Tiết 60: Bài Tập Về Các Nguyên Lí Của Nhiệt Động Lực Học

Chia sẻ: kata_9

1 Kiến thức HS nắm được nguyên lí I va II của NĐLH và quy ước về dấu của các đại lượng trong nguyên lí I để vận dụng giải các dạng bài tập có liên quan . 2. Kĩ năng. Rèn cho HS kĩ năng vận dụng giải BT. II.Trọng tâm:  BT về nguyên lí I NĐLH.  BT về vận dụng quy ước về dấu của các đại lượng trong nguyên lí I NĐLH.

Nội dung Text: Tiết 60: Bài Tập Về Các Nguyên Lí Của Nhiệt Động Lực Học

Tiết 60: Bài Tập Về Các Nguyên Lí Của Nhiệt Động Lực Học

I.Mục tiêu:1 Kiến thức

HS nắ m được nguyên lí I va II của NĐLH và quy ước về dấu của các

đại lượng trong nguyên lí I để vận dụng giải các dạng bài tập có liên

quan .

2. Kĩ năng.

Rèn cho HS kĩ năng vận dụng giải BT.

II.Trọng tâm:

 BT về nguyên lí I NĐLH.

 BT về vận dụng quy ước về dấu của các đại lượng trong nguyên

lí I NĐLH.

III. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng

2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà.

IV. Tiến trình lên lớp:

1. Hoạt động 1 ( 10 phút ): Ôn tập, cũng cố .Ôn tập theo hướng dẫn  CH 1 Nguyên lí I NĐLH Nguyên lí I NĐLH
U  A  Q
?

Quy ước về dấu
 CH 2 Quy ước về dấu ?

Q > 0 : Vật nhận nhiệt

lượng

Q < 0 : Vật truyền nhiệt

lượng

A > 0 : Vật nhận công

A < 0 : Vật thực hiện công

2. Hoạt động 2 ( 31 phút ): Bài tập HS ghi nhận dạng bài  GV nêu loại bài tập, yêu Bài 1: BT 33.8 SBT

tập, thảo luận nêu cơ sở vận cầu Hs nêu cơ sở lý thuyết Giải :

Vì quá trình là đẳng
a)
dụng . áp dụng .

 Ghi bài tập, tóm tắt, phân  GV nêu bài tập áp dụng, áp và giảm thể tích nên chất

khí nhận công A > 0
tích, tiến hành giải yêu cầu HS:

Nhiệt độ cuối cùng
b)
 Phân tích bài toán, tìm - Tóm tắt bài toán,

mối liên hệ giữa đại lượng - Phân tích, tìm mối liên hệ của khí :
V2 .T1 0, 006.300
giữa đại lượng đã cho và
đã cho và cần tìm T2    180 K
V1 0, 01
 Tìm lời giải cho cụ thể cần tìm
Công chất khí nhận
c)
- Tìm lời giải cho cụ thể bài được :
bài

A
 Hs trình bày bài giải. p  A  pV  F .S .s  10 (0, 01  0
V
Đọc đề và hướng dẫn HS

phân tích đề để tìm hướng

Phân tích những dữ kiện đề giải

bài, đề xuất hướng giải Gọi hai HS lên bảng giải và

so sánh.
quyết bài toán

HS thảo luận theo nhóm

Yêu cầu HS vẽ đồ thị, viết Bài 2: BT VI.7 SBT
tìm hướng giải theo gợi ý.

công thức tính nhiệt độ Giải :
Cả lớp theo dõi, nhận xét.

cuối và công chất khí nhận Động năng của viên đạn
Nêu từng bước giải :

khi va chạm với tường :
được.
Vẽ đồ thị

GV nhận xét, lưu ý bài làm, W  1 mv 2  1 .2.103.(200)2  40 J
Tính nhiệt độ cuối d
2 2
cho điểm
Tính công chất khí nhận
Khi bị bức tường giữ lại,

Gọi một HS khác lên bảng viên đạn nhận công A = Wđ

Do viên đạn không trao đổi
sửa

Yêu cầu HS nêu phương nhiệt với môi trường ngoài

nên công A bằng độ tăng
pháp giải.
Cả lớp theo dõi, nhận xét.
nội năng :
Nêu từng bước giải :
Tính động năng viên đạn U  A

Tính công A và độ tăng nội GV nhận xét, lưu ý bài làm, Phần nóng lên của viên đạn

năng U cho điểm là do độ tăng nội năng :

Tính độ tăng nhiệt độ. Cho làm bài Q  mct  t  Q  40
- 
2.10 3.234
mc
tập thêm:

Nhiệt độ của không khí

trong một căn phòng rộng

70 m3 là 100C. sau khi sưởi

ấm nhiệt độ của phòng là

260C. Tính công mà không

khí của phòng sinh ra khi

dãn đẳng áp ở áp suất

100KPa (ĐS:A = 395,7KJ)
3 Hoạt động 3 ( 4 phút ): Tổng kết bài học HS Ghi nhận :  GV yêu cầu HS:

- Kiến thức, bài tập cơ - Chổt lại kiến thức,
bả n đã bài tập cơ bản đã học

- Kỹ năng giải các bài - Ghi nhớ và luyện tập

tập cơ bản kỹ năng giải các bài

tập cơ bản


 Giao nhiệ m vụ về nhà
 Ghi nhiệm vụ về nhàIV. TỔNG KẾT GIỜ HỌC
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản