Tiết 5 PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ

Chia sẻ: naibambi115

I. Mục tiêu bài học: - HS biết và nhớ các quy định về phương hướng trên bản đồ. - Hiểu thế nào là Kinh - vĩ độ và toạ độ địa lí của 1 điểm. - Biết cách tìm phương hướng, kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí của 1 điểm trên bản đồ và trên quả địa cầu. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ vẽ H10, 11 SGK...

Nội dung Text: Tiết 5 PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ

Tiết 5

PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.

KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ

I. Mục tiêu bài học:

- HS biết và nhớ các quy định về phương hướng trên bản đồ.

- Hiểu thế nào là Kinh - vĩ độ và toạ độ địa lí của 1 điểm.

- Biết cách tìm phương hướng, kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí của 1 điểm trên
bản đồ và trên quả địa cầu.

II. Chuẩn bị:

- Bảng phụ vẽ H10, 11 SGK trang15

- Bản đồ các nước khu vực Đông nam á.

- Quả địa cầu.

III. Các hoạt động trên lớp:

1. ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ.

? Tỉ lệ bản đồ là gì

Gọi HS làm BT 2- 3 SGK trang 14
3. Bài mới: Vào bài ( sử dụng mở đầu SGK )
1. Phương hướng trên bản đồ:

GV treo H10 lên giới thiệu cách
xác định phương hướng trên bản đồ.
- Chính giữa bản đồ là trung tâm

+ Đầu trên là phía Bắc

+ Đầu dưới là phía Nam

+ Bên phải là phía Đông

+ Bên trái là phía Tây
? muốn xác định phương hướng trên
bản đồ còn dựa vào các yếu tố nào?

- Dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ
tuyến.
GV Trên thực tế có nhiều loại bản
đồ không sử dụng các đường kinh -
vĩ tuyến thì ta phải xác định phương
hướng trên bản đồ bằng cách nào?

( Tìm mũi tên chỉ hướng Bắc )
Quan sát H11 SGK trang 15 2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ ĐL.

? Điểm C là chỗ gặp nhau của các a. Khái niệm:
đường Kinh tuyến và Vĩ tuyến nào?

? Kinh độ của 1 điểm được tính ntn
?- Kinh độ của 1 điểm là số độ chỉ
khoảng cách từ Kinh tuyến đi qua điểm
đó đến Kinh tuyến gốc.

? Vĩ độ của 1 điểm được tính ntn ? - Vĩ độ của 1 điểm là số độ chỉ khoảng
cách từ Kinh tuyến đi qua điểm đó đến Vĩ
tuyến gốc.

- Toạ độ địa lí của 1 điểm chính là kinh
độ và vĩ độ của 1 điểm nào đó trên bản
? Toạ độ ĐL của 1 điểm được tính
đồ.
ntn

b. Cách viết toạ độ địa lí của 1 điểm:

- Viết Kinh độ ở trên

Vĩ độ ở dưới.

200 T
VD: Điểm C
GV hướng dẫn HS cách viết

100B
3. Bài tập:

a. Xác định hướng bay

+ HN -> Viêng Chăn hướng Tây Nam

GV chia lớp làm 6 nhóm làm BT 3 - + HN -> Gia các ta hướng Nam
a.
+ HN -> Ma ni la hướng Đông Nam

+ Cu a la Lăm pơ -> Băng Cốc hướng
+ Nhóm 1: Hướng bay từ HN -> Bắc
Viêng Chăn
+ Cu a la Lăm pơ -> Ma ni la hướng
từ HN -> Gia
+ Nhóm 2: Đông Bắc
các ta
+ Mani la -> Băng Cốc hướng Tây Nam
từ HN -> Ma
+ Nhóm 3:
ni la

b. Xác định toạ độ địa lí các điểm A, B,
từ Cu a la Lăm pơ ->
+ Nhóm 4:
C
Băng Cốc

từ Cu a la Lăm pơ -
+ Nhóm 5:
> Manila

từ Mani la -> Băng + Điểm A: 1300Đ
+ Nhóm 6: + Điểm D: 1000Đ
Cốc
10 0B 100 B

+ Điểm B: 1100Đ + Điểm E: 1400Đ
10 0B 00

+ Điểm C: 1300Đ + Điểm G: 1300Đ

00 150B
Quan sát H 12

Yêu cầu 6 nhóm xác định toạ độ ĐL c. Tìm các điểm có toạ độ ĐL:
của các điểm A, B, C… trên bản đồ.
1300Đ 1000Đ

10 0B 100 B

d. Hướng đi từ O -> A,B,C,D

+ Từ O ->A hướng Bắc

+ Từ O ->B hướng Đông

+ Từ O ->C hướng Nam

+ Từ O ->D hướng Tây
Quan sát H13:

? Hướng đi từ O -> A,B,C,D
4. Củng cố:
- GV treo bảng phụ các hướng gọi HS lên xác định.

- GV dùng quả địa cầu gọi HS lên xác định BT 1 SGK trang 17.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài và làm BT cuối bài.

- Chuẩn bị trước bài 5 " Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản
đồ "

IV. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản