Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần mềm sun times (Tiếp theo)

Chia sẻ: hoanhtuyen2012

Tìm các địa điểm có thông tin thời gian trong ngày giống nhau: B1. Chọn vị trí ban đầu (Hải Phòng), B2. Thực hiện lệnh Options - Anchor Time To và chọn mục Sunrise để tìm theo thời gian Mặt Trời mọc (hoặc Sunset - Mặt Trời lặn). Tìm kiếm và quan sát nhật thực trên Trái Đất. Cách thực hiện như sau: 1. Chọn địa điểm muốn tìm nhật thực (Hải Phòng) 2. Thực hiện lệnh View - Eclipse.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần mềm sun times (Tiếp theo)

 

 1. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐẾN DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ • Câu 1: Em hãy thực hiện hiện hình ảnh bầu trời (Sáng – Tối) theo thời gian? Để thể hiện các vùng sáng – tối, ta hãy vào bảng chọn Options → Maps và chọn tại mục Show Sky Color
 3. KIỂM TRA BÀI CŨ • Câu 2: Em hãy thực hiện hủy cố định vị trí và thời gian quan sát khu vực trên bản đồ? Để thay đổi trạng thái thay đổi thông tin này, em hãy thực hiện lệnh Options → Maps và chọn tại mục Hover Update. Khi đó thông tin thời gian và vị trí sẽ thay đổi nếu rê chuột đến địa điểm nào đó.
 4. Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần mềm sun times (Tiếp theo) 4. Một số chức năng khác c) Tìm các địa điểm có thông tin thời gian trong ngày giống nhau B1. Chọn vị trí ban đầu (Hải Phòng)  B2. Thực hiện lệnh Options → Anchor Time To và chọn mục Sunrise để tìm theo thời gian Mặt Trời mọc (hoặc Sunset - Mặt Trời lặn).
 5. Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần mềm sun times (Tiếp theo) 4. Một số chức năng khác d) Tìm kiếm và quan sát nhật thực trên Trái Đất • Cách thực hiện như sau: • 1. Chọn địa điểm muốn tìm nhật thực (Hải Phòng) • 2. Thực hiện lệnh View → Eclipse. • Cửa sổ nhỏ sau đây xuất hiện. Nháy nút Find (Future) để tìm nhật thực trong tương lai Nháy nút Find (Past) để tìm nhật thực trong quá khứ.
 6. Tiết 24: Hướng dẫn sử dụng phần mềm sun times (Tiếp theo) 4. Một số chức năng khác e) Quan sát sự chuyển động của thời gian § iÒ khiÓ tèc u n § Æ tèc ® t é ® chuyÓ ® é n éng chuyÓ ® n éng thêi gian chËm B¾ ® t Çu ChuyÓ hưí ng n KÕ thóc t chuyÓ ® thêi n éng chuyÓ ® n éng chuyÓ ® n éng gian (vÒ tư¬ lai ng (animation) (animation) hay qu¸ khø)
 7. Bài tập Bài 1.1: Em hãy cho biết Ngày 20/03/1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh, mặt trời mọc và lặn lúc mấy giờ?
 8. Bài tập Bài 1.2: Em hãy cho biết Ngày 29/06/1985 tại Thành phố Hải Phòng, mặt trời mọc và lặn lúc mấy giờ?
 9. Bài tập Bài 2.1: Em hãy cho biết 2 thời gian sảy ra hiện tượng nhật thực ở Hà Nội bắt đầu từ năm 1985 trở đi?
 10. Bài tập Bài 2.2: Em hãy cho biết 2 thời gian sảy ra hiện tượng nhật thực ở Bangkok-Thái Lan bắt đầu từ năm 1996 trở đi?
 11. Bài tập Bài 3: Em hãy thực hiện cho chuyển động của thời gian trên bản đồ nhanh và chậm?
 12. Dặn dò • Làm các bài tập 1. Em hãy cho biết Ngày 29/06/1997 tại Thành phố Hải Phòng, mặt trời mọc và lặn lúc mấy giờ? 2. Em hãy cho biết 2 thời gian sảy ra hiện tượng nhật thực ở Bangkok- Thái Lan bắt đầu từ năm 1996 trở đi? • Xem trước nội dung bài 5: Từ bài toán đến chương trình. • Tiết sau học Bài 5: Từ bài toán đến chương trình.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản