Tiết 56: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

Chia sẻ: abcdef_48

Qua bài học, HS cần nắm: Về kiến thức: - Khái niệm tam thức bậc hai, định lý về dấu tam thức bậc hai - Cách xét dấu tam thức bậc hai và các bái toán liên quan đến xét dấu tam thức bậc hai. 2. 3. bậc hai.

Nội dung Text: Tiết 56: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

Tiết 56: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

Mục tiêu: Qua bài học, HS cần nắm:
I.

1. Về kiến thức:

- Khái niệm tam thức bậc hai, định lý về dấu tam thức bậc hai

- Cách xét dấu tam thức bậc hai và các bái toán liên quan đến xét dấu tam
thức bậc hai.

2. Về kĩ năng:

Thành thạo các bước xét dấu tam thức bậc hai.
-

Hiếu và vận dụng được các bước lập bảng xét dấu
-

3. Về tư duy:

Hiểu được cách chứng minh định lý về dấu tam thức
-
bậc hai.

Biết quy lạ về quen
-

4. Về thái độ:

Cẩn thận, chính xác.
-

Hiểu được ứng dụng của định lý dấu
-

II. Chuẩn bị:
HS đã học đồ thị hàm số y=ax2+bx+c
-

GV: +Phiếu học tập hoặc hướng dẫn các hoạt động
-

+Các bảng kết quả mỗi hoạt động

III. Phương pháp dạy học:

Phương pháp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiễn tư duy,
đan xen hoạt động nhóm

IV. Tiến trình bài dạy:

Bài cũ: Kiểm tra trong các hoạt động
1.

2. Bài mới:

*HĐ1: Định nghĩa tam thức bậc hai:


Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên


-Ghi nhận định nghĩa. -Cho HS ghi nhận định nghĩa tam
thức bậc hai(SGK) và lấy một vài ví
2
-Ví dụ: f(x)=2x -3x+5
dụ

g(x)=x2+11x-6…


*HĐ2: Dấu của tam thức bậc hai f(x)=ax2+bx+c

(2 x 2  5 x  4)( x 2  5 x  6)
GV nêu vấn đề: Xét dấu f ( x) 
x 2  5x  4
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên


-Ghi nhận và thực hiện nhiệm vụ -Chia lớp thành 3 nhóm:

-Trình bày kết quả: Nhóm 1: Cho 2 ví dụ về tam thức
bậc hai có biệt thức   0 (một có
hệ số a>0, một có hệ số a0, một có hệ số a0, một có hệ số a0 với mọi x  R

b. g(x)=(m-1)x2+(2m+1)x+m+10 x  R  
  0 các câu hỏi định hướng:

a  0 +Tam thức bậc hai dương khi
+f(x)0 x  R    m 1
 '  m  1  0
-Gọi từng nhóm trình bày kết quả,
m  1  0 5 các nhóm khác nhận xét, bổ sung
g(x)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản