Tiết 39 : Bài Tập Về Công Và Công Suất

Chia sẻ: kata_9

HS nắm được công thức về công và công suất, công của trọng lực để vận dụng làm bài tập 2. Kĩ năng. - Rèn cho HS vận dụng được các công thức, quy tắc vào giải BT. 3. Thái độ. - Học sinh yêu thích môn học II. Chuẩn bị: 1 Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng 2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà.

Nội dung Text: Tiết 39 : Bài Tập Về Công Và Công Suất

 

  1. Tiết 39 : Bài Tập Về Công Và Công Suất I.Mục tiêu: 1. Kiến thức. - HS nắ m được công thức về công và công suất, công của trọng lực để vận dụng làm bài tập 2. Kĩ năng. - Rèn cho HS vận dụng được các công thức, quy tắc vào giải BT. 3. Thái độ. - Học sinh yêu thích môn học II. Chuẩn bị: 1 Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng 2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà. III. Tiến trình lên lớp: 1. Hoạt động 1 ( 10 phút ): Ôn tập, cũng cố . Ôn tập theo hướng dẫn Công thức tính công  CH 1 Công thức tính A  Fs cos  công? Công của trọng lực A  mgh
  2. Công suất  CH 2 Công của trọng lực? A P  Fv t Công thức bổ sung sin 2   cos2   1 2. Hoạt động 2 ( 31 phút ): Bài tập về công và công của trọng lực, công suất.  HS ghi nhận dạng bài  GV nêu loại bài tập, yêu Bài 1: BT 24.5SBT tập, thảo luận nêu cơ sở vận cầu Hs nêu cơ sở lý thuyết Giải : Chọn hệ trục Oxy như hình dụng . áp dụng . vẽ.  Ghi bài tập, tóm tắt, phân  GV nêu bài tập áp dụng, Chọn chiều dương là chiều tích, tiến hành giải yêu cầu HS: chuyển động.  Phân tích bài toán, tìm - Tóm tắt bài toán, mối liên hệ giữa đại lượng - Phân tích, tìm mối liên hệ Công của trọng lực : giữa đại lượng đã cho và A  mgh  mgs sin  đã cho và cần tìm Công suất trung bình:  Tìm lời giải cho cụ thể cần tìm - Tìm lời giải cho cụ thể bài P  A bài t Đọc đề và hướng dẫn HS  Hs trình bày bài giải.
  3. Phân tích những dữ kiện đề phân tích đề để tìm hướng 1 2s Mà: s  at 2  t  2 a bài, đề xuất hướng giải giải Khi vật trượt trên mặt quyết bài toán phẳng nghiêng HS thảo luận theo nhóm không ma sát: tìm hướng giải theo gợi ý. h a  g sin  ; s  Biểu diễn lực sin  2h 1 2h Hãy vẽ hình và biểu diễn  t  g sin 2   sin  g A h 3 các lực tác dụng lên vật  mg 2 sin  P t 2 A  mgh  mgs sin  Viết công thức tính công và công suất? A P Bài 2 : BT 24.7 SBT t Giải : Từng nhóm biến đổi để tìm Chọn trục tọa độ và chiều công thức tính t thay vào dương như hình vẽ. công suất. Khi tắt máy xuống dốc, vì ô tô chuyển động đều : GV nhận xét, lưu ý bài làm Gọi hai HS lên bảng làm
  4.  Cả lớp theo dõi, nhận xét. Fhl  0  P sin   Fms  0 Tính  ?  mg sin   mg cos   0  sin    cos  Viết biểu thức định luật II sin    tan  cos  NiuTơn, biến đổi tìm Khi lên dốc lực kéo động  Viết công thức tính lực kéo cơ bằng lực kéo xuống : khi lên dốc? F  P sin   F ms F  mg (sin    cos  ) Viết công thức tính công F  mg (sin   sin  cos  ) cos  F  2mg sin  suất? Công suất của ô tô : F  P sin   F ms P  Fv  12.103 (W ) GV nhận xét và sửa bài làm, cho điểm. - tậ p Cho làm bài thêm: Một tấm gỗ khối lượng m P  Fv nằm trên một mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Cả lớp nhận xét bài làm, so Tác dụng lên tấm gỗ đó sánh kết quả.
  5. một lực F theo phương hợp với phương ngang góc  . Lực F làm tấm gỗ chuyển động ngang. a/ Góc  phải thỏa mãn điều kiện gì ?(ĐS: F sin   mg ) b/ Tính công của lực khi điể m đặt dịch chuyển một đoạn s 3. Hoạt động 3 ( 4 phút ): Tổng kết bài học  HS Ghi nhận :  GV yêu cầu HS: - Kiến thức, bài tập cơ - Chổt lại kiến thức, bả n đã bài tập cơ bản đã học - Kỹ năng giải các bài - Ghi nhớ và luyện tập tập cơ bản kỹ năng giải các bài tập cơ bản 
  6.  Ghi nhiệm vụ về nhà  Giao nhiệ m vụ về nhà IV. TỔNG KẾT GIỜ HỌC
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản