Tiết 149: VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM ,CHỤC, ĐƠN VỊ

Chia sẻ: lotus_8

On luyện kĩ năng đếm số, so sánh các số, thứ tự các số có 3 chữ số.  Biết viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  Bảng phụ ghi sẵn nội dung của bài tập 1, 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Kiểm tra bài cũ 2. Dạy học bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Hướng dẫn viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. -Như sgv. 2.3. Luyện tập, thực hành...

Nội dung Text: Tiết 149: VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM ,CHỤC, ĐƠN VỊ

 

  1. VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC Tiết 149 TRĂM ,CHỤC, ĐƠN VỊ. I.MỤC TIÊU: Giúp Hs:  On luyện kĩ năng đếm số, so sánh các số, thứ tự các số có 3 chữ số.  Biết viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  Bảng phụ ghi sẵn nội dung của bài tập 1, 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ 2. Dạy học bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Hướng dẫn viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. -Như sgv. 2.3. Luyện tập, thực hành Bài 1,2 -Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó đổ i chéo vở để kiể m tra bài lẫn nhau. -Yêu cầu hs cả lớp đọc các tổng vừa
  2. viết đựơc. -Chữa và chấm điể m một số bài. Bài 3 -Bài tập yêu cầu chúng ta tìm tổng tương ứng với số. -Yêu cầu hs tự làm, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. Bài 4 -Tổ chức cho hs thi xếp thuyền. 3. Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học. -1 hs đọc bài làm của mình trước lớp. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản