Tiết 5 PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ

Chia sẻ: naibambi115

I. Mục tiêu bài học: - HS biết và nhớ các quy định về phương hướng trên bản đồ. - Hiểu thế nào là Kinh - vĩ độ và toạ độ địa lí của 1 điểm. - Biết cách tìm phương hướng, kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí của 1 điểm trên bản đồ và trên quả địa cầu. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ vẽ H10, 11 SGK...

Nội dung Text: Tiết 5 PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ

 

  1. Tiết 5 PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ I. Mục tiêu bài học: - HS biết và nhớ các quy định về phương hướng trên bản đồ. - Hiểu thế nào là Kinh - vĩ độ và toạ độ địa lí của 1 điểm. - Biết cách tìm phương hướng, kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí của 1 điểm trên bản đồ và trên quả địa cầu. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ vẽ H10, 11 SGK trang15 - Bản đồ các nước khu vực Đông nam á. - Quả địa cầu. III. Các hoạt động trên lớp: 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Tỉ lệ bản đồ là gì Gọi HS làm BT 2- 3 SGK trang 14
  2. 3. Bài mới: Vào bài ( sử dụng mở đầu SGK ) 1. Phương hướng trên bản đồ: GV treo H10 lên giới thiệu cách xác định phương hướng trên bản đồ. - Chính giữa bản đồ là trung tâm + Đầu trên là phía Bắc + Đầu dưới là phía Nam + Bên phải là phía Đông + Bên trái là phía Tây ? muốn xác định phương hướng trên bản đồ còn dựa vào các yếu tố nào? - Dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến. GV Trên thực tế có nhiều loại bản đồ không sử dụng các đường kinh - vĩ tuyến thì ta phải xác định phương hướng trên bản đồ bằng cách nào? ( Tìm mũi tên chỉ hướng Bắc )
  3. Quan sát H11 SGK trang 15 2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ ĐL. ? Điểm C là chỗ gặp nhau của các a. Khái niệm: đường Kinh tuyến và Vĩ tuyến nào? ? Kinh độ của 1 điểm được tính ntn ? - Kinh độ của 1 điểm là số độ chỉ khoảng cách từ Kinh tuyến đi qua điểm đó đến Kinh tuyến gốc. ? Vĩ độ của 1 điểm được tính ntn ? - Vĩ độ của 1 điểm là số độ chỉ khoảng cách từ Kinh tuyến đi qua điểm đó đến Vĩ tuyến gốc. - Toạ độ địa lí của 1 điểm chính là kinh độ và vĩ độ của 1 điểm nào đó trên bản ? Toạ độ ĐL của 1 điểm được tính đồ. ntn b. Cách viết toạ độ địa lí của 1 điểm: - Viết Kinh độ ở trên Vĩ độ ở dưới. 200 T VD: Điểm C GV hướng dẫn HS cách viết 100B
  4. 3. Bài tập: a. Xác định hướng bay + HN -> Viêng Chăn hướng Tây Nam GV chia lớp làm 6 nhóm làm BT 3 - + HN -> Gia các ta hướng Nam a. + HN -> Ma ni la hướng Đông Nam + Cu a la Lăm pơ -> Băng Cốc hướng + Nhóm 1: Hướng bay từ HN -> Bắc Viêng Chăn + Cu a la Lăm pơ -> Ma ni la hướng từ HN -> Gia + Nhóm 2: Đông Bắc các ta + Mani la -> Băng Cốc hướng Tây Nam từ HN -> Ma + Nhóm 3: ni la b. Xác định toạ độ địa lí các điểm A, B, từ Cu a la Lăm pơ -> + Nhóm 4: C Băng Cốc từ Cu a la Lăm pơ - + Nhóm 5: > Manila từ Mani la -> Băng + Điểm A: 1300Đ + Nhóm 6: + Điểm D: 1000Đ Cốc 10 0B 100 B + Điểm B: 1100Đ + Điểm E: 1400Đ
  5. 10 0B 00 + Điểm C: 1300Đ + Điểm G: 1300Đ 00 150B Quan sát H 12 Yêu cầu 6 nhóm xác định toạ độ ĐL c. Tìm các điểm có toạ độ ĐL: của các điểm A, B, C… trên bản đồ. 1300Đ 1000Đ 10 0B 100 B d. Hướng đi từ O -> A,B,C,D + Từ O ->A hướng Bắc + Từ O ->B hướng Đông + Từ O ->C hướng Nam + Từ O ->D hướng Tây Quan sát H13: ? Hướng đi từ O -> A,B,C,D 4. Củng cố:
  6. - GV treo bảng phụ các hướng gọi HS lên xác định. - GV dùng quả địa cầu gọi HS lên xác định BT 1 SGK trang 17. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài và làm BT cuối bài. - Chuẩn bị trước bài 5 " Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ " IV. Rút kinh nghiệm:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản