Tiết 48: KIỂM TRA 1 TIẾT- BÀI SỐ 3

Chia sẻ: pencil_3

Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của hs về toàn bộ nội dung trong chương thông qua 8 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận - Gv: biết được khả năng của hs và điều chỉnh cách dạy cho phù hợp

Nội dung Text: Tiết 48: KIỂM TRA 1 TIẾT- BÀI SỐ 3

 

  1. Tiết 48: KIỂM TRA 1 TIẾT- BÀI SỐ 3 I. MỤC TIÊU: - Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của hs về toàn bộ nội dung trong chương thông qua 8 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận - Gv: biết được khả năng của hs và điều chỉnh cách dạy cho phù hợp II. CHUẨN BỊ : Mỗi lớp 2 đề (45-46 phiên bản) III. PHƯƠNG PHÁP: Hs làm trắc nghiệm và tự luận trong 45 phút IV. NỘI DUNG: 2 đề (kèm theo đáp án) - 8câu trắc nghiệm(0,5 điểm/câu) - 4 câu tự luận (6đ) V. ĐÁP ÁN: Đề số 1: I.Phần trắc nghiệm: 0,5.8=4đ
  2. Câu1: C Câu2: D Câu3: D Câu4: D Câu5: C Câu6: D Câu7: D Câu8: A II.Phần tự luận: Câu 1: (1) Na/NaOH; (2) đpdd, cmn (3) MnO2/KMnO4; (4) Ca(OH)2;(5) HCl (1,25đ) Câu 2: dung dịch AgNO3 (1,5đ) Câu 3: (2,25đ) Lập hệ phương trình Câu 4: (1đ) Dùng pp tăng giảm khối lượng Đề số 2: I.Phần trắc nghiệm: 0,5.8=4đ Câu1: C Câu2: D Câu3: D Câu4: D Câu5: C Câu6: D Câu7: D Câu8: A II.Phần tự luận: Câu 1: (1) Na/NaOH; (2) đpdd, cmn (3) MnO2/KMnO4; (4) Ca(OH)2;(5) HCl
  3. (1,25đ) Câu 2: dung dịch AgNO3 (1,5đ) Câu 3: (2,25đ) Lập hệ phương trình Câu 4: (1đ) Dùng pp tăng giảm khối lượng Rút kinh nghiệm:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản