Tiết 41 :CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN

Chia sẻ: kaka_0

Hs bổ sung vào vốn hiểu biết về XH địa phương bằng việc nắm được ~ tác giả và một số tác phẩm từ sau 1975 viết về địa phương mình. - Bước đầu biết cách sưu tầm, tìm hiểu tác giả, tác phẩm VH địa phương - Hình thành sự quan tâm và yêu mến đ/với VH địa phương B. Chuẩn bị - Hs sưu tầm các tác phẩm, tác phẩm VH địa phương - Hs chuẩn bị theo nhóm phần chuẩn bị ơ nhà, sưu tầm, tìm hiểu - Hs lập bảng biểu C. Tiến trình tổ...

Nội dung Text: Tiết 41 :CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN

Tiết 41 : CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN

A. Mục tiêu cần đạt

- Hs bổ sung vào vốn hiểu biết về XH địa phương bằng việc nắ m được ~ tác giả và

một số tác phẩm từ sau 1975 viết về địa phương mình.

- Bước đầu biết cách sưu tầ m, tìm hiểu tác giả, tác phẩ m VH địa phương

- Hình thành sự quan tâm và yêu mến đ/với VH địa phương

B. Chuẩn bị

- Hs sưu tầm các tác phẩm, tác phẩm VH địa phương

- Hs chuẩn bị theo nhóm phần chuẩn bị ơ nhà, sưu tầm, tìm hiểu

- Hs lập bảng biểu

C. Tiến trình tổ chức các hoạt động

*. Gv nhắc lại chương trình địa phương phần văn ở lớp 8

* Gv nêu yêu cầu của tiết học này.

1. Kiể m tra bài cũ: GV kiểm tra vở soạn.

2. Bài mới.

Hoạt động của giáo viên - hs Nội dung cần đạt

Hoạt động 1 I. Thống kê các tác giả - tác phẩm VH địa phương Nghệ

+ Hs tập hợp theo tổ các bản An từ 1975 → nay.

thống kê mà từng cá nhân đã * Tổng hợp theo Số thứ tự – Họ tên – Bút danh – Tác phẩm.

làm, các sáng tác mà mỗi hs đã 1.Hồ Chớ Minh: .Cảnh khuya
sưu tầ m lựa chọn. Rằm thỏng giờng

+ Từng tổ tiến hành tập hợp, bổ Tập nhật kớ trong tự……….

sung vào một bảng thống kê về Những trũ lố hay là Va-ren và Phan Bội Chõu

tác giả, tác phẩm VH địa 2.Phan bội châu :.Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

phương Tỏ mặt anh thư

3.Hồ Xuân Hương: Bánh trôi nước

Quả mớt
Hoạt động 2

Các tổ lần lượt cử đại diện đọc Ốc nhồi

trước lớp bảng thống kê của tổ 4.Hoài Thanh: Thi nhõn Việt Nam

Về làng
mình và danh sách các tác

phẩ m đã sưu tầm được. 5.Nguyễn Minh Châu: Mảnh trăng cuối rừng

Gv hình thành bảng thống kê Bến Quờ…….

đầ y đ ủ 6.Bùi Hiển : Ngày công đầu tiên của cu Tí

Hs bổ sung vào bảng thống kê 7.Vương Trọng :Chị dâu

của mình n. tác phẩm, tác giả 8.Nguyễn Bựi Vợi :Tiếng nghệ

còn thiếu. 9.Trần Hữu Thung : Thăm lúa

Đại ngàn

+ Mỗi tổ cử một hs đọc bài giới 10.Nguyễn Xuân Ôn :Ngẫu nhiên cảm hứng làm thơ

thiệu của mình 11.Hồ Sỹ Tạo :Thơ vịnh Hà Nội

Hs nhận xét. Ngoảnh lại
Gv đánh giá. 12.Thạch Quỳ : Cỏ dại

VHDG: Sự tích thần đền Bạch Mó

Cây thiên hương

- Nghệ An trong lũng tổ quốc Việt Nam

II. Giới thiệu 1 tác phẩm văn học địa phương

HS giới thiệu văn bản : Thăm lúa –Trần Hữu Thung

D.Củng cố – dặn dò :

- Hs tiếp tục bổ sung bảng hệ thống

- Sưu tầm những tác phẩm hay viết về địa phương

Tổng kết từ vựng
- CBB
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản