Tiết 22-23. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU 1. Kiến thức + Biết cách chọn phương án thí nghiệm để tiến hành khảo sát các quan hệ phụ thuộc giữa các đại lượng U, I hoặc I, R. Từ đó có thể xác định chính xác suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiết 22-23. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA

Tiết 22-23. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT
ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT
PIN ĐIỆN HÓANgy soạn: 1-11-2010

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

+ Biết cách chọn phương án thí nghiệm để tiến
hành khảo sát các quan hệ phụ thuộc giữa các đại
lượng U, I hoặc I, R. Từ đó có thể xác định chính xác
suất điện động và điện trở trong của một pin điện
hoá.

2. Kĩ năng

+ Biết cách lựa chọn và sử dụng một số dụng cụ
điện thích hợp và mắc chúng thành mạch điện để
khảo sát sự phụ thuộc của hiệu điện thế U giữa hai
đầu đoạn mạch chứa nguồn vào cường độ dòng điện I
chạy trong mạch đó.

+Sử lí, tính toán số liệu thu được từ thí nghiệm và
dưa ra kết quả

+ Rút ra kết luận và trình bày báo cáo thí nghiệm

+ Biết cách biểu diễn các số liệu đo được của
cường độ dòng điện I chạy trong mạch và hiệu điện
thế U giữa hai đầu đoạn mạch dưới dạng một bảng số
liệu.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

+ Phổ biến cho học sinh nội dung cần chuẩn bị
trước trong buổi thực hành.

+ Kiểm tra hoạt động của các dụng cụ thí nghiệm
cần thiết.

2. Học sinh:

+ Đọc kĩ nội dung bài thực hành..
+ Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Tiết 1

Hoạt động 1 (5 phút) : Tìm hiểu mục đích thí
nghiệm.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

I. Mục đích thí

Ghi nhận mục nghiệm
Giới thiệu mục
đích thí đích của thí 1. Áp dụng hệ
nghiệm. nghiệm. thức hiệu điện thế
của đoạn mạch
chứa nguồn điện
và định luật Ôm
đối với toàn mạch
để xác định suất
điện động và điện
trở trong của một
pin điện hoá.

2. Sử dụng các
đồng hồ đo điện
đa năng hiện số để
đo hiệu điện thế
và cường độ dòng
điện trong các
mạch điện.

(10 phút) : Tìm hiểu dụng cụ thí
Hoạt động 2
nghiệm.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

II. Dụng cụ thí

thiệu Ghi nhận các nghiệm
Giới
dụng cụ thí dụng cụ thí 1. Pin điện hoá.
nghiệm. nghiệm. 2. Biến trở núm
xoay R.

3. Đồng hồ đo
điện đa năng hiện
số.

5. Điện trở bảo vệ
R0.

6. Bộ dây dẫn nối
mạch.

7. Khoá đóng –
ngát điện K.

Hoạt động 3 (15 phút) : Tìm hiểu cơ sở lí thuyết.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

III. Cơ sở lí

hình thuyết
Vẽ hình 12.2 Xem
+ Khi mạch ngoài
Yêu cầu học 12.2.
sinh thực hiện Thực hiện C1. để hở hiệu điện thế
gữa hai cực của
C1.
nguồn điện bằng
suất điện động của
Xem hình
nguồn điện.
Vẽ hình 12.3. 12.3.
Đo UMN khi K
Yêu cầu học Viết biểu thức
ngắt : UMN = E
sinh viết biểu định luật Ôm
+ Định luật Ôm
thức định luật cho đoạn mạch
cho đoạn mạch
Ôm cho đoạn MN.
MN có chứa nguồn
mạch có chứa
: UMN = U = E –
nguồn.
Thực hiện C2.
I(R0 - r)
Yêu cầu học
Viết biểu thức
Đo UMN và I khi
sinh thực hiện
định luật Ôm
K đóng, Biết E và
C2.
cho toàn mạch
R0 ta tính được r.
Yêu cầu học trong mạch
+ Định luật Ôm
sinh viết biểu điện mắc làm
đối với toàn mạch :
thức định luật thí nghiệm.
E
Ôm cho toàn I= R  R A  R0  r

mạch.
Tính toán và so
sánh với kết quả
đo.

Hoạt động 4 (15 phút) : Giới thiệu dụng cụ đo.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

IV. Giới thiệu
dụng cụ đo

Ghi nhận các 1. Đồng hồ đo
Giới thiệu
đồng hồ đo chức năng của điện đa năng hiện
điện đa năng đồng hồ đo số
hiện số DT- điện đa năng Đồng hồ đo điện
hiện số DT- đa năng hiện số
830B.
DT-830B có nhiều
830B.
thang đo ứng với
chức năng
các
khác nhau như : đo
điện áp, đo cường
độ dòng điện 1
những nhận
Nêu Ghi
chiều, xoay chiều,
điểm cần chú ý những điểm
đo điện trở, … .
sử dụng cần chú ý khi
khi
đồng hồ đo sử dụng đồng
điện đa năng hồ đo điện đa 2. Những điểm
cần chú ý khi thực
hiện số. năng hiện số.
hiện
+ Vặn núm xoay
của nó đến vị trí
tương ứng với
chức năng và
thang đo cần chọn.
Sau đó nối các cực
của đồng hồ vào
mạch rồi gạt nút
bật – tắt sang vị trí
“ON”.

+ Nếu chưa biết rỏ
giá trị giới hạn của
Yêu cầu học Thực hiện C3.
đại lượng cần đo,
sinh thực hiện
ta phải chọn thang
C3.
đo có giá trị lớn
nhất phù hợp với
chức năng đã
chọn.

+ Không do cường
độ dòng điện và
hiệu điện thế vượt
quá thang đo đã
chọn.

+ Không chuyển
đổi chức năng
thang đo khi đang
có dòng điện chạy
qua nó.

+ Không dùng
nhầm thang đo
cường độ dòng
điện để đo hiệu
điện thế.

+ Khi sử dụng
xong các phép đo
phải gạt nút bật –
tắt về vị trí “OFF”

+ Phải thay pin 9V
bên trong nó khi
pin yếu (góc phải
hiễn thị kí hiệu
)

+ Phải tháo pin ra
khỏi đồng hồ khi
sử dụng
không
trong thời gian dài.

Tiết 2
Hoạt động 5 (25 phút) : Tiến hành thí nghiệm.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Chú ý học sinh về an Lắp mạch theo sơ đồ.
toàn trong thí nghiệm. Kiểm tra mạch điện và
Theo dõi học sinh. thang đo đồng hồ.

Báo cáo giáo viên
hướng dẫn.
Hướng dẫn từng nhóm.
Tiến hành đóng mạch và
đo các giá trị cần thiết.

Ghi chép số liệu.

Hoàn thành thí ngiệm,
thu dọn thiết bị.
Hoạt động 6 (15 phút) : Xữ lí kết quả, báo cáo thí
nghiệm.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hướng dẫn học sinh Tính toán, nhận xét …
để hoàn thành báo cáo.
hoàn thành báo cáo.

Nộp báo cáo.

Hoạt động 7 ( phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Cho HS nhận xét về mối - Nhận xét về mối liên hệ
liên hệ giữa UN và R. giữa UN và R.

- Yêu cầu HS nhận xét - Nhận xét câu thực hiện
câu thực hiện của bạn. của bạn.

- Dặn HS về nhà ôn tập
chuẩn bị kiểm tra 1 tiết

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản