Tiết 26 : HỢP KIM SẮT: GANG - THÉP

Chia sẻ: paradise5

HS biết gang là gì? Thép là gì ? Tính chất và một số ứng dụng của gang và thép. - Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang trong lò cao. - Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép. 2. Kỹ năng: - Viết phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất gang và thép.

Nội dung Text: Tiết 26 : HỢP KIM SẮT: GANG - THÉP

HỢP KIM SẮT: GANG - THÉP
Tiết 26 :I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

- HS biết gang là gì? Thép là gì ? Tính chất và một số ứng dụng của gang và

thép.

- Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang trong lò cao.

- Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép.

2. Kỹ năng:

- Viết phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất gang và thép.

- Vận dụng các kiến thức từ thực tế vào bài học.

3. Thái độ.- Giáo dục lòng say mê yêu thích môn học, ý thức bảo vệ các

đồ dùng vật dụng bằng kim loại.

II. Chuẩn bị.

- GV: + Sơ đồ lò cao, lò luyện thép

+ Một số mẫu vật gang thép.

- HS: Học bài cũ và tìm hiểu trước bài mới.

III. Tiến trình bài giảng.

1. Ổn định lớp. (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (6’):
? Tính chất hoá học của Fe? Viết ptpư minh hoạ ?

- Làm bài tập 2 sgk-60.

3. Bài mới.

* Giới thiệu bài : (1’) – Trong đời sống và trong kỹ thuật, hợp kim của

sắt là gang và thép được sử dụng rất rộng rãi. Thế nào là gang,thép? Gang,

thép được sản xuất ntn ? => chúng ta nghiên cứu bài hôm nay

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

(15’)
* Hoạt động 1 I. Hợp kim của sắt.

- GV giới thiệu hợp kim là - Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng

gì ? Hợp kim có nhiều ứng chảy của nhiều kim loại hoặc của kim loại với phi kim.

dụng của sắt là gang và thép. 1. Gang là gì?

- GV hướng dẫn học sinh - Gang là hợp kim của sắt với cacbon trong đó hàm lượng

quan sát mẫu vật, liên hệ thực cacbon chiếm từ 2-5%. Ngoài ra có Si, Mn, S …

tế cho biết: - Tính chất: Cứng và giòn hơn sắt.

? Thành phần cấu tạo của - Gồm hai loại:

gang và thép ? + Gang trắng : Dùng luyện thép.

? Gang và thép có một số đặc + Gang xám : Đúc bệ máy, ống dẫn nước…

điểm gì khác nhau ? 2. Thép là gì ?

? Kể một số ứng dụng của - Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác

gang và thép ? trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%.
- HS thảo luận nhóm 5 phút. - Tính chất : Đàn hồi, cứng, ít bị ăn mòn.

- Gv thu kết quả của các - ứng dụng : chế tạo nhiều chi tiết máy, vật dụng, dụng cụ lao

nhóm và đưa ra đáp án. động…Đặc biệt làm vật liệu xây dựng, và chế tạo phương tiện

- HS so sánh đáp án nhận xét giao thông vận tải

và rút ra kết luận. II. Sản xuất gang thép.

*Hoạt động 2 (15’) 1. Sản xuất gang.

- GV yêu cầu hs nghiên cứu - Nguyên liệu:

sgk trả lời câu hỏi: + Quặng sắt, manhetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3).

? Nguyên liệu để sản xuất + Than cốc, không khí, một số chất phụ gia khác.

gang? - Nguyên tắc sản xuất: Dùng cacbon khử sắt oxit ở nhiệt độ cao

? Nguyên tắc sản xuất gang? trong lò luyện kim.

? Quá trình sản xuất gang - Quá trình sản xuất gang trong lò cao:

trong lò cao ? Viết các

phương trình phản ứng chính

trong quá trình sản xuất

gang?

- HS : trả lời.

- Gv nhận xét và giới thiệu

trên hình vẽ.

- GV giới thiệu quá trình tạo - Các phương trình phản ứng xảy ra trong lò cao:
0
thành xỉ và khắc sâu hơn nữa t 
+ O2 ( k )
C CO

(r) 2( k )


các phản ứng hoá học xảy ra 0

t  2CO( k )
2C ( r ) + O2( k ) 
trong lò cao.
0

3CO( k ) + Fe 2O3( r ) t  2 Fe( r ) +3 CO2( k )

- Hs nghe và ghi nhớ kiến

2. Sản xuất thép.
thức

- GV yêu cầu hs nghiên cứu - Nguyên liệu: Gang, sắt phế liệu, oxi.

- Nguyên tắc sản xuất: Oxi hóa một số kim loại, phi kim để loại
sgk trả lời câu hỏi:

? Nguyên liệu để sản xuất ra khỏi gang phần lớn nguyên tố C, Si, Mn…

- Quá trình sx thép: Thổi khí oxi vào lò chứa gang nóng chảy ở t
thép?

cao, oxi sẽ oxi hoá Fe tạo FeO, FeO oxi hoá một số nguyên tố
? Nguyên tắc sản xuất thép ?

? Quá trình sản xuất thép trong gang : C, Mn, Si, S, P…
0

t 
trong lò luyện thép ? Viết các + O2 ( k )
Fe FeO

(r ) (r)


phương trình phản ứng chính 0

+ C ( r ) t  + CO( k )
FeO Fe

(r) (r )

trong quá trình sản xuất thép?

- HS trả lời câu hỏi.

- Gv nhận xét và giới thiệu

trên hình vẽ.

- Hs theo dõi và ghi nhớ kiến

thức

-> Gv khắc sâu kiến thức về
các pưhh

4. Củng cố (6’). - GV hệ thống lại kiến thức bài., HS đọc kết luận chung sgk.

- Làm bài tập:

*Bài tập 1: Cho khí CO tác dụng với 10g bột quặng hêmatit nung nóng đỏ. Phản ứng

xong lấy chất rắn còn lại đem hòa tan trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24l khí

hiđro (đktc).

a) Xác định phần trăm theo khối lượng của Fe2O3 trong quặng hêmatit.

b) Cần dùng bao nhiêu tấn quặng nói trên để sản xuất được một tấn gang có chứa 96% sắt

?

(Đáp số : a) 80% b) 1,714 (tấn) )

(1’): - Tìm hiểu bài mới.
5. Dặn dò

- Làm các bài tập 4, 5, 6 sgk (65).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản