TIẾT 21 - BÀI 5 - NHẠC LÝ : NHỊP 3 – CÁCH ĐÁNH NHỊP 3 4 4

Chia sẻ: akura123

- Giúp HS có khái niệm về nhịp ¾, hiểu được sự khác nhau giữa nhịp 2/4 và ¾ - Biết thể hiện phách mạnh, phách nhẹ trong nhịp ¾ bằng gõ phách và đánh nhịp - Biết nhạc sĩ Phong nhã là một tác giả âm nhạc có nhiều bài hát nổi tiếng cho thiếu nhi, đặc biệt là bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” II, CHUẨN BỊ 1. 2. 3. Nhạc cụ Ảnh nhạc sĩ Phong Nhã Băng, đĩa có tác phẩm của nhạc sĩ Phong Nhã ...

Nội dung Text: TIẾT 21 - BÀI 5 - NHẠC LÝ : NHỊP 3 – CÁCH ĐÁNH NHỊP 3 4 4

TIẾT 21 - BÀI 5

NHẠC LÝ : NHỊP 3 – CÁCH ĐÁNH NHỊP 3

4 4

ANTT: NHẠC SĨ PHONG NHÃ VÀ BÀI HÁT “AI YÊU BÁC

HỒ CHÍ MINH…”I, MỤC TIÊU BÀI DẠY

- Giúp HS có khái niệm về nhịp ¾, hiểu được sự khác nhau giữa nhịp 2/4 và ¾

- Biết thể hiện phách mạnh, phách nhẹ trong nhịp ¾ bằng gõ phách và đánh nhịp

- Biết nhạc sĩ Phong nhã là một tác giả âm nhạc có nhiều bài hát nổi tiếng cho

thiếu nhi, đặc biệt là bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”

II, CHUẨN BỊ

1. Nhạc cụ

2. Ảnh nhạc sĩ Phong Nhã

3. Băng, đĩa có tác phẩm của nhạc sĩ Phong Nhã

III, TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

A.Ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ

H. Em hãy đọc bài tập đọc nhạc số 6 có ghép lời ca?

C. Bài mới

- Giới thiệu bài :

- Các hoạt động :

HOẠT ĐỘNG 1 : NHỊP 3 – CÁCH ĐÁNH NHỊP 3

4 4


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG


- GV yêu cầu HS nhắc lại định - HS trả lời 1. Nhịp ¾ , cách đánh

nghĩa về nhịp 2/4 nhịp ¾
- HS thực hiện theo hướng

- GV tổ chức cho HS gõ phách dẫn của GV a. Định nghĩa

mạnh, nhẹ theo nhịp 2/4 và nhịp ¾
- HS lắng nghe - Nhịp ¾ có 3 phách trong

- GV hát mẫu 1 đoạn trong bài hát một ô nhịp, mỗi phách có

“Vui bước trên đường xa” và một trường độ bằng một nốt

đoạn trong bài “Ngày đầu tiên đi đen, phách 1 là phách
- HS trình bày
học”. Vừa hát GV vừa gõ theo mạnh, 2 phách sau là

phách mạnh nhẹ của bài . phách nhẹ

H. Qua các VD, em hãy trình bày - HS định nghĩa về nhịp ¾ b. Tình chất
sự khác nhau giữa 2 loại nhip 2/4 - HS : Uyển chuyển, nhịp - Uyển chuyển, nhịp

và 3/4 ? nhàng nhàng

- GV cho HS trình bày định nghĩa c. Cách đánh nhịp

về nhịp ¾
- HS quan sát

- GV hát cho HS nghe một vài

trích đoạn các bài hát viết ở nhịp

¾ để HS rút ra được tính chất của

các bài hát viết ở nhịp ¾

- GV vẽ hình và hướng dẫn HS

cách đánh nhịp ¾ . GV làm mẫu

cách đánh nhịp trong bài hát “Tiến

lên đoàn viên”
HOẠT ĐỘNG 2 : ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC


- GV yêu cầu HS đọc phần - HS đọc bài 2. Âm nhạc thường thức

giới thiệu nhạc sĩ Phong Nhã
a. Tác giả
trong SGK
- HS dựa vào SGK để trả - Sinh 4/4/1924
H. Em hãy trình bày những
lời
- Quê: Duy Tiên – Hà Nam
hiểu biết của em về cuộc đời
và sự nghiệp sang tác của - Sự nghiệp sang tác gắn với lứa

nhạc sĩ Phong Nhã ? tuổi thiếu niên nhi đồng
- HS lắng nghe

- GV giới thiệu thêm vài nét - Ông được nhà nước trao tặng giải
- HS lắng nghe
về tác giả thưởng Hồ Chí Minh về văn học

nghệ thuật
- GV cho HS nghe một vài
- HS lắng nghe
tác phẩm tiêu biểu của nhạc b. Tác phẩm “Ai yêu Bác Hồ Chí

sĩ : Kim Đồng, Cùng nhau ta Minh hơn thiếu niên nhi đồng”

đi lên, Di ta đi lên… - HS trả lời
- Tình cảm của thiếu niên nhi đồng

- GV cho HS nghe bài hát - HS trả lời với Bác Hồ

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh - HS lắng nghe

hơn thiếu niên nhi đồng”

H. Bài hát ra đời trong hoàn

cảnh nào ?

H. Trình bày cảm nhận về

nội dung và giai điệu của bài

hát ?

- GV cho HS nghe lại bài hát

lần nữa
D. Củng cố

H. Định nghĩa về nhịp ¾ ? So sánh sự giống và khác nhau giữa nhịp 2/4 và ¾ ?

E. Dặn dò về nhà

- Học bài cũ

- Chuẩn bị bài mới

IV, RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY
***************************
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản