TIẾT 2: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: BÁO CÁO, TƯỜNG TRÌNH

Chia sẻ: Kata_2 Kata_2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
90
lượt xem
9
download

TIẾT 2: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: BÁO CÁO, TƯỜNG TRÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là văn bản trình bày về tình Hình, sự việc và có kết quả đạt được của một cá nhân hay tập một tập thể. 2. Tường trình: Là văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong có sự việc xảy ra gõy hậu quả cần phải xem xột. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc, người nhận tường trình là cỏ nhõn hay cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. B – Các dạng đề: 1. Dạng đề 2 hoặc 3 điểm a. Bỏo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIẾT 2: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: BÁO CÁO, TƯỜNG TRÌNH

  1. TIẾT 2: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ: BÁO CÁO, TƯỜNG TRèNH A . Túm tắt kiến thức cơ bản: 1. Báo cáo : Là văn bản trình bày về tình Hình, sự việc và có kết quả đạt được của một cá nhân hay tập một tập thể. 2. Tường trình: Là văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong có sự việc xảy ra gõy hậu quả cần phải xem xột. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc, người nhận tường trình là cỏ nhõn hay cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. B – Các dạng đề: 1. Dạng đề 2 hoặc 3 điểm a. Bỏo cỏo: Nờu một số tình huống theo em cần viết văn bản báo cáo? * Gợi ý: + Để nhà trường biết được kết quả thi đua của lớp (HK I, năm học, đợt thi đua) + Kết quả quyờn gúp, ủng hộ HS nghốo của lớp + Kết quả tuần học tốt trong thỏng 11 …
  2. b. Tường trình: Nêu thể thức mở đầu của văn bản tường trình? * Gợi ý: + Quốc hiệu - Tiờu ngữ + Địa điểm, thời gian + Tên văn bản + Người, cơ quan nhận tường trình 2. Dạng đề 5 hoặc 7 điểm Em vi phạm nội quy của trường hóy viết bản tường trình sự việc vi phạm. * Gợi ý: Một bản tường trình, cần đảm bảo những mục sau: + Phải trình bày đầy đủ, chính xác về thời gian, địa điểm, sự việc, họ tên những người có liên quan. + Có người gửi, người nhận. + Ngụn ngữ rừ ràng. C. Bài tập về nhà: ( dạng đề 5 hoặc 7 điểm ) T ường trình sự việc em làm hỏng dụng cụ thớ nghiệ m trong giờ thực hành. * Gợi ý : - Quốc hiệu, tiờu ngữ. - Tên văn bản. - Thời gian, địa điểm làm tường trình.
  3. - DiÔN biến sự việc ( thời gian, địa điểm xảy ra sự việc, những người có liên quan đến sự việc, sự việc xảy ra như thế nào?… ) - Đề nghị của người viết. - Người nhận tường trình. - Người làm tường trình kớ và ghi rừ họ tờn.
Đồng bộ tài khoản