 12

- Lưu ý các chú thích 1, 3,

Hs giải thích
4, 6, 12

? Văn bản chia làm mấy

* Bố cục: chia làm 2 phần
phần? Nêu nội dung từng 2 phần

1. LLQ cho nghĩa quân P1: Từ đầu...đất nước
phần?

mượn gươm thần để đánh P2: Còn lại

giặc

2. LLQ đòi lại gươm khi

đất nước hết giặc.2. Phân tích:
Hoạt động 3: HDHS phân tích
Gọi hs đọc phần 1 Đọc phần 1 a/ LLQ cho nghĩa quân

? Vì sao LLQ lại cho Suy nghĩ – trả lời mượn gươm thần để đánh

nghĩa quân Lam Sơn giặc

mượn gươm thần. - Giặc minh đô hộ nước ta

? Như vậy truyền thuyết Khởi nghĩa chống quân nghĩa quân Lam Sơn còn

này có liên quan đến sự minh của nghĩa quân Lam non yếu  LLQ quyết

thật lịch sử nào của nước Sơn đầu thế kỉ XV. định cho nghĩa quân

Suy nghĩ – trả lời
ta ? mượn gươm thần.

? Lê Lợi đã nhận được Bổ xung ý kiến - Lưỡi gươm được Lê

gươm thần ntn? Suy nghĩ – trả lời Thuận vớt từ sông lên,

? 2 nửa gươm chắp lại ( nguyện vọng dân tộc đều chuỗi gươm được lấy từ

vừa như in thành 1 chiếc nhất trí trên dưới 1 lòng) ngọn cây xuống

gươm báo điều đó có ý Suy nghĩ – trả lời - Thanh gươm thể hiện ý

nghĩa gì? Bổ xung nguyện đoàn kết chống

? Cách LLQ cho nghĩa + Các nhân vật được lưỡi giặc ngoại xâm của nhân

quân Lam Sơn và Lê Lợi gươm dưới nước chuôi dân ta.

mượn gươm có ý nghĩa trên rừng  khả năng cứu

gì? nước từ miền ngược 

Gv: khi lưỡi gươm được miền xuôi.

vớt Lê Thận còn là dân
đánh cá khi gươm chắp + Các biện pháp rời nhau

lại Lê Thận đã là nghĩa khi khớp lại vừa như in 

quân tài giỏi của cuộc nguyện vọng của dân tộc

khởi nghĩa Lam Sơn việc nhất trí, nhiều quân...

đó muốn nói lên tính chất + Lê lợi được chuôi, Lê

nội dung của cuộc khởi Thận dâng gươm  đề

nghĩa Lam Sơn. cao vai trò minh chủ, chủ

tướng

+ ý trời là ý dân nhân dân
? Thanh gươm báu mạng đã giao cho Lê Lợi và

tên Thuận Thiên có ý nghĩa quân trách nhiệm

nghĩa gì? đánh giặc, gươm chọn

người, chờ người mà dâng

và nhận thanh gươm, nhận

trách nhiệm trước đất

nước và dân tộc+ 3 lần thả lưới đều vớt

? Trong truyện này xuất được duy nhất 1 lưỡi

hiện nhiều chi tiết kì ảo
đó là những chi tiết nào? gươm có chữ “Thuận

Thiên” lưỡi gươm sáng

rực 1 góc nhà, chuôi

gươm nằm ở ngọn đa phát

sáng

? Các chi tiết có tác dụng

+ Tăng sức hấp dẫn cho - Có gươm thần nhuệ khí
gì?

truyện, thiêng liêng hoá nghĩa quân càng tăng.

gươm thần.

? Trong tay Lê Lợi thanh

gươm có sức mạnh ntn ? Suy nghĩ – trả lời b/ LLQ đòi lại gươm khi

Tìm chi tiết trong văn đất nước hết giặc.

bản? - Giặc tan đất nước thái

? Nếu vẽ minh họa cho Suy nghĩ – trả lời bình. Vua cưỡi thuyền

P1: em sẽ vẽ sự việc miêu rồng dạo chơi trên hồ Tả

tả nào? Đọc Vọng  rùa vàng đòi lại

Gọi hs đọc phần 2 Giặc tan đất nước thanh gươm.

? Gươm thần được trao bình

trả trong hoàn cảnh nào? Suy nghĩ – trả lời

cảnh đòi gươm và trả
gươm diễn ra ntn? Suy nghĩ – trả lời

? Thần đòi gươm và vua Gươm chỉ để đánh giặc

trả gươm trong cảnh đất Không giữ gươm thể hiện

nước yên bình hạnh phúc quan điểm yêu chuộng

điều này có ý nghĩa gì? hòa bình của dân tộc ta

? Trong phần này cũng Truyền thuyết An Dương

xuất hiện yếu tố kì ảo đó Vương xây thành cổ loa

là yếu tố nào? Cho biết Là con vật thiêng liêng

trong truyện nào cũng làm điều thiện trong

xuất hiện rùa vàng truyện dân gian nước ta

? Theo em hình ảnh rùa

vàng mang ý nghĩa gì?

Tượng trưng cho ai? Cái Suy nghĩ – trả lời c/ ý nghĩa:

- Đề cao tính chất chính
gì?

? Bức tranh trong sgk nghĩa, tính chất toàn dân

minh họa cho nội dung Thảo luận nhóm, thống của cuộc khởi nghĩa Lam

nào trong văn bản? nhất ý kiến trình bày. Sơn.

- Giải thích nguồn gốc tên
? Quan phân tích em hãy

nêu ý nghĩa của truyện? Đối chiếu ghi chép gọi Hồ Hoàn Kiếm .

< trao đổi nhóm 5’) Lắng nghe - Thể hiện khát vọng hòa
- Gv treo đáp án. bình.

Gv: Ngoài ra còn đề cao

suy tôn Lê Lợi người anh

hùng của cuộc khởi nghĩa Các yếu tố kì ảo tưởng

Lam Sơn. tượng nhằm tăng thêm

- Nghệ thuật đặc sắc trong chất thơ mộng vốn có của

truyện truyền thuyết này truyền thuyết thiêng liêng

là các yếu tố kỳ ảo xen hoá sự thật lịch sử.

lẫn các yếu tố hiện thực. + Tên người thật

+ Tên địa danh

? Trong truyện có các yếu + Thời kì lịch sử

tố lịch sử nào?
Hoạt động 4: HDHS luyện tập III- Luyện tập

Bài tập 1/43
Gọi hs đọc bài đọc thêm Đọc

Bài tập 2/43
Gọi hs đọc y/c bài tập 2, 3 Đọc y/c bài tập

Trao đổi nhóm, thống nhất Bài tập 3/43
< trao đổi nhóm 3’>

- Nhận xét - bổ xung. ý kiến trình bày

Bổ xung
Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò

* Củng cố:

? Sự tích hồ Gươm ra đời - Thời kì kháng chiến

vào thời điểm lịch sử chống giặc minh ( 140 7 –

nào? 1427 )

? Tại sao câu truyện lại - Câu truyện lịch sử và

khẳng định sự tích hồ cuộc...được kể lại bằng trí

Gươm là 1 truyền thuyết? tưởng tượng, bằng sự

sáng tạo hiện thực lịch sử

* Dặn dò:

- Y/ c hs về nhà học bài – Tiếp nhận và thực hiện

kể tóm tắt

- Chuẩn bị bài: chủ đề và

dàn bài của bài văn tự sự.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản