Tiết 41 :CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN

Chia sẻ: kaka_0

Hs bổ sung vào vốn hiểu biết về XH địa phương bằng việc nắm được ~ tác giả và một số tác phẩm từ sau 1975 viết về địa phương mình. - Bước đầu biết cách sưu tầm, tìm hiểu tác giả, tác phẩm VH địa phương - Hình thành sự quan tâm và yêu mến đ/với VH địa phương B. Chuẩn bị - Hs sưu tầm các tác phẩm, tác phẩm VH địa phương - Hs chuẩn bị theo nhóm phần chuẩn bị ơ nhà, sưu tầm, tìm hiểu - Hs lập bảng biểu C. Tiến trình tổ...

Nội dung Text: Tiết 41 :CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN

 

  1. Tiết 41 : CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN A. Mục tiêu cần đạt - Hs bổ sung vào vốn hiểu biết về XH địa phương bằng việc nắ m được ~ tác giả và một số tác phẩm từ sau 1975 viết về địa phương mình. - Bước đầu biết cách sưu tầ m, tìm hiểu tác giả, tác phẩ m VH địa phương - Hình thành sự quan tâm và yêu mến đ/với VH địa phương B. Chuẩn bị - Hs sưu tầm các tác phẩm, tác phẩm VH địa phương - Hs chuẩn bị theo nhóm phần chuẩn bị ơ nhà, sưu tầm, tìm hiểu - Hs lập bảng biểu C. Tiến trình tổ chức các hoạt động *. Gv nhắc lại chương trình địa phương phần văn ở lớp 8 * Gv nêu yêu cầu của tiết học này. 1. Kiể m tra bài cũ: GV kiểm tra vở soạn. 2. Bài mới. Hoạt động của giáo viên - hs Nội dung cần đạt Hoạt động 1 I. Thống kê các tác giả - tác phẩm VH địa phương Nghệ + Hs tập hợp theo tổ các bản An từ 1975 → nay. thống kê mà từng cá nhân đã * Tổng hợp theo Số thứ tự – Họ tên – Bút danh – Tác phẩm. làm, các sáng tác mà mỗi hs đã 1.Hồ Chớ Minh: .Cảnh khuya
  2. sưu tầ m lựa chọn. Rằm thỏng giờng + Từng tổ tiến hành tập hợp, bổ Tập nhật kớ trong tự………. sung vào một bảng thống kê về Những trũ lố hay là Va-ren và Phan Bội Chõu tác giả, tác phẩm VH địa 2.Phan bội châu :.Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác phương Tỏ mặt anh thư 3.Hồ Xuân Hương: Bánh trôi nước Quả mớt Hoạt động 2 Các tổ lần lượt cử đại diện đọc Ốc nhồi trước lớp bảng thống kê của tổ 4.Hoài Thanh: Thi nhõn Việt Nam Về làng mình và danh sách các tác phẩ m đã sưu tầm được. 5.Nguyễn Minh Châu: Mảnh trăng cuối rừng Gv hình thành bảng thống kê Bến Quờ……. đầ y đ ủ 6.Bùi Hiển : Ngày công đầu tiên của cu Tí Hs bổ sung vào bảng thống kê 7.Vương Trọng :Chị dâu của mình n. tác phẩm, tác giả 8.Nguyễn Bựi Vợi :Tiếng nghệ còn thiếu. 9.Trần Hữu Thung : Thăm lúa Đại ngàn + Mỗi tổ cử một hs đọc bài giới 10.Nguyễn Xuân Ôn :Ngẫu nhiên cảm hứng làm thơ thiệu của mình 11.Hồ Sỹ Tạo :Thơ vịnh Hà Nội Hs nhận xét. Ngoảnh lại
  3. Gv đánh giá. 12.Thạch Quỳ : Cỏ dại VHDG: Sự tích thần đền Bạch Mó Cây thiên hương - Nghệ An trong lũng tổ quốc Việt Nam II. Giới thiệu 1 tác phẩm văn học địa phương HS giới thiệu văn bản : Thăm lúa –Trần Hữu Thung D.Củng cố – dặn dò : - Hs tiếp tục bổ sung bảng hệ thống - Sưu tầm những tác phẩm hay viết về địa phương Tổng kết từ vựng - CBB
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản