Tiết 55: AXIT AXETIC. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

Chia sẻ: Paradise5 Paradise5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
143
lượt xem
12
download

Tiết 55: AXIT AXETIC. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS nắm được CTPT, CTCT, TCVL, TCHH và ứng dụng của axit axetic. - Biết được nhóm -COOH là nhóm nguyên tử gây ra tính axit. - Biết khái niệm este và phản ứng este hoá. - Viết được PTPƯ của axit axetic với các chất. 2. Kỹ năng. - Tiếp tục phát triển kỹ năng viết PTPƯ, thao tác thí nghiệm, viết CTCT HCHC, giải bài tập về hoá học hữu cơ 3. Tháiđộ. - Giáo dục hs lòng yêu thích bộ môn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 55: AXIT AXETIC. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

  1. Tiết 55: AXIT AXETIC. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC I. Mục tiêu. 1. Kiến thức - HS nắm được CTPT, CTCT, TCVL, TCHH và ứng dụng của axit axetic. - Biết được nhóm -COOH là nhóm nguyên tử gây ra tính axit. - Biết khái niệm este và phản ứng este hoá. - Viết được PTPƯ của axit axetic với các chất. 2. Kỹ năng. - Tiếp tục phát triển kỹ năng viết PTPƯ, thao tác thí nghiệm, viết CTCT HCHC, giải bài tập về hoá học hữu cơ 3. Tháiđộ. - Giáo dục hs lòng yêu thích bộ môn. II. Chuẩn bị. 1. GV.Bảng phụ - Mô hình phân tử axit axetic dạng đặc, dạng rỗng.
  2. - Dụng cụ: ống nghiệm, giá ống nghiệm, đèn cồn, diêm, ống hút, giá sắt, cốc thuỷ tinh, kẹp gỗ, hệ thống ống dẫn khí. - Hoá chất: CH3COOH, Na2CO3, NaOH, CuO, Zn, phenolphtalein, quỳ tím. 2. HS. - Học bài cũ và tìm hiểu trước bài mới. III. Tiến trình bài giảng. 1. Ổn định. 2. KTBC. (7) ? Nêu đặc điểm cấu tạo và TCHH của rượu etylic? ? Chữa bài tập 2 SGK? 3. Bài mới. HĐ của thầy và trò TG Nội dung - GV giới thiệu CTPT của rượu - CTPT: CH3COOH. etylic và yêu cầu học sinh tính - PTK: 60 PTK. 3 I/. Tính chất vật lý. HĐ1. Tìm hiểu TCVL. - GV yêu cầu học sinh quan sát lọ
  3. đựng CH3COOH. GV giới thiệu giấm ăn là dung dịch CH3COOH 3%-5%. - Là chất lỏng không màu, vị - GV gọi HS trả lời TCVL của chua, tan vô hạn trong nước. CH3COOH. - GV hướng dẫn các nhóm nhỏ vài giọt CH3COOH vào nước qsát. - GV kết luận TCVL của CH3COOH. HĐ2. Tìm hiểu cấu tạo phân tử. - GV yêu cầu HS quan sát mô hình phân tử axit axetic dạng đặc II/ Cấu tạo phân tử. 7’ và dạng rỗng. - CTCT: - GV yêu cầu HS Viết CTCT của H O axit axetic. H-C-C - GV đưa công thức cấu tạo của CH3COOH lên bảng. H O-H - Học sinh so sánh và tự sửa lỗi Hay: CH3COOH sai. - GV hỏi : Em có nhận xét gì về
  4. đặc điểm cấu tạo của *N.xét:Trong phân tử axit axetic CH3COOH? có nhóm - COOH. Nhóm này làm cho phân tử có tính axit. - GV giới thiệu chính nhóm COOH này làm cho rượu có những TCHH đặc trưng. - GV lưu ý HS số nguyên tử H trong nhóm -COOH. HĐ3. Tìm hiểu TCHH. - GV gọi học sinh nêu các tính chất chung của axit ? - HS trả lời. III/ Tính chất hoá học. - GV: vậy axit axetic có tính chất 1. Axit axetic có tính axit không? của axit không? 20’ - TN01: Nhỏ một giọt dung dịch - Để biết được điều này chúng ta CH3COOH vào mẩu giấy quỳ. làm thí nghiệm sau: GV chiếu - TN02: Nhỏ vài giọt CH3COOH hướng dẫn tiến hành thí nghiệm vào ống nghiệm có chứa dung lên bảng phụ dịch Na2CO3. - Các nhóm làm thí nghiệm, ghi - TN03: Nhỏ từ từ dung dịch lại hiện tượng của từng thí CH3COOH vào ống nghiệm có nghiệm và viết các phương trình chứa dung dịch NaOH có vài giọt phản ứng. phenolphtalein.
  5. - HS nộp kết quả . - PT: - GV đáp án lên bảng phụ. Na2CO3+CH3COOH - HS đọc đáp án. 2CH3COONa + H2O + CO2 - GV các nhóm đưa kq, y/c các nhóm nhận xét cho điểm. CH3COOH + NaOH - GV làm thí nghiệm cho học sinh CH3COONa + H2O quan sát và cảm nhận thấy có mùi thơm. - N.xét: Axit axetic là một axit hữu cơ có tính chất của một axit - GV giới thiệu sản phẩm là este yếu. etylaxetat. 2.Phản ứng với rượu etylic. - GV hướng dẫn học sinh viết PTPƯ. - PT: H2SO4đ, t0 CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
  6. 4. Cñng cè - luyÖn tËp.(6’) - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc cña bµi. - HS lµm bµi tËp 1,2,3 SGK(143) (chiÕu lªn mµn h×nh) 5. DÆn dß.(1’) - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 4,5,6,7 SGK.- T×m hiÓu tr­íc bµi 46.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản