TIẾT 27 - BÀI 7 - ÔN TẬP BÀI HÁT “TIA NẮNG, HẠT MƯA”

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
143
lượt xem
12
download

TIẾT 27 - BÀI 7 - ÔN TẬP BÀI HÁT “TIA NẮNG, HẠT MƯA”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS thuộc lời bài hát “Tia nắng, hạt mưa” và thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát. Khi hát có kết hợp một vài động tác phụ họa - Đọc đúng cao độ, trường độ bài tập đọc nahcj số 8 - Ghi nhớ một số kí hiệu thường gặp trong bản nhạc và biết cách sử dụng các kí hiệu đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIẾT 27 - BÀI 7 - ÔN TẬP BÀI HÁT “TIA NẮNG, HẠT MƯA”

  1. TIẾT 27 - BÀI 7 : - ÔN TẬP BÀI HÁT “TIA NẮNG, HẠT MƯA” - NHẠC LÍ : NHỮNG KÍ HIỆU THƯỜNG GẶP TRONG BẢN NHẠC TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 8 I, MỤC TIÊU BÀI DẠY - HS thuộc lời bài hát “Tia nắng, hạt mưa” và thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát. Khi hát có kết hợp một vài động tác phụ họa - Đọc đúng cao độ, trường độ bài tập đọc nahcj số 8 - Ghi nhớ một số kí hiệu thường gặp trong bản nhạc và biết cách sử dụng các kí hiệu đó II, CHUẨN BỊ 1. Nhạc cụ 2. Bảng phụ bài tập đọc nhạc 3. Bảng phụ phần nhạc lí III, TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
  2. A. Ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ H. Thế nào là nhạc hát, nhạc đàn ? C. Bài mới - Giới thiệu bài : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG 1 : ÔN TẬP BÀI HÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG - GV cho HS nghe lại giai điệu bài - HS lắng nghe 1. Ôn tập bài hát “Tia hát nắng, hạt mưa” - HS luyện thanh - GV đàn mẫu âm cho HS luyện - HS thực hiện thanh - GV yêu cầu cả lớp hát lại bài hát - HS hát kết hợp với gõ phách 2 làn theo nhạc đệm. GV chú ý - HS quan sát và thực hiện nghe học sinh hát để sửa sai (Nếu theo hướng dẫn của GV có) - Cá nhân, nhóm HS trình bày - GV cho HS hát kết hợp với gõ bài hát theo phách mạnh nhẹ của nhịp 2
  3. - GV hướng dẫn cho HS một số động tác phụ họa cho bài hát sau đó chia nhóm cho HS luyện tập - GV tiến hành kiểm tra nhóm HS, cá nhân HS trình bày bài hát. GV nhận xét và cho điểm. HOẠT ĐỘNG 2 : NHẠC LÍ *Dấu nối : 2. Những kí hiệu thường gặp trong - GV yêu cầu HS trình bày - HS dựa vào SGK để trả bản nhạc khái niệm lời a. Dấu nối : Dùng để - Sau khi HS trình bày GV - HS quan sát liên kết 2 hay nhiều lấy VD về dấu nối và hướng nốt nhạc có cùng cao dẫn HS cách sử dụng dấu nối - HS tìm kí hiệu độ đứng cạnh nhau trong bản nhạc b. Dấu luyến : Dùng - GV yêu cầu HS tìm kí hiệu - HS trả lời để lien kết 2 hay nhiều này trong các bài hát và các nốt nhạc khác cao độ bài tập đọc nhạc đã học đứng cạnh nhau - HS quan sát và tìm kí
  4. * Dấu luyến hiệu c. Dấu nhắc lại : Dùng để nhắc lại một câu - Khái niệm: nhạc hay một đoạn - Kí hiệu : - HS trình bày nhạc - Cách sử dụng - HS trả lời d. Dấu quay lại : Dùng - GV lấy VD cho HS quan để nhắc lịa một bản sát và yêu cầu HS tìm kí hiệu - HS quan sát nhạc này trong các bản nhạc đã e. Khung thay đổi học * Dấu nhắc lại : H. Kí hiệu này xuất hiện trong bài hát nào mà chúng ta đã học? - Tác dụng : - Cách sử dụng : - Kí hiệu * Dấu quay lại : - GV lấy VD về dấu quay lại trong bài hát đã học rồi yêu
  5. cầu HS trình bày về cách sử dụng và tác dụng của ks hiệu * Khung thay đổi : - GV hướng dẫn cho HS cách thực hiện bản nhạc có sử dụng khung thay đổi HOẠT ĐỘNG 3 : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 8 - GV treo bảng phụ cho HS - HS quan sát và nhận xét 3. Tập đọc nhạc số 8 quan sát và nhận xét : - Nhịp 2/4 + Nhịp : - Kí hiệu : Dấu nhắc + Cao độ : lại, khung thay đổi … - HS quan sát và thực + Trường độ : hiện theo hướng dẫn - Cao độ: Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si + Cách chia câu : - HS luyện thang âm - Trường độ : Nốt đen, - GV đưa ra âm hình tiết tấu - HS đọc tên nốt nhạc nốt móc đơn, nốt trắng chủ đạo của bài tập đọc nhạc và hướng dẫn HS thực hiện - Chia câu : 4 câu - HS ghép tên nốt nhạc - GV cho HS luyện thang âm
  6. và các nốt trụ với trường độ - GV yêu cầu HS đọc tên nốt - HS lắng nghe và nhẩm nhạc trong từng câu sau đó theo đọc tên nốt trong cả bài 2 lần - HS học từng câu - GV cho HS ghép tên nốt nhạc với trường độ của bài - GV đàn cho HS nghe giai - HS ghép lời ca điệu bài tập đọc nhạc - HS ôn tập theo nhóm * Dạy TĐN : Dạy từng câu trong 3 phút theo lối móc xích. Ở từng câu Gv đàn cho HS nghe giai điệu 2 lần, lần 3 yêu cầu HS đọc hòa theo đàn. Khi HS - Cá nhân, nhóm HS trình đọc nhạc yêu cầu kết hợp với bày gõ phách - Khi HS đọc thuần thục cả bài GV cho 1 HS ghép lời ca . - GV chia nhóm cho HS
  7. luyện đọc + Nhóm 1 : Đọc nhạc + Gõ phách + NHóm 2 : Ghép lời + Gõ phách Sau đó đổi lại - GV tiến hành kiểm tra cá nhân, nhóm HS đọc bài tập đọc nhạc. GV đánh giá và cho điểm D. Củng cố - GV yêu cầu HS nhắc lại công dụng và cách sử dụng từng kí hiệu trong bản nhạc E. Dặn dò về nhà - Học bài cũ - Chuẩn bị bài mới IV, RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY
Đồng bộ tài khoản