TIẾT 5: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: kata_4

Học sinh nắm được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: Đường thẳng cắt đường tròn, Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn, Đường thẳng và đường tròn không cắt nhau.  Học sinh nắm được hệ thức liên hệ giữa bán kính R và khoảng cách d: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn  Đường thẳng và đường tròn không giao nhau  Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn.  Đường thẳng cắt đường tròn....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TIẾT 5: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

HÌNH HỌC 9.
TIẾT 5: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
I. Mục đích yêu cầu
1. Về kiến thức :
 Học sinh nắm được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn:
Đường thẳng cắt đường tròn, Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn, Đường
thẳng và đường tròn không cắt nhau.
 Học sinh nắm được hệ thức liên hệ giữa bán kính R và khoảng cách d:
Vị trí tương đối của đường thẳng và đường Số điểm chung Hệ thức giữa d và
tròn r
0 d>R
 Đường thẳng và đường tròn không giao
nhau
1 d =R
 Đường thẳng tiếp xúc với đường
tròn.
2 dR.
b) Khi đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn (O) thì d=R.
c) Khi đường thẳng a cắt đường tròn(O) thì dR Nhóm b trình bày
b. d=R Nhóm a trình bày
c. d
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản