Tiết 58: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: lotus_6

Biết và vận dụng đúng quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân. - Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân hai số thập phân. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi 2 HS lên bảng làm các bài tập. - GV nhận xét và cho điểm HS.

Nội dung Text: Tiết 58: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

Tiết 58: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN

VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Biết và vận dụng đúng quy tắc nhân một số thập phân với một số thập

phân.

- Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân hai số thập

phân.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. KIỂM TRA BÀI CŨ

- GV gọi 2 HS lên bảng làm các bài tập. - 2 HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét và cho điể m HS.

2. DẠY - HỌC BÀI MỚI

2.1. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài. - HS lắng nghe.

2.2. Hướng dẫn nhân một số thập phân

với một số thập phân

a. Ví dụ 1
* Hình thành phép tính nhân một số thập

phân với một số thập phân

- GV nêu ví d ụ: Một mảnh vườ n hình - HS nghe và nêu lại bài toán.

chữ nhật có chiề u dài 6,4m, chiề u rộ ng

4,8m. Tính diệ n tích mả nh vườ n đó.

- GV: Hãy đọc phép tính tính diện tích - HS nêu: 6,4 x 4,8

mảnh vườn hình chữ nhật. - HS trao đổi với nhau và thực hiện:

6,4m = 64dm

4,8m = 48dm

64

48

512

256

3072 (dm2)

3072dm2 = 30,72m2

Vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)

- GV gọi HS trình bày cách tính của mình.

- GV hỏi: Vậy 6,4m nhân 4,8m bằng bao - HS: 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)

nhiêu mét vuông?

* Giới thiệu kĩ thuật tính
- GV trình bày cách đặt tính và thực hiện

tính như SGK. Lưu ý viết 2 phép nhân 64

x 48 = 3072 và 6,4 x 4,8 = 30,72 ngang

nhau để tạo cho HS tiện so sánh nhận xét.

- GV: Em hãy so sánh tích 6,4 x 4,8 ở - HS: Cách đặt tính cũng cho kết quả

6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)
cả hai cách tính.

- GV yêu cầu HS thực hiện lại phép tính - HS cả lớp cùng thực hiện.

6,4 x 4,8 = 30,72 theo cách đặt tính.

- HS: Đếm thấy ở cả hai thừa số có hai
- GV: Trong phép tính

chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu
6,4 x 4,8 = 30,72

chúng ta đã tách phần thập phân ở tích như phẩy tách ra ở tích hai chữ số từ phải

thế nào? sang trái.

- GV: Dựa vào cách thực hiện

6,4 x 4,8 = 30,72

em hãy nêu cách thực hiện nhân một số

thập phân với một số tự nhiên.

b. Ví dụ 2

- GV nêu yêu cầ u ví d ụ 2 : Đặt tính và - 2 HS lên bảng thực hiện phép nhân, HS

cả lớp thực hiện phép nhân vào giấy nháp.
t ính 4,75 x 1,3.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn
trên bảng.

- GV yêu cầu HS tính đúng nêu cách tính

của mình.

2.2. Ghi nhớ

- GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong - Một số HS nêu trước lớp, cả lớp theo

SGK và yêu cầu học thuộc luôn tại lớp. dõi và nhận xét.

2.3. Luyện tập - thực hành

Bài 1

- GV yêu cầu HS tự thực hiện các phép - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm

bài vào vở bài tập.
nhân.

a) b) c) d)

25,8 16,25 0,24 7,826

1,5 6,7 4,7 4,5

1290 11375 168 39130

258 9750 96 31304

38,70 108,875 1,128 35,2170

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

Bài 2

a) GV yêu cầu HS tự tính rồi điền kết quả - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm

vào bảng số. bài vào vở bài tập.
a b axb bxa

3,36 4,2 3,36 x 4,2 = 14,112 4,2 x 3,36 = 14,112

3,05 2,7 3,05 x 2,7 = 8,235 2,7 x 3,05 = 8,235

- GV hướng dẫn HS nhận xét để nhận

biết tính chất giao hoán của phép nhân

các số thập phân:

+ Em hãy so sánh tích a x b và b x a khi a + Hai tích a x b và b x a bằng nhau và

bằng 14,112 khi a = 2,36 và b = 4,2.
= 2,36 và b = 4,2.

+ Như vậy ta có a x b = b x a.

+ Hãy phát biểu tính chất giao hoán của + Khi đổi chỗ các thừa số của một tích thì

phép nhân các số thập phân. tích đó không thay đổi.

b) GV yêu cầu HS tự làm phần b. - HS làm bài vào vở bài tập.

+ Vì sao khi biết 4,34 x 3,6 = 15,624 em + Vì khi đổi chỗ các thừa số của tích 4,34

có thể viết ngay kết quả tính. x 3,6 ta được tích 3,6 x 4,34 có giá trị

bằng tích ban đầu.
4,34 x 3,6 = 15,624 ?

- GV hỏi tương tự với trường hợp còn lại.

Bài 3

- GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp

đọc thầm đề bài trong SGK.

Bài giải
Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:

(15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:

15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: Chu vi 48,04m

Diện tích 131,208 m2

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà

làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm

và chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản