Tiết 5 :ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG

Chia sẻ: lotus_4

Nắm vững định nghĩa, tính chất đường trung bình trong tam giác, trong hình thang - Biết áp dụng định nghĩa, tính chất đó vào tính góc, chứng minh các cạnh song song , bằng nhau - Hiểu được tính thực tế của các tính chất này h

Nội dung Text: Tiết 5 :ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG

Tiết 5 : ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC,

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG

I . MỤC TIÊU

- Nắm vững định nghĩa, tính chất đường trung bình trong tam giác, trong

hình thang

- Biết áp dụng định nghĩa, tính chất đó vào tính góc, chứng minh các cạnh

song song , bằng nhau

- Hiểu được tính thực tế của các tính chất này

II . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức : 8A………………………… ;

8B……………………………

2. Kiểm tra :

3. Bài mới

Hoạt động 1 : Lý thuyết
? Nêu định nghĩa, tính chất 1. Tam giác

đường trung bình của tam giác +) Định nghĩa : Đường trung bình của

tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai

cạnh của tam giác

+) Tính chất:

- Đường thẳng đi qua trung điểm một

cạnh của tam giác và song song với cạnh

thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ hai

- Đường trung bình của tam giác thì song

song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy

? Nêu định nghĩa, tính chất 2. Hình thang

đường trung bình của hình thang +) Định nghĩa: Đường trung bình của

hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm

hai cạnh bên

+) Tính chất

- Đường thẳng đi qua trung điểm môt

cạnh bên và song song với hai đáy thì đi

qua trung điểm cạnh bên thứ hai

- Đường trung bình của hình thang thì

song song với hai đáy và bằng nửa tổng
hai đáy
Hoạt động 2 : Bài tập

Bài 1 : Cho tam giác ABC các đường Bài 1:
A
trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G . gọi
D
E
G
I, K theo thứ tự là trung điểm của GB,
K
I
GC. Chứng minh rằng DE // IK, DE = IK B C
Vì ABC có AE = EB, AD = DC

Nên ED là đường trung bình, do đó

BC
ED // BC , ED 
2

Tương tự GBC có GI = GC, GK = KC

Nên IK là đường trung bình, do đó

BC
IK // BC , IK 
2

Suy ra:

ED // IK (cùng song song với BC)

BC
ED = IK (cùng )
2

Bài 2:


A B
1 2
Bài tập 2: Cho hình thang ABCD H
K
(AB // CD) các tia phân giác góc ngoài
E C D F
đỉnh A và D cắt nhau tại H. Tia phan giác

góc ngoài đỉnh B và C cắt nhau ở K.

chứng minh rằng

a) AH  DH ; BK  CK

b) HK // DC
c) Tính độ dài HK biết AB = a ; CM:

a) Gọi EF là giao điểm của AH và BK
CD = b ; AD = c ; BC = d

với DC

ˆ ˆ
- Yêu cầu HS vẽ hình, nêu GT, KL Xét tam giác ADE ta có A1  E (so le)

ˆ ˆ
Mà A1  A2 => ADE cân tại D

Mặt khác DH là tia phân giác của góc D

=> DH  AH

Chứng minh tương tự ; BK  CK

b) theo chứng minh a ADE cân tại D

mà DH là tia phân giác ta cũng có DH là

đường trung tuyến => HE = HA

chứng minh tương tự KB = KF

Vậy HK là đường trung bình của hình

thang ABFE => HK // EF

hay HK // DC

b) Do HK là đường trung bình của

hình thang ABFK nên

AB  EF AB  ED  DC  CF
HK  
2 2
AB  AD  DC  BC a  b  c  d
 
2 2
4: Hướng dẫn về nhà

- Ôn lại lý thuyết

- Xem lại các dạng bài tập đã làm

5. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản