TIẾT 6 - BÀI 2 - ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA” - NHẠC LÝ : NHỊP VÀ PHÁCH

Chia sẻ: akura123

- Học sinh học thuộc bài hát “Vui bước trên đường xa” . Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho bài hát - Học sinh có khái niện về nhịp và phách trong âm nhạc, hiểu được ý nghĩa của số chỉ nhịp, nhịp và cách đánh nhịp - Tập đọc nhạc : Làm quen với cách đọc thanh 7 âm II, CHUẨN BỊ GV : Đàn, bảng phụ HS : SGK, Vở ghi, ĐDHT

Nội dung Text: TIẾT 6 - BÀI 2 - ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA” - NHẠC LÝ : NHỊP VÀ PHÁCH

TIẾT 6 - BÀI 2

- ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA”

- NHẠC LÝ : NHỊP VÀ PHÁCH - NHỊP 2/4

- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 2
I, MỤC TIÊU BÀI DẠY

- Học sinh học thuộc bài hát “Vui bước trên đường xa” . Biết thể hiện một vài

động tác phụ hoạ cho bài hát

- Học sinh có khái niện về nhịp và phách trong âm nhạc, hiểu được ý nghĩa của số

chỉ nhịp, nhịp và cách đánh nhịp

- Tập đọc nhạc : Làm quen với cách đọc thanh 7 âm

II, CHUẨN BỊ

- GV : Đàn, bảng phụ

- HS : SGK, Vở ghi, ĐDHT

III, TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

A. Ổn định tổ chức

B. Kiểm tra bài cũ (Lồng trong quá trình ôn tập)
C. Bài mới

- Giới thiệu bài :

- Các hoạt động :

HOẠT ĐỘNG 1 : ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA”


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG


- GV cho HS luyện thanh - HS luyện thanh 1. Ôn tập bài hát “Vui

bước trên đường xa”
- GV gọi 1 HS trình bày lại bài - 1 HS hát

hát, GV nhận xét và sửa sai cho

HS (Nếu có)
- HS thực hiện
- GV yêu cầu HS cả lớp đứng hát

theo nhạc đệm và tay chỉ huy của
- HS hát và vận động tại chỗ
GV

- GV cho HS đứng hát và vận

động tại chỗ theo nhịp của bài. GV

hướng dân cho HS một vài động - Nhóm, cá nhân biểu diễn bài

tác phụ hoạ cho bài hát. GV làm hát

mẫu sau đó yêu cầu HS thực hành

- GV gọi nhóm, cá nhân HS lên
bảng trình bày bài hát có kết hợp

các động tác phụ hoạ. GV nhận xét

và cho điểm
HOẠT ĐỘNG 2 : NHẠC LÝ


* Nhịp và phách : 2. Nhạc lý

- GV lấy một ví dụ trên đàn - HS nghe và nhận xét a. Nhịp và phách

về nhịp cho HS nghe sau đó
- Nhịp : Là những
yêu cầu HS nhận xét :
phần nhỏ có giá trị
- HS: đều nhau, lặp lại
H. Khoảng thời gian trong thời gian bằng nhau
nhiều lần
tiết tấu các em được nghe được lặp đi lặp lại đều
- HS trả lời
như thế nào ? đặn trong một bản

nhạc, bài hát. Giữa
- Từ VD đó GV yêu cầu HS
- HS quan sát các bản nhạc có một
đưa ra định nghĩa về nhịp dựa
vạch đứng gọi là vạch
vào SGK
nhịp
- GV yêu cầu HS quan sát - HS nghe và nhận xét :
- Phách: Trong mỗi
vào một bản nhạc bất kì và thời gian ngắn hơn so với
nhịp người ta lại chia
chỉ cho HS thế nào là một nhịp nhưng cũng được lặp

lại đều đặn thành những phần nhỏ
nhịp
- GV lấy tiếp VD trên đàn về hơn đều nhau về thời

phách cho HS nghe và yêu gian gọi là phách
- HS quan sát
cầu HS nhận xét về khoảng

thời gian trong tiết tấu với
b. Nhịp 2/4
- HS trình bày
VD trên để từ đó HS đưa ra
* Số chỉ nhịp :
định nghĩa về phách - HS nghe và trình bày :

dùng trong các bài hát tập - Vị trí :
* Số chỉ nhịp - Nhịp 2/4
thể, bài hát hành khúc…
- Ý nghĩa:
- GV treo bảng phụ ví dụ

nhịp 2/4, giải thích để HS * Nhịp 2/4 :

thấy được vị trí và ý nghĩa - Định nghĩa:
của số chỉ nhịp
- Tính chất :
H. Từ VD trên em hãy rút ra

định nghĩa về nhịp 2/4 ?

- GV lấy VD một số bài hát

viết ở nhịp 2/4 cho HS nghe

và yêu cầu HS nêu tính chất

nhịp 2/4
HOẠT ĐỘNG 3 :TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 2


- GV ghi bảng - HS ghi bài 3. Tập đọc nhạc số 2

“Mùa xuân trong
- GV treo bảng phụ bài TĐN - HS quan sát và nhận xét
rừng”
và yêu cầu HS nhận xét :

- Nhịp : 2/4
+ Nhịp? Nhắc lại định nghĩa ?
- HS thực hiện
- Cao độ : Đồ->đố
+ Cao độ ?

- Trường độ : Nốt
+ Trường độ ?
- HS nghe
đen, nốt trắng
- Gv cho HS đọc tên nốt nhạc
- HS luyện gam và trục
trong từng câu, đọc hoàn
âm
chỉnh cả bài sau đó ghép theo
- HS học tập đọc nhạc
tiết tấu

- GV đàn giai điệu bài tập đọc

nhạc

- GV cho HS luyện thang âm

Đô trưởng và trục âm

* Dạy tập đọc nhạc từng câu

theo lối móc xích : Ở mỗi câu

GV đàn cho HS nghe lần 1,

lần 2 yêu cầu HS đọc nhẩm
theo, lần 3 đọc hoà theo đàn

kết hợp gõ phách

- Sau khi HS đọc hoàn chỉnh ,

GV yêu cầu 1 HS ghép lời ca

sau đó cho cả lớp ghép lời ca

- GV yêu cầu HS từng đôi

một tự tập bài tập đọc nhạc

trong 2 phút sau đó GV tiến

hành kiểm tra nhóm, cá nhân

đọc . GV nhận xét đánh giá
D. Củng cố

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1,2 trong SGK

E. Dặn dò về nhà

- Học bài cũ

- Chuẩn bị bài mới

IV, RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY
***************************
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản