Tiết 3:HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ

Chia sẻ: cuncon2211

Giúp HS nắm được kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp, nâng cao kỹ năng tạo lập, phân tích lĩnh hội trong giao tiếp. B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: SGK, SGV và thiết kế giáo án. C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: GV tổ chức giờ dạy theo hình thức trả lời câu hỏi, trao đổi thảo luận.

Nội dung Text: Tiết 3:HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ

Tiết 3: HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Giúp HS nắm được kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp, nâng cao kỹ năng
tạo lập, phân tích lĩnh hội trong giao tiếp.
B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:
SGK, SGV và thiết kế giáo án.
C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
GV tổ chức giờ dạy theo hình thức trả lời câu hỏi, trao đổi thảo luận.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
I/. KIỂM TRA BÀI CŨ: GV kiểm tra bài TQVHVN và BT về nhà của HS
II/. GIỚI THIỆU VÀ DẠY BÀI MỚI:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HỌC YÊU CẦU CẦN ĐẠT
SINH
I/. ĐỌC – TÌM HIỂU HĐGTBNN:
 Gv gọi 1 HS đọc văn bản
1/. Văn bản 1:
1/sgktrang 14
a). Hoạt động giao tiếp diễn ra giữa vua
Trần và các bô lão
a/.?Đọc văn bản, em nhận thấy có
Hai bên có cương vị khác nhau:
mấy nhân vật tham gia trong hoạt
+ Vua là người cai quản đất nước, nhân
động giao tiếp đó?
dân trăm họ.
Hai bên có cương vị và quan hệ với
+ Các bô lão là những người có tuổi đã
nhau như thế nào?
từng giữ những trọng trách nay về nghỉ,
hoặc được vua mời đến dự hội nghị.
b). Các nhân vật tham gia giao tiếp phải
đọc hoặc nghe xem người nói, nói
b/.? Người nói dùng ngôn ngữ để biểu những gì để lĩnh hội được nội dung
đạt nội dung tư tưởng, t/cảm thì người người nói phát ra.
nghe phải thực hiện hđ tương ứng _ Các nhân vật giao tiếp lần lượt đổi vai
nào? cho nhau.
Các nhân vật lần lượt đổi vai cho + Các bô lão nghe vua Trần Nhân Tông
nhau như thế nào? hỏi :”Vó ngựa Mông Cổ. . .!”Vậy nên
liệu tính sao đây?
 Gợi ý :
+ Các bô lão xôn xao tranh nhau nói .
? Vua Trần hỏi các bô lão điều gì?
Lúc ấy vua TNT lại là người nghe.
? Sau đó các bô lão đã thực hiện hoạt
động gì?
 GV: Các nhân vật giao tiếp ở
đây có vị thế khác nhau. Vì thế
cách xưng hô trong hoạt động
giao tiếp cũng khác nhau( bệ
hạ(Vua), thái độ trịnh
c). HĐGT diễn ra ở điện Diên Hồng.
trọng(xin, thưa) và sử dụng
Lúc đó quân Nguyên Mông kéo 50 vạn
cách nói tỉnh lược thành phần
quân ồ ạt sang xâm lược nước ta.
CN.
c). ? Hđ giao tiếp trên diễn ra trong
hoàn cảnh nào?( ở đâu? Lúc nào?Khi
đó ở nước ta có sự kiện lịch sử nào?)
d). ? HĐGT trên hướng vào vấn đề , d). Nội dung giao tiếp:
nội dung gì? Bàn bạc sách lược: Hoà hay đánh
Nó đề cập đến vấn đề hệ trọng còn
hay mất của quốc gia dân tộc, mạng
sống con người nên nhất trí : Đánh.
e). Mục đích của cuộc hội nghị DH e). Mục đích giao tiếp: Muốn thăm dò
(gt) là gì? Cuộc gt có đạt được mục lòng dân để hạ lệnh đánh giặc cứu nước.
đích đó ko? Cuộc giao tiếp đạt được mục đích đó.

2/. Văn bản 2: Bài “ Tổng quan văn
* Xét VB 2- GV chia lớp thành 5 nhóm học VN”
ứng với 5 ý a, b, c, d, e để thảo luận.
* GV nêu 5 câu hỏi thảo luận gợi ý cho
5 nhóm tl:
a). HĐGT đó diễn ra giữa các nhân vật a). Các nhân vật giao tiếp là:
nào? ( Ai viết ?Ai đọc?Đặc điểm lứa _ Tác giả SGK(người viết) và HS lớp 10(
tuổi, vốn sống, trình độ hiểu biết, người đọc)
nghề nghiệp?) + Người viết ở lứa tuổi cao hơn, có vốn
sống, trình độ văn học cao, nghề nghiệp
là nghiên cứu giảng dạy VH.
+ Người đọc trẻ tuổi hơn, có vốn sống và
trình độ hiểu biết thấp hơn.
b). Hoàn cảnh giao tiếp:
b). HĐGT đó diễn ra trong hoàn cảnh Hoàn cảnh gt có tổ chức giáo dục ,
nào? chương trình qui định chung hệ thống
trường phổ thông.
c). Nội dung giao tiếp :
c). Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực Những vấn đề cơ bản trong hệ thống
đề tài gì/ Bao gồm những vấn đề cơ v ăn b ản :
bản nào? _ Các bộ phận hợp thành của VHVN
_ Tiến trình phát triển của lịch sử VH
viết
_ Những nội dung cơ bản của VH.
d). Mục đích của HĐGT đó là gì? d). Mục đích giao tiếp:
_ Người soạn sách muốn cung cấp tri
thức cần thiết cho người học.
_ Người học nhờ VB giao tiếp đó hiểu
được kiến thức cơ bản của VHVN.
e). Phương tiện giao tiếp có đặc điểm e). Phương tiện giao tiếp:
gì nổi bật? _ Ngôn ngữ thuộc VB khoa học ( giáo
khoa)
_ Kết cấu bố cục rõ ràng, đề mục có hệ
thống.
* GV gọi HS đọc phần ghi nhớ/ sgk _ Lý lẽ và dẫn chứng tiêu biểu.

II/.GHI NHỚ: SGK


III/. CỦNG CỐ: GV nhấn lại những nội dung cơ bản của bài học.
IV/. DẶN DÒ:
Chuẩn bị tiết BT trong SGK và soạn bài “Khái quát VHDGVN”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản