Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

Chia sẻ: Kaka_0 Kaka_0 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
1.035
lượt xem
14
download

Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS ôn lại mục đích và cách thức tóm tắt VB tự sự - Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự. B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, bài soạn, xem lại bài “ Tóm tắt VB tự sự ” ở lớp 8 - Bảng phụ C . Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra : ở sự phát triển nghĩa của từ vựng? Làm Bài tập 4 2. Giới thiệu bài : Ở lớp 8 các em đã học tóm tắt VB tự sự. Vậy thế nào là tóm tắt VB tự sự : dùng lời văn của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

  1. Tiết 20 : LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ A. Mục tiêu cần đạt - HS ôn lại mục đích và cách thức tóm tắt VB tự sự - Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự. B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, bài soạn, xem lại bài “ Tóm tắt VB tự sự ” ở lớp 8 - Bảng phụ C . Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra : ở sự phát triển nghĩa của từ vựng? Làm Bài tập 4 2. Giới thiệu bài : Ở lớp 8 các em đã học tóm tắt VB tự sự. Vậy thế nào là tóm tắt VB tự sự : dùng lời văn của mình để trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính ( bao gồm sự việc tiêu biểu và n/v quan trọng ) của VB Các bước tóm tắt - Đọc kỹ để hiểu đúng chủ đề VB - Xác định nội dung chính cần tóm tắt - Sắp xếp các nội dung ấy theo một thứ tự hợp lý - Viết thành văn bản tóm tắt 3. Bài mới
  2. Hoạt động của giáo viên - học Nội dung cần đạt sinh Hoạt động 1 I.Sự cần thiết của việc tóm tắt VB tự HS đọc 3 tình huống a. b. c 1. Tình huống HS thảo luận nhóm 4 người : 2/ a. Tóm tắt phim Câu hỏi 2 a,b b. Tóm tắt VB c. Tóm tắt Tác phẩm Trình bày nhận xét 2. Nhận xét a. Cần tóm tắt VB tự sự - Giúp người nghe nắm được nội dung chính của câu chuyện - Làm nổi bật sự việc, n/v chính → ngắn gọn, dễ nhớ b. Các tình huống cần tóm tắt HS nêu 1 số tình huống cần phải - Lớp trưởng báo cáo một vụ vi phạm nội quy. tóm tắt VB tự sự. - Chú bộ đội kể chuyện bắt tên trộm xe - Công tố viên tóm tắt bản án trong phiên toà. → Việc tóm tắt rất gần gũi và cần thiết trong cuộc sống II. Thực hành tóm tắt một VB tự sự Bài 1 Hoạt động 2. HS đọc bài 1. * Ưu điểm: bám sát vào nhân vật chính, nêu tương đối đầy HS thảo luận nhóm đôi đủ các sự việc chính, trình bày bằng lời của mình.
  3. HS trả lời. * Nhược điểm: a) Các sự việc chính chưa đầy đủ - Thiếu sự việc : hai cha con ngồi với nhau, TS hiểu ra nỗi oan của vợ. => Đó là sự việc quan trọng vì nó chứng tỏ TS hiểu ra nỗi oan từ lúc đó chứ không phải đến khi Phan Lang trở về. b) Sự việc 7 chưa hợp lý Cần sửa lại : TS nghe Phan Lang kể bèn lập đàn giải oan. Bài 2. Tóm tắt VB “Chuyện người con gái Nam Xương” HS đọc bài2:1 HS làm bài miệng, Bài 3. Rút gọn VB tóm tắt. các HS khác viết “Chuyện người con gái Nam Xương” HS đọc bài 3 => Mục đích tóm tắt : giúp người đọc nắm được nội dung 1 HS làm miệng bài 3, các HS chính của VB khác viết vào vở BT Yêu cầu : ngắn gọn nhưng đầy đủ n/v sự việc chính ? Từ các BT trên, trình bày mục * Ghi nhớ Tóm tắt một VB tự sự là cách làm giúp người đích yêu cầu của việc tóm tắt VB đọc, người nghe nắm được nội dung chính của VB đó. tự sự ? VB tóm tắt phải nêu được một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ HS trả lời các sự việc và NV chính, phù hợp với VB được tóm tắt. HS đọc ghi nhớ III. Luyện tập
  4. HS làm việc cá nhân Trình bày miệng Bài 2. Tóm tắt một chuyện được chứng kiến D.Củng cố – dặn dò - Mục đích yêu cầu tóm tắt - BT1 ( Tr 59 sgk )
Đồng bộ tài khoản