Tiết 13 THỰC HÀNH SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI

Chia sẻ: naibambi115

Biết được sự phân bố lục địa và đại dương ở 2 bán cầu. - Biết tên, xác định đúng vị trí của 6 châu lục và 4 đại dương trên quả địa cầu hoặc bản đồ. 2. Kĩ năng. - Rèn kĩ năng quan sát, xác định vị trí các châu lục và đại dương trên bản đồ và quả địa cầu. II. Chuẩn bị. - Quả địa cầu. - Bản đồ tự nhiên TG III. Các hoạt động trên lớp. 1. ổn định tổ chức

Nội dung Text: Tiết 13 THỰC HÀNH SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI

Tiết 13
THỰC HÀNH SỰ PHÂN BỐ
LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT


I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức.
- Biết được sự phân bố lục địa và đại dương ở 2 bán cầu.
- Biết tên, xác định đúng vị trí của 6 châu lục và 4 đại dương trên quả địa
cầu hoặc bản đồ.
2. Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng quan sát, xác định vị trí các châu lục và đại dương trên bản
đồ và quả địa cầu.
II. Chuẩn bị.
- Quả địa cầu.
- Bản đồ tự nhiên TG
III. Các hoạt động trên lớp.
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ.
Gọi 2 HS lên làm BT3.
? Cấu tạo bên trong của TĐ gồm mấy lớp? Tầm quan trọng của lớp vỏTĐ
đối với XH loài người?
3. Giảng bài mới.
Vào bài: Lớp vỏ TĐ có tổng diện tích các lục địa và đại dương là 510 triệu km2.
Trong đó các lục địa có diện tích là 149 triệu km2 còn đại dương 316 triệu km2.
Vậy sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt TĐ như thế nào ta tìm hiểu
bài 11 …
1. Bài tập 1.
GV. Treo bản đồ TG lên giới thiệu:
Các Chaau lục và Đại dương cho
HS quan sát.
Yêu cầu quan sát H28 sgk trang 34
hãy :
? Tỷ lệ diện tích Lục địa và Đại - Nửa cầu Bắc phần lớn các Lục địa tập
dương ở 2 nửa cầu Bắc và Nam? trung được gọi là Lục bán cầu.
? Các Lục địa tập trung ở nửa cầu - Nủa cầu Nam phần lớn các Đại dương
nào? tập trung được gọi là Thủy bán cầu.
2. Bài tập 2.
? Các Đại dương phân bố ở nủa cầu
nào?


- TĐ có 6 Lục địa đó là:
+ Lục địa Á - Âu
+ Lục địa Phi
Yêu cầu quan sát Bản đồ TG kết + Lục địa Bắc Mĩ
hợp quan sát bảng trang 34 sgk hãy + Lục địa Nam Mĩ
cho biết: + Lục địa Ôxtrây lia
Gọi HS lên xác định trên Bản đồ + Lục địa Nam cực
? TĐ có bao nhiêu Lục địa? Kể tên
? Xác định vị trí? - Lục địa Á - Âu có diện tích lớn nhất
nằm ở nửa cầu Bắc.
- Lục địa Ôxtrây lia có diện tích nhỏ nhất
nằm ở nửa cầu Nam.
- Lục địa phân bố ở Bắc bán cầu là Lục
? Lục địa nào có diện tích lớn địa Á - Âu, Lục địa Bắc Mĩ.
nhất? Nằm ở nửa cầu nào? - Lục địa phân bố ở Nam bán cầu là Lục
? Lục địa nào có diện tích nhỏ địa Ôxtrây lia, Nam Mĩ và Nam Cực.
nhất? Nằm ở nửa cầu nào?
? Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở
nửa cầu Bắc?
? Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở 3. Bài tập 3.
nửa cầu Nam?
- Rìa lục địa gồm:
? Lục địa Phi nằm ở đâu trên TĐ? + Thềm lục địa: 0m -> 200m
( Nằm ở cả 2 bán cầu ) + Sườn lục địa: 200m -> 2500m


Hãy quan sát H29 sgk trang 35:
? Rìa Lục địa gồm những bộ phận
nào? 4. Bài tập 4.
? Nêu độ sâu của từng bộ phận?
? Rìa lục địa có giá trị ntn đối với
đời sống và sản xuất của con - Diện tích bề mặt các Đại dương là 316
triệu km2 chiếm 71% diện tích bề mặt TĐ.
Người?
( Bãi tắm, làm Muối, đấnh bắt Cá,
khai thác dầu…) - Có 4 Đại dương trong đó:
+ TBD có diện tích lớn nhất.
Dựa vào bảng trang 35 sgk hãy cho + BBD có diện tích nhỏ nhất.
biết:
? Nếu diện tích của bề mặt TĐ là - Các Đại dương đều thông với nhau nên
510 triệu km2 thì diện tích bề mặt có tên chung là Đại dương TG.
các Đại dương chiếm bao nhiêu % ?


? Có mấy đại dương?
? Đại dương nào có diện tích lớn
nhất?
? Đại dương nào có diện tích nhỏ
nhất?
Quan sát bản đồ TG hãy:
? Các Đại dương có thông với nhau
không?
? Con người dã làm gì để nối các
đại dương với nhau trong giao thông
đường Biển quốc tế?
( Đào các kênh đào )
? Hãy cho biết các Lục địa và
Châu lục khác nhau như thế nào?
( Lục địa gồm phần đất liền không
kể các đảo
Châu lục gồm phần đất liền và các
đảo xung quanh )


4. Củng cố
? gọi HS lên xác định các Lục địa và Đại dương trên bản đồ TG.
? Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Phân bố?
? Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Phân bố?
5. Hướng dẫn về nhà.
- Học bài và làm bài tập cuối bài.
- Đọc bài đọc thêm
- Chuẩn bị trước bài 12 " Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình
thành địa hình bề mặt trái đất ".
IV. Rút kinh nghiệm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản