Tiết 27: PARABOL

Chia sẻ: Lotus_5 Lotus_5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
121
lượt xem
10
download

Tiết 27: PARABOL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh nắm được định nghĩa, PTCT của Parabol. Trên cơ sở đó nhận được Parabol đã học ở lớp 9. Đồng thời biết vận dụng vào bài tập. Qua bài tập, củng cố khắc sâu lý thuyết. Hs nắm vững dạng bài tập và phương pháp giải các bài tập đó. Rèn luyện kỹ năng nhớ, tính toán, tính nhẩm, phát triển tư duy cho học sinh. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học cho học sinh. 2. Yêu cầu giáo dục tư tưởng, tình cảm: Qua bài giảng, học sinh say mê bộ môn hơn và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 27: PARABOL

  1. Tiết 27 PARABOL A. CHUẨN BỊ: I. Yêu cầu bài: 1. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, tư duy: Học sinh nắm được định nghĩa, PTCT của Parabol. Trên cơ sở đó nhận được Parabol đã học ở lớp 9. Đồng thời biết vận dụng vào bài tập. Qua bài tập, củng cố khắc sâu lý thuyết. Hs nắm vững dạng bài tập và phương pháp giải các bài tập đó. Rèn luyện kỹ năng nhớ, tính toán, tính nhẩm, phát triển t ư duy cho học sinh. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học cho học sinh. 2. Yêu cầu giáo dục tư tưởng, tình cảm: Qua bài giảng, học sinh say mê bộ môn hơn và có hứng thú tìm tòi, giải quyết các vấn đề khoa học. II. Chuẩn bị: Thầy: giáo án, sgk, thước. Trò: vở, nháp, sgk và đọc trước bài. B. Thể hiện trên lớp: I. Kiểm tra bài cũ: trong khi học bài mới Phương pháp Nội dung tg Bài tập 2: 8
  2. Viết phương trình của (P) biết: b, Ox là trục đối xứng, và tiêu điểm F(-2;0). Giải: Với Ox là trục đối xứng thì (P) Do F nằm bên trái trục tung nên có dạng y2 = -2px. có dạng nào? Hãy xác định vị trí tiêu điểm p Từ =2p=4 2 của (P)  dạng phương trình Vậy: (P): y2 = - 8x của (P)? c, Tiêu điểm F(0;1) và đường chuẩn y = -1 Giải: Do F nằm phía trên trục hoành nên (P) có áp dụng phương pháp giải trên, dạng: x2 = 2py học sinh giải? p Từ =1p=2 2 Vậy: (P): x2 = 4y Bài 3: Vẽ các Parabol: 8 a, x2 = -8y Giải: Để vẽ được một (P), ta phải xác Parabol có F(-2;0), đường chuẩn : y = 2 định được các ytố nào? Từ PT của (P), ta đã biết được Cho x = 2  y = -1/2 b, y2 = 2p(x - p/2) thông tin nào?
  3. p  X  x  2 Đặt:  2 ta có pt: Y = 2pX Y  y GVHD: học sinh đưa về PTCT.  có toạ độ tiêu điểm F(p/2;0) mà x = X + p/2  F(p;0) Phương trình đường chuẩn x = - p/2 mà x = X + p/2  : x = 0. Bài 4: 12  x  3 Tìm toạ độ giao điểm của (P): y   2 6 Giải: Hs đọc, tóm tắt, xác định yêu 3 pt  x 2  3  2y  2   y  cầu bài?   2   3 3   Y   y y   Y Đặt   2 2 Để xác định được toạ độ tiêu X  x x  X   điểm của (P) thì (P) phải có Khi đó phương trình của (P) là: X2 = 2Y có dạng nào? p = 1  tiêu điểm F(0;1/2) trong hệ XIY mà y = 3/2 - Y = 3/2 - 1/2 = 1 Viết (P) ở dạng ptct? 12  x  3 Vậy: toạ độ tiêu điểm của (P) y   2 là F(0;1). Bài 5: Tìm tham số tiêu của (P) có tiêu điểm F(1;2), ddường chuẩn : 3x - 4y - 5 = 0 Giải:
  4. Ta thấy: tham số tiêu của (P) là khoảng cách 5 từ tiêu điểm F(1;2) đến đường chuẩn  nên Thế nào là tham số tiêu của (P)? 3.1  4.2  5 10 p  d(F; )   5 2 32  42 Vậy: tham số tiêu của (P) là 2. Bài 7: Cho (P1): y2 = 2px (1) (P2): y = ax2 + bx + c (2) CMR: Nếu hai Parabol cắt nhau tại 4 điểm phân biệt thì 4 điểm đó  một đường tròn. 9 Giải: Nếu (P1)  (P2) thì toạ độ giao điểm là Để CM 4 điểm  một đường nghiệp của hệ: tròn là ta phải cm điều gì?  y 2  2px (1)   2  y  ax  bx  c (2)  Hãy xác định giao điểm của (P)? Nhân 2 vế của (1) với a rồi cộng với (2), ta được: ax2 + ay2 - 2pax + bx - y + c = 0 2pa  b yc  x 2  y2  x    0(*) a aa Tức toạ độ giao điểm của 2 (P) thoả mãn phương trình (*)  4 điểm  đường tròn có phương trình là (*).
  5. Củng cố Hãy nêu các dang bài tập của (P)? So sánh các bài tập này với các bài tập của (E) và của (H)? III. Hướng dẫn học và làm bài tập ở nhà(1’): Xem lại các dạng bài tập và phương pháp giải các bài tập đó. Chuẩn bị các bài tập còn lại.
Đồng bộ tài khoản