TIẾT 4 - BÀI 1 - NHẠC LÝ : CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH

Chia sẻ: akura123

Cho HS nhận biết và làm quen với các hình nốt nhạc thường gặp trong bản nhạc - Giúp HS hiểu được quan hệ giữa các hình nốt, cách viết hình nốt trên khuông - Học sinh biết được hình dáng 2 dấu lặng thường gặp có giá trị tương ứng với 2 hình nốt nhạc. - thông qua tập đọc nạchsố 1 cho HS làm quen với các nốt trên khuông và tập đọc, tập nghe các âm đó II, CHUẨN BỊ 1. 2. Nhạc cụ Bảng phụ bài tập đọc nhạc số 1, kí hiệu các hình nốt ...

Nội dung Text: TIẾT 4 - BÀI 1 - NHẠC LÝ : CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH

TIẾT 4 - BÀI 1

- NHẠC LÝ : CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH

- TẬP ĐỌC NHẠC : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1
I, MỤC TIÊU BÀI DẠY

- Cho HS nhận biết và làm quen với các hình nốt nhạc thường gặp trong bản nhạc

- Giúp HS hiểu được quan hệ giữa các hình nốt, cách viết hình nốt trên khuông

- Học sinh biết được hình dáng 2 dấu lặng thường gặp có giá trị tương ứng với 2

hình nốt nhạc.

- thông qua tập đọc nạchsố 1 cho HS làm quen với các nốt trên khuông và tập đọc,

tập nghe các âm đó

II, CHUẨN BỊ

1. Nhạc cụ

2. Bảng phụ bài tập đọc nhạc số 1, kí hiệu các hình nốt

III, TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

A. Ổn định tổ chức

B. Kiểm tra bài cũ
H. Kí hiệu ghi cao độ là gì ? Hãy viết khoá Sol và xác định các nốt trên, dưới

nốt Sol trên khuông nhạc ?

C. Bài mới

- Giới thiệu bài :

- Các hoạt động :

HOẠT ĐỘNG 1 : CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG


* Hình nốt : 1. Các kí hiệu ghi

trường độ của âm thanh
- GV cho HS nghe và quan sát 2 - HS nghe và quan sát

trích đoạn “Tây du kí” và “Em đi a. Hình nốt

thăm miền Nam”
- Nốt tròn
- HS: Đoạn trích 1 có nhiều
H. Em có nhận xét gì về sự dài
đoạn ngắt nghỉ hơn đoạn trích - Nốt trắng
ngắn của hình nốt trong 2 trích
2
- Nốt đen
đoạn trên ?
- HS quan sát
- Nốt móc đơn
- GV giới thiệu các hình nốt cho
- Nốt móc kép
HS :

b. Cách viết các hình nốt
+ Nốt tròn : Có độ dài bằng 4
phách trên khuông

+ Nốt trắng = 2 phách - HS quan sát c. Dấu lặng

+ Nốt đen = 1 phách - Là kí hiệu chỉ thời gian

tạm ngừng nghỉ của âm
+ Nốt móc đơn = ½ phách - HS quan sát và tập viết các
thanh
nốt nhạc
+ Nốt móc kép = ¼ phách

- GV giải thích cho HS sơ đồ hình

nốt trong SGK

* Cách viết các hình nốt trên - HS: Chỉ thời gian tạm ngừng

khuông : nghỉ của âm thanh

- GV giới thiệu cho HS cách viết - HS quan sát và tập viết

thân nốt nhạc, đuôi nốt nhạc và
- HS quan sát và tìm dấu lặng
quy luật trình bày nốt nhạc trên
trong bản nhạc
khuông nhạc. GV lấy VD minh

hoạ để HS nắm được cách viết

* Dấu lặng :

+ Định nghĩa :

+ Cách viết :

+ VD trong bản nhạc cụ thể
HOẠT ĐỘNG 2 : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1
- GV treo bảng phụ cho HS - HS quan sát và nhận xét 2. Tập đọc nhạc số 1

quan sát
- HS: Nốt đen, kí hiệu - Cao độ : Đô, Rê, Mi,

H. Trong bài tập đọc nhạc có dấu lặng đen Fa, Sol, La

những hình nốt gì ? Kí hiệu
- HS: Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, - trường độ : Nốt đen
gì ?
La
- Kí hiệu : Dấu lặng
H. Bài tập đọc nhạc có những
- HS đọc tên hình nốt đen
tên nốt nhạc nào ?
- HS luyện gam
- GV cho HS đọc tên nốt trên
- HS lắng nghe và nhẩm
khuông
theo
- GV cho HS đọc gam Đô
- HS đọc
trưởng
- HS đọc kết hợp với gõ
- Gv đàn cho HS nghe giai
phách
điệu 1,2 lần
- HS ghép lời ca
- Cho HS đọc theo đàn
- HS đọc nhạc, ghép lời
- GV yêu cầu HS đọc kết hợp
và gõ phách
gõ theo nốt
- Hs trình bày theo tổ,
- GV đàn lại giai điệu và yêu nhóm hoặc cá nhân

cầu HS ghép lời ca

- GV yêu cầu HS đọc nhạc,

ghép lời và kết hợp gõ phách

- GV chỉ định HS trình bày

bài tập đọc nhạc
D. Củng cố

- GV yêu cầu 1 vài HS lên bảng trình bày các nốt nhạc trên khuông : Đô đen,

Sol móc đơn, Si trắng.

- GV yêu cầu 1,2 HS lên bảng đọc lại bài tập đọc nhạc số 1 có ghép lời ca

E. Dặn dò về nhà

- Học bài cũ

- Chuẩn bị bài mới

IV, RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY
***************************
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản