Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần mềm sun times (Tiếp theo)

Chia sẻ: hoanhtuyen2012

Tìm các địa điểm có thông tin thời gian trong ngày giống nhau: B1. Chọn vị trí ban đầu (Hải Phòng), B2. Thực hiện lệnh Options - Anchor Time To và chọn mục Sunrise để tìm theo thời gian Mặt Trời mọc (hoặc Sunset - Mặt Trời lặn). Tìm kiếm và quan sát nhật thực trên Trái Đất. Cách thực hiện như sau: 1. Chọn địa điểm muốn tìm nhật thực (Hải Phòng) 2. Thực hiện lệnh View - Eclipse.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần mềm sun times (Tiếp theo)

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM ĐẾN DỰ TIẾT
HỌC HÔM NAY
KIỂM TRA BÀI CŨ
• Câu 1: Em hãy thực hiện hiện hình ảnh bầu trời
(Sáng – Tối) theo thời gian?


Để thể hiện các vùng sáng – tối, ta hãy vào
bảng chọn Options → Maps và chọn tại mục
Show Sky Color
KIỂM TRA BÀI CŨ
• Câu 2: Em hãy thực hiện hủy cố định vị trí và thời gian quan
sát khu vực trên bản đồ?Để thay đổi trạng thái thay đổi thông tin này, em hãy thực
hiện lệnh
Options → Maps và chọn tại mục Hover Update.
Khi đó thông tin thời gian và vị trí sẽ thay đổi nếu rê chuột
đến địa điểm nào đó.
Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần
mềm sun times (Tiếp theo)
4. Một số chức năng khác
c) Tìm các địa điểm có thông tin thời gian trong ngày giống
nhau
B1. Chọn vị trí ban đầu (Hải Phòng)
 B2. Thực hiện lệnh Options → Anchor Time To và chọn mục
Sunrise để tìm theo thời gian Mặt Trời mọc (hoặc Sunset -
Mặt Trời lặn).
Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần
mềm sun times (Tiếp theo)
4. Một số chức năng khác
d) Tìm kiếm và quan sát nhật thực trên Trái Đất
• Cách thực hiện như sau:
• 1. Chọn địa điểm muốn tìm nhật thực (Hải Phòng)
• 2. Thực hiện lệnh View → Eclipse.
• Cửa sổ nhỏ sau đây xuất hiện.

Nháy nút Find (Future) để tìm
nhật thực trong tương lai


Nháy nút Find (Past) để tìm
nhật thực trong quá khứ.
Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần
mềm sun times (Tiếp theo)
4. Một số chức năng khác
e) Quan sát sự chuyển động của thời gian


§ iÒ khiÓ tèc
u n § Æ tèc ®
t é
® chuyÓ ®
é n éng chuyÓ ®
n éng
thêi gian chËm


B¾ ®
t Çu ChuyÓ hưí ng
n
KÕ thóc
t chuyÓ ® thêi
n éng
chuyÓ ®
n éng
chuyÓ ®
n éng gian (vÒ tư¬ lai
ng
(animation) (animation)
hay qu¸ khø)
Bài tập
Bài 1.1: Em hãy cho biết Ngày 20/03/1991
tại Thành phố Hồ Chí Minh, mặt trời mọc
và lặn lúc mấy giờ?
Bài tập
Bài 1.2: Em hãy cho biết Ngày 29/06/1985
tại Thành phố Hải Phòng, mặt trời mọc và
lặn lúc mấy giờ?
Bài tập
Bài 2.1: Em hãy cho biết 2 thời gian sảy ra
hiện tượng nhật thực ở Hà Nội bắt đầu từ
năm 1985 trở đi?
Bài tập
Bài 2.2: Em hãy cho biết 2 thời gian sảy ra
hiện tượng nhật thực ở Bangkok-Thái Lan
bắt đầu từ năm 1996 trở đi?
Bài tập
Bài 3: Em hãy thực hiện cho chuyển động
của thời gian trên bản đồ nhanh và
chậm?
Dặn dò
• Làm các bài tập
1. Em hãy cho biết Ngày 29/06/1997 tại Thành phố Hải Phòng, mặt trời
mọc và lặn lúc mấy giờ?
2. Em hãy cho biết 2 thời gian sảy ra hiện tượng nhật thực ở Bangkok-
Thái Lan bắt đầu từ năm 1996 trở đi?
• Xem trước nội dung bài 5: Từ bài toán đến chương
trình.
• Tiết sau học Bài 5: Từ bài toán đến chương trình.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản