Tiết 14: CHỦ ĐỀ VÀ DÀN BÀI CỦA BÀI VĂN TỰ SỰ

Chia sẻ: kata_9

Nắm được chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự, mối quan hệ giữa sự việc và chủ đề. - Tập viết mở bài cho bài văn tự sự. II- Chuẩn bị: - Gv: sgk – sgv – tài liệu tham khảo - Hs: xem trước bài ở nhà - chuẩn bị bài theo hướng dẫn của sgk III- Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1: Khởi động 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ ? Hãy nêu đặc điểm của sự vật trong văn tự sự. ...

Nội dung Text: Tiết 14: CHỦ ĐỀ VÀ DÀN BÀI CỦA BÀI VĂN TỰ SỰ

Tiết 14:

CHỦ ĐỀ VÀ DÀN BÀI CỦA BÀI VĂN TỰ SỰ

I- Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh

- Nắm được chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự, mối quan hệ giữa sự việc và

chủ đề.

- Tập viết mở bài cho bài văn tự sự.

II- Chuẩn bị:

- Gv: sgk – sgv – tài liệu tham khảo

- Hs: xem trước bài ở nhà - chuẩn bị bài theo hướng dẫn của sgk

III- Tiến trình tổ chức các hoạt độngHoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung

Hoạt động 1: Khởi động

1. Tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

? Hãy nêu đặc điểm của Trả lời

sự vật trong văn tự sự.

3.Giới thiệu bài mới Nghe
1. Chủ đề:
Hoạt động 2:HDHS tìm hiểu chủ đề của bài văn tự

a/ Đọc bài văn mẫu
sự

- Tuệ Tĩnh...cứu giúp
- Gọi hs đọc bài văn mẫu Đọc bài

người bệnh.
trong sgk / 44

? ý chính của bài văn Suy nghĩ – trả lời  chủ đề của bài văn ( ý

được thể hiện ở những lời chính, vấn đề chính)

nào? Vì sao em biết . - Vị trí: 2 câu đầu của văn

? ý chính đó nằm ở đoạn 2 câu đầu bản.

nào của bài văn?

? Sự việc tiếp theo thể - Đặt trước sự lựa chọn

hiện chủ đề ntn? chữa cho ai trước.

? Có thể đặt tên khác cho - Có thể vì với 1 chủ đề

chuyện được không? có thể có những tên gọi

khác nhau.

Vd:

- Tuệ Tĩnh và 2 người  nhắc tới 3 NV chính

bệnh.  khái quát phẩm chất

- Tấm lòng người thầy. Tuệ Tĩnh nhân vật chính

- y đức Tuệ Tĩnh của truyện.

* Chủ đề là vấn đề chủ
- Tuệ Tĩnh yếu mà người viết muốn
 chung chung quá

đặt ra trong văn bản
Suy nghĩ – trả lời

? Như vậy chủ đề của bài - Chủ đề còn có thể gọi là

văn tự sự là gì? ý chủ đạo, ý chính của bài
+ Phần đầu – câu đầu

? Vị trí của nó? văn.
+ Phần cuối – câu cuối

+ Phần giữa bài

+ Toát lên từ toàn bộ nội

sung văn bản

Lắng nghe

- Gv chốt ý Đọc

- Gọi hs đọc ghi nhớ 1

2. Dàn bài của bài văn tự
Hoạt động 3: HDHS tìm hiểu dàn bài của văn tự sự

sự
Hs quan sát lại nội dung Quan sát nội dung văn

- Bài văn gồm 3 phần.
văn bản mẫu. bản

+ M ở bà i
? Bài văn trên gồm mấy

+ Thân bài
phần? đó là những phần Suy nghĩ – trả lời

+ Kết bài
nào? nội dung của từng

phần?

? Có thể thiếu 1 trong 3 - Không thể thiếu mở bài

phần được không? vì sao? người đọc khó theo dõi
câu chuyện.

- Thân bài: xương sống

của chuyện.

- Kết bài: thiếu nó người

đọc không biết chuyện

cuối cùng sẽ ra sao.

? Vậy có thể khái quát ntn - Dàn bài (bố cục, dàn ý

về dàn bài của văn tự sự? của bài văn)

Gv: trước khi viết bài để

cho bài đầy đủ, mạch lạc Lắng nghe

nhất thiết cần xây dựng

dàn bài gồm 3 phần với

những ý nghĩa lớn rồi dựa

vào đó mà triển khai chi

tiết. Đọc ghi nhớ * Ghi nhớ 2: sgk/45

- Gọi hs đọc ghi nhớ 2.

3. Luyện tập
Hoạt động 4: HDHS luyện tập

Bài tập 1/45
Gọi hs đọc BT1 Đọc

Truyện phần thưởng
? Chủ đề của truyện này

a/ Chủ đề: tố cáo tên cận
nhằm biểu dương và chế Suy nghĩ – trả lời
giễu điều gì? thần tham lam bằng cách

? Sự việc nào thể hiện tập chơi khăm nó 1 vố và biểu

trung cho chủ đề? Gạch Suy nghĩ – trả lời dương tính trung thực

dưới câu văn thể hiện sự Bổ xung ý kiên thẳng thắn của nhân dân.

việc đó. Lắng nghe - Sự việc người nông dân

- Gv giải thích nhan đề xin thưởng roi để chia cho

chuyện. viên quan tham lam 1 nửa

thể hiện rõ chủ đề

? Hãy chỉ ra 3 phần MB, Suy nghĩ – trả lời b/ Mở bài: câu 1

MB TT: nói rõ ngay chủ Kết bài: câu cuối
TB, KB ?

? Truyện này với truyện đề Thân bài: phần còn lại

Tuệ Tĩnh có gì giống MBPT: chỉ giới thiệu tình c/

nhau về bố cục và khác huống

nhau về chủ đề. KBTT: có sức gợi, bài hết

mà thầy thuốc lại bắt đầu

1 cuộc chữa bệnh mới.

- Lời cầu xin phần thưởng

lạ lùng.? Sự việc trong thân bài Bài tập 2/46
thú vị ở chỗ nào? Đọc y/c BT2 - ST – TT: nên tình huống

- Gọi hs đọc BT2 Hs đọc thầm lại 2 truyện MB – STHG: nêu tình

Suy nghĩ – trả lời huống nhưng dẫn giải dài.

Bổ xung KB:

Lắng nghe + STT: nêu sự việc tiếp

- Gv nhận xét – bổ xung. diễn

+ STHG: nêu sự việc kết

thúc.Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò

* Củng cố:

Khắc sâu nội dung bài

học Suy nghĩ – trả lời

? Chủ đề của bài văn.

? Dàn bài của bài văn tự

sự. Lắng nghe – thực hiện

* Dặn dò:

- Về nhà học bài – chuẩn

bị bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản