Tiết 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

Chia sẻ: Paradise1 Paradise1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
168
lượt xem
12
download

Tiết 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 54: A. Mục tiêu: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG Hiểu được thế nào là hai đơn thức đồng dạng. Biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng. B. Tiến trình dạy học: GV - HS Hoạt động 1: (5 phút) kiểm tra bài cũ HS1: cho đơn thức 3x2yz; -7x2yz; 5x2yz; 6x2y; -3x2yz; - xz Các đơn thức này đã thu gọn chưa? Nêu rõ hệ số, phần biến. Hoạt động 2: (10 phút) 1 2 Ghi bảng 1) Đơn thức đồng dạng: (sách Học sinh làm ?1 trên các ví dụ ở giáo khoa/33) phần kiểm tra bài cũ. Giáo viên giới thiệu: các đơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

  1. Tiết 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG A. Mục tiêu: Hiểu được thế nào là hai đơn thức đồng dạng. Biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng. B. Tiến trình dạy học: GV - HS Ghi bảng Hoạt động 1: (5 phút) kiểm tra bài cũ HS1: cho đơn thức 3x2yz; -7x2yz; - 1 5x2yz; 6x2y; -3x2yz; - xz 2 Các đơn thức này đã thu gọn chưa? Nêu rõ hệ số, phần biến. Hoạt động 2: (10 phút) 1) Đơn thức đồng dạng: (sách Học sinh làm ?1 trên các ví dụ ở giáo khoa/33) phần kiểm tra bài cũ. 12 Ví dụ: 3x2yz; -5x2yz; x yz là các 2 Giáo viên giới thiệu: các đơn thức ở câu a/ là đồng dạng với 3x2yz. đơn thức đồng dạng. Các đơn thức ở câu b/ là không đồng dạng với 3x2yz.
  2. Học sinh nêu nhận xét thế nào là hai đơn thức đồng dạng.  Chú ý: Các số khác 0 là các Giáo viên nêu chú ý trong sách giáo khoa. đơn thức đồng dạng. Học sinh làm ?2 2) Cộng, trừ các đơn thức đồng Hoạt động 3: (15 phút) Giáo viên hướng dẫn học sinh thực dạng: (sách giáo khoa/34) VD1: 2x2y + x2y hiện như sách giáo khoa. = 2x2y + 1x2y Từ ví dụ, học sinh nêu cách cộng trừ = (2+1)x2y đơn thức đồng dạng. = 3x2y Lưu ý học sinh: khi đơn thức không 2 ghi phần hệ số thì có nghĩa là hệ số VD2: 3xy – 7xy= = (3 – 7)xy= bằng 1. = -4xy2 ?3 Học sinh họat động nhóm theo yêu cầu của sách giáo khoa. Bài 15/34: Hoạt động 4: (15 phút) củng cố 52 1 2 x y; - x2y; x2y; - x2y a/ 3 2 5
  3. 12 Học sinh tự làm b/ xy2; -2xy2; xy 4 Bài 18/35: LÊ VĂN HƯU Bài 18/35: Hoạt động nhóm. Giáo viên giới thiệu về danh nhân Lê Văn Hưu. Nhằm giáo dục toàn diện học sinh, làm tiết học thêm hấp dẫn. Dặn dò: bài tập 17,18,19/35.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản