Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần mềm sun times (Tiếp theo)

Chia sẻ: hoanhtuyen2012

Tìm các địa điểm có thông tin thời gian trong ngày giống nhau: B1. Chọn vị trí ban đầu (Hải Phòng), B2. Thực hiện lệnh Options - Anchor Time To và chọn mục Sunrise để tìm theo thời gian Mặt Trời mọc (hoặc Sunset - Mặt Trời lặn). Tìm kiếm và quan sát nhật thực trên Trái Đất. Cách thực hiện như sau: 1. Chọn địa điểm muốn tìm nhật thực (Hải Phòng) 2. Thực hiện lệnh View - Eclipse.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản