Tiết 59: Hướng dẫn đọc thêm CON HỔ CÓ NGHĨA

Chia sẻ: kata_9

Hiểu được giá trị của đạo làm người trong chuyện: con hổ có nghĩa - Sơ bộ hiểu được trình độ viết chuyện và cách viết truyện hư cấu ở thời trung đại - Kể lại được chuyện II- Chuẩn bị: - GV: sgk – sgv – tài liệu tham khảo - HS: sgk – vở ghi - vở soạn

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản