Tiết 48: KIỂM TRA 1 TIẾT- BÀI SỐ 3

Chia sẻ: pencil_3

Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của hs về toàn bộ nội dung trong chương thông qua 8 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận - Gv: biết được khả năng của hs và điều chỉnh cách dạy cho phù hợp

Nội dung Text: Tiết 48: KIỂM TRA 1 TIẾT- BÀI SỐ 3

Tiết 48: KIỂM TRA 1 TIẾT- BÀI SỐ 3

I. MỤC TIÊU:
- Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của hs về
toàn bộ nội dung trong chương thông qua 8 câu trắc
nghiệm và 4 câu tự luận

- Gv: biết được khả năng của hs và điều chỉnh cách
dạy cho phù hợp

II. CHUẨN BỊ : Mỗi lớp 2 đề (45-46 phiên bản)

III. PHƯƠNG PHÁP: Hs làm trắc nghiệm và tự
luận trong 45 phút

IV. NỘI DUNG: 2 đề (kèm theo đáp án)

- 8câu trắc nghiệm(0,5 điểm/câu)

- 4 câu tự luận (6đ)

V. ĐÁP ÁN:

Đề số 1:

I.Phần trắc nghiệm: 0,5.8=4đ
Câu1: C Câu2: D Câu3: D Câu4: D

Câu5: C Câu6: D Câu7: D Câu8: A

II.Phần tự luận:

Câu 1: (1) Na/NaOH; (2) đpdd, cmn (3)
MnO2/KMnO4; (4) Ca(OH)2;(5) HCl

(1,25đ)

Câu 2: dung dịch AgNO3 (1,5đ)

Câu 3: (2,25đ) Lập hệ phương trình

Câu 4: (1đ) Dùng pp tăng giảm khối lượng

Đề số 2:
I.Phần trắc nghiệm: 0,5.8=4đ

Câu1: C Câu2: D Câu3: D Câu4: D

Câu5: C Câu6: D Câu7: D Câu8: A

II.Phần tự luận:

Câu 1: (1) Na/NaOH; (2) đpdd, cmn (3)
MnO2/KMnO4; (4) Ca(OH)2;(5) HCl
(1,25đ)

Câu 2: dung dịch AgNO3 (1,5đ)

Câu 3: (2,25đ) Lập hệ phương trình

Câu 4: (1đ) Dùng pp tăng giảm khối lượngRút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản