TIẾT 5 - BÀI 2 - HỌC HÁT BÀI : “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA”

Chia sẻ: akura123

- Giúp HS hát được một điệu lý của đồng bào Nam Bộ - Giúp HS hiểu lý là những bài dân ca ngắn gọn, giản dị, mộc mạc. Mỗi bài lý thường được xây dựng trên những câu thơ lục bát - Cho HS nghe để HS biết thêm được một số bài lý quen thuộc khác của đồng bào Nam Bộ II, CHUẨN BỊ GV : Nhạc cụ, Băng đĩa, bảng phụ, bản đồ hành chính VN HS : SGK, Vở ghi, đồ dùng học tập

Nội dung Text: TIẾT 5 - BÀI 2 - HỌC HÁT BÀI : “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA”

TIẾT 5 - BÀI 2

- HỌC HÁT BÀI : “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA”I, MỤC TIÊU BÀI DẠY

- Giúp HS hát được một điệu lý của đồng bào Nam Bộ

- Giúp HS hiểu lý là những bài dân ca ngắn gọn, giản dị, mộc mạc. Mỗi bài lý

thường được xây dựng trên những câu thơ lục bát

- Cho HS nghe để HS biết thêm được một số bài lý quen thuộc khác của đồng bào

Nam Bộ

II, CHUẨN BỊ

- GV : Nhạc cụ, Băng đĩa, bảng phụ, bản đồ hành chính VN

- HS : SGK, Vở ghi, đồ dùng học tập

III, TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

A.Ổn định tổ chức

B.Kiểm tra bài cũ

H. Có bao nhiêu hình nốt, giá trị độ dài của các hình nốt ?

H. Đọc nhạc có kết hợp gõ phách bài tập đọc nhạc số 1 ?
C. Bài mới

- Giới thiệu bài :

- Các hoạt động :

HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU BÀI


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG


- GV treo bản đồ hành chính VN - HS quan sát và xác định vị 1. Giới thiệu bài

và yêu cầu HS lên bảng chỉ vị trí trí đồng bằng Nam Bộ trên

của đồng bằng Nam Bộ bản đồ

- GV giới thiệu vài nét về điệu lý - HS lắng nghe

và hát minh hoạ cho HS nghe 3 bài

lý : Lý cây bông, Lý ngựa ô, Lý

chiều chiều
HOẠT ĐỘNG 2 : HỌC HÁT


- GV treo bảng phụ bài hát - HS quan sát và nhận xét 2. Học hát bài “Vui

“Vui bước trên đường xa” bước trên đường xa”

yêu cầu HS quan sát và nhận
- Nhịp 2/4
xét
+ Nhịp : - HS lắng nghe - Kí hiệu : Dấu chấm

dôi, dấu luyến, dấu
+ Kí hiệu : - HS luyện thanh
lặng, dấu nhắc lại
+ Cách chia câu : - HS học hát

- GV hát mẫu bài hát

- GV cho HS luyện thanh - HS thực hiện

- Học hát : GV dạy HS hát

từng c âu theo lối móc xích.
- HS hát chuẩn xác những
Ở từng câu GV cho HS nghe
chỗ có sủ dụng dấu luyến
2 lần và hát, GV chỉ định 1,2
- HS hát kết hợp với gõ
HS hát mẫu. GV sửa sai sau
phách
đó yêu cầu cả lớp hát
- HS hát lại cả bài
+ GV cần chú ý sửa cho HS

những chỗ có sử dụng dấu

luyến - HS thực hiện theo nhóm

+ GV yêu cầu HS hát kết hợp

với gõ phách - Cá nhân HS hát

+ Khi HS hát hoàn chỉnh bài

hát, GV yêu cầu HS hát lại

bài hát 1,2 lần
- GV cho HS thi hát giữa các

tổ, cho các tổ tự nhận xét

nhau. GV đánh giá và cho

điểm theo tổ

- GV chỉ định cá nhân HS

trình bày bài hát. GV đánh

giá và cho điểm.
D. Củng cố

- GV chỉ định 1 nhóm (5 HS) lên bảng trình bày lại bài hát “Vui bước trên

đường xa”

E. Dặn dò về nhà

- Học thuộc bài hát, tìm các động tác minh hoạ cho bài hát

- Chuẩn bị bài mới

IV, RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY
***************************
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản