Tiết 59: Hướng dẫn đọc thêm CON HỔ CÓ NGHĨA

Chia sẻ: kata_9

Hiểu được giá trị của đạo làm người trong chuyện: con hổ có nghĩa - Sơ bộ hiểu được trình độ viết chuyện và cách viết truyện hư cấu ở thời trung đại - Kể lại được chuyện II- Chuẩn bị: - GV: sgk – sgv – tài liệu tham khảo - HS: sgk – vở ghi - vở soạn

Nội dung Text: Tiết 59: Hướng dẫn đọc thêm CON HỔ CÓ NGHĨA

Tiết 59: Hướng dẫn đọc thêm

CON HỔ CÓ NGHĨAI- Mục tiêu cần đạt

Giúp hs

- Hiểu được giá trị của đạo làm người trong chuyện: con hổ có nghĩa

- Sơ bộ hiểu được trình độ viết chuyện và cách viết truyện hư cấu ở thờ i

trung đại

- Kể lại được chuyện

II- Chuẩn bị:

- GV: sgk – sgv – tài liệu tham khảo

- HS: sgk – vở ghi - vở soạn

III- Tiến trình tổ chức các hoạt độngHoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung

Hoạt động 1: Khởi động

1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

So sánh điể m giống và Suy nghĩ - trả lời

khác nhau giữa chuyện
ngụ ngôn và chuyện

cười? Lắng nghe

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu tác phẩm I- Giới thiệu tác phẩm

Gọi hs đọc chú thích

Đọc chú thích  sgk/143 - Truyện trung đại Việt
 sgk/143

Nam
? Hãy nêu 1 vài hiểu

chú thích  sgk/143
suy nghĩ - trả lời
biết của em về truyện

trung đại

chốt ý: Truyện
Gv

trung đại tồn tại và phát

lắng nghe
triển trong môi trường

văn học, loại có quy

luật lịch sử bất phân- Cốt chuyện giữ 1 vị

trí quan trọng.
Hoạt động 3: HDHS đọc - hiểu văn bản II- Đọc - hiểu văn bản

1. Đọc - tìm hiểu chú thích
Gv đọc mẫu 1 đoạn Lắng nghe - theo dõi sgk

* Đ ọc
Gọi hs đọc tiếp văn bản Đọc tiếp văn bản

Y/c hs giải thích chú

giải thích chú thích
thích 1, 4, 6, 9

? Văn bản thuộc thể

văn gì? vì sao? Truyện (có cốt truyện nhậ n

vật thông qua lời kể)

? Truyện kể về sự việc 2 con hổ trả nghĩa 2 con

người.
gì?? Có mấy việc trả Suy nghĩ - trả lời

nghĩa? Là những việc

nào? tương ứng với

đoạn nào trong văn Hai truyện chung 1 chủ đề :

bản? cái nghĩa của hổ.

? Hai câu chuyện được

ghép thành một câu Lắng nghe

* ý nghĩa của văn bản.
chuyện? Vì sao?
Gv chốt ý - Lòng nhân ái (yêu thương

? Truyện con hổ có loài vật, yêu thương người

nghĩa tác giả muốn thân)

truyền tới con người - Tình cảm chung thuỷ, ân

bài học để đời nào? nghĩa (biết ăn ở tốt với

người đã giúp đỡ mình)

Đọc ghi nhớ * Ghi nhớ: sgkGọi hs đọc ghi nhớHoạt động 4: HDHS luyện tập III- Luyện tập

Đóng vai bà đỡ trần kể lại
Y/c hs nhập vai nhân Thực hiện

đoạn chuyện thứ nhất.
vật kể chuyệnHoạt động 5: Củng cố - dặn dò

? Qua truyện em rút ra Suy nghĩ - trả lời

bài học gì?

- Về nhà học bài, xem Lắng nghe - thực hiện

trước bài động từ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản