Tiết 31 ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiếp)

Chia sẻ: lotus_5

Ôn tập những kiến thức cơ bản của chương hai thông qua một số câu hỏi lí thuyết và bài tập áp dụng - Kĩ năng: Rèn kĩ năng suy luận và trình bày bài hình học. Phát triển tư duy suy luận lôgic - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận cho hs B: Trọng tâm Các trường hợp bằng nhau của tam giác C: Chuẩn bị GV: Thước thẳng, đo góc HS : Chuẩn bị bài, đồ dùng đầy đủ

Nội dung Text: Tiết 31 ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiếp)

 

  1. Tiết 31 ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiếp) A: Mục tiêu - Kiến thức: Ôn tập những kiến thức cơ bản của chương hai thông qua một số câu hỏi lí thuyết và bài tập áp dụng - Kĩ năng: Rèn kĩ năng suy luận và trình bày bài hình học. Phát triển tư duy suy luận lôgic - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận cho hs B: Trọng tâm Các trường hợp bằng nhau của tam giác C: Chuẩn bị GV: Thước thẳng, đo góc HS : Chuẩn bị bài, đồ dùng đầy đủ D: Hoạt động dạy học 1: Kiểm tra (6ph) - Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song - Nêu định lí tổng ba góc của một tam giác, góc ngoài của tam giác 2: Giới thiệu bài (1ph) Ta đã ôn tập 1 tiết về đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song. Nay tiếp tục ôn tập về các trường hợp bằng nhau của tam giác 3: Bài mới
  2. Hoạt động của Hoạt động của trò Nội dung Tg thầy 16/ HĐ1 I: Ôn tập về tính góc Bài 1: Cho Bài 1 0 µ  ABC có B = 70 ; C = 300, tia phân µ B H giác của góc A D Đọc đầu bài cắt BC ở D. Kẻ A C 1 hs lên vẽ hình và AH vuông góc ghi GT,KL với BC. Tính: Giải: +) Vì ABC có · a, BAC · µµ BAC  B  C  1800 · b, HAD   · µµ => BAC  1800  B  C c, · ADH · BAC  1800   700  300   800 Sử dụng tc tổng ba góc của tg ABC ta +) Vì AD là tia pg của Hãy nêu cách tính được · BAC góc BAC? · BAC 800 ·  400 => DAC   2 2   · µµ BAC  1800  B  C
  3. Do · Sử dụng kiến thức về ADH là góc ngoài của Hãy nêu cách tính tia phân giác của góc tg ACD để tính góc DAC góc ADH? => · Gợi ý: BAC 800 · · µ ADH  DAC  C  400  300 ·  400 DAC   2 2 Tính góc ADC = 700 Sử dụng kiến thức Tính góc ADH +)Có tg AHD vuông tạiH góc ngoài tg ADC để · · ADH  HAD  900 tính góc ADH  HAD  900  · · ADH  900  700  200 · · µ ADH  DAC  C II. Chứng ninh trung điểm của đoạn thẳng Sử dụng kiến thức về tổng góc trong tg Khi biết góc A vuông ADH thì góc HAD được tính D C như thế nào? Vì B M F 18/ sao? E Đọc đầu bài HĐ2 Vẽ hình Cho tg ABC cân Ghi GT,KL tại A, trên AB lấy
  4. D, trên tia đối của tia CA lấy E sao cho BD=CE. Gọi Làm theo sự hướng DE cắt BC tại M. dẫn của GV 1hs lên bảng trình bày cm: M là trung điểm của DE HD: Kẻ DF//AC Cm: DMF  EMC theo trường hợp g.c.g 4: Củng cố (3ph) - Nhắc lại các kiến thức lý thuyết của học kì 5: Hướng dẫn về nhà (1ph) - Ôn tập các kiến thức lý thuyết và các dạng toán đã làm để chuẩn bị tố cho kì thi học kì I.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản