Tiết 39 : Bài Tập Về Công Và Công Suất

Chia sẻ: kata_9

HS nắm được công thức về công và công suất, công của trọng lực để vận dụng làm bài tập 2. Kĩ năng. - Rèn cho HS vận dụng được các công thức, quy tắc vào giải BT. 3. Thái độ. - Học sinh yêu thích môn học II. Chuẩn bị: 1 Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng 2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà.

Nội dung Text: Tiết 39 : Bài Tập Về Công Và Công Suất

Tiết 39 : Bài Tập Về Công Và Công Suất

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- HS nắ m được công thức về công và công suất, công của trọng lực để vận

dụng làm bài tập

2. Kĩ năng.

- Rèn cho HS vận dụng được các công thức, quy tắc vào giải BT.

3. Thái độ.

- Học sinh yêu thích môn học

II. Chuẩn bị:

1 Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận

dụng

2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Hoạt động 1 ( 10 phút ): Ôn tập, cũng cố .Ôn tập theo hướng dẫn Công thức tính công
 CH 1 Công thức tính

A  Fs cos 
công?

Công của trọng lực

A  mgh
Công suất
 CH 2 Công của trọng lực?

A
P  Fv
t

Công thức bổ sungsin 2   cos2   1
2. Hoạt động 2 ( 31 phút ): Bài tập về công và công của trọng lực, công suất. HS ghi nhận dạng bài  GV nêu loại bài tập, yêu Bài 1: BT 24.5SBT

tập, thảo luận nêu cơ sở vận cầu Hs nêu cơ sở lý thuyết Giải :

Chọn hệ trục Oxy như hình
dụng . áp dụng .

vẽ.
 Ghi bài tập, tóm tắt, phân  GV nêu bài tập áp dụng,

Chọn chiều dương là chiều
tích, tiến hành giải yêu cầu HS:
chuyển động.
 Phân tích bài toán, tìm - Tóm tắt bài toán,

mối liên hệ giữa đại lượng - Phân tích, tìm mối liên hệ Công của trọng lực :

giữa đại lượng đã cho và A  mgh  mgs sin 
đã cho và cần tìm
Công suất trung bình:
 Tìm lời giải cho cụ thể cần tìm

- Tìm lời giải cho cụ thể bài P  A
bài
t
Đọc đề và hướng dẫn HS
 Hs trình bày bài giải.
Phân tích những dữ kiện đề phân tích đề để tìm hướng 1 2s
Mà: s  at 2  t 
2 a
bài, đề xuất hướng giải giải
Khi vật trượt trên mặt
quyết bài toán
phẳng nghiêng
HS thảo luận theo nhóm
không ma sát:
tìm hướng giải theo gợi ý.
h
a  g sin  ; s 
Biểu diễn lực sin 
2h 1 2h
Hãy vẽ hình và biểu diễn  t  g sin 2   sin  g
A h
3
các lực tác dụng lên vật  mg 2 sin 
P
t 2
A  mgh  mgs sin  Viết công thức tính công và

công suất?
A
P Bài 2 : BT 24.7 SBT
t

Giải :
Từng nhóm biến đổi để tìm

Chọn trục tọa độ và chiều
công thức tính t thay vào

dương như hình vẽ.
công suất.

Khi tắt máy xuống dốc, vì ô

tô chuyển động đều :


GV nhận xét, lưu ý bài làm
Gọi hai HS lên bảng làm

Cả lớp theo dõi, nhận xét. Fhl  0
 P sin   Fms  0
Tính  ?  mg sin   mg cos   0
 sin    cos 
Viết biểu thức định luật II
sin 
  tan 
cos 
NiuTơn, biến đổi tìm
Khi lên dốc lực kéo động
 Viết công thức tính lực kéo
cơ bằng lực kéo xuống :
khi lên dốc?


F  P sin   F ms
F  mg (sin    cos  )

Viết công thức tính công F  mg (sin   sin  cos  )
cos 
F  2mg sin 
suất?
Công suất của ô tô :
F  P sin   F ms

P  Fv  12.103 (W )
GV nhận xét và sửa bài

làm, cho điểm.

- tậ p
Cho làm bài

thêm:

Một tấm gỗ khối lượng m

P  Fv nằm trên một mặt phẳng

nằm ngang không ma sát.

Cả lớp nhận xét bài làm, so Tác dụng lên tấm gỗ đó

sánh kết quả.
một lực F theo phương hợp

với phương ngang góc  .

Lực F làm tấm gỗ chuyển

động ngang.

a/ Góc  phải thỏa mãn

điều kiện gì

?(ĐS: F sin   mg )

b/ Tính công của lực khi

điể m đặt dịch chuyển một

đoạn s3. Hoạt động 3 ( 4 phút ): Tổng kết bài học HS Ghi nhận :  GV yêu cầu HS:

- Kiến thức, bài tập cơ - Chổt lại kiến thức,

bả n đã bài tập cơ bản đã học

- Kỹ năng giải các bài - Ghi nhớ và luyện tập

tập cơ bản kỹ năng giải các bài

tập cơ bản

 Ghi nhiệm vụ về nhà  Giao nhiệ m vụ về nhàIV. TỔNG KẾT GIỜ HỌC
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản