Tiết 61-62:THỂ TÍCH CỦAHÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Chia sẻ: lotus_4

Củng cố và khắc sâu cho học kiến thức cơ bản về cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương - Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng lí thuyết vào bài tập - Thái độ: Có ý thức ôn tập nghiêm túc B.Phương pháp: -Hoạt động nhóm -Luyện tập -Đặt và giải quyết vấn đề -Thuyết trình đàm thoại

Nội dung Text: Tiết 61-62:THỂ TÍCH CỦAHÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Tiết 61-62: THỂ TÍCH CỦA

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

I.Mục tiêu

- Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học kiến thức cơ bản về cách tính diện

tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ

nhật,

hình lập phương

- Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng lí thuyết vào bài tập

- Thái độ: Có ý thức ôn tập nghiêm túc

B.Phương pháp:

-Hoạt động nhóm

-Luyện tập

-Đặt và giải quyết vấn đề

-Thuyết trình đàm thoại



C.Chuẩn bị của thầy và trò

- Thầy: Bảng phụ

- Trò : Bảng nhỏ

D.Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định tổ chức:
II.Kiểm tra bài cũ:

Phát biểu định lí và viết các công thức tính diện tích xung quanh,

diện

tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

III.Bài mới:

Các hoạt động của thầy và trò Nội dung

Gv: Hệ thống lại các kiến thức cơ bản về cách I. Kiến thức cơ bản:

tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, 1.Hình hộp chữ nhật

thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương - Diện tích xung quanh : Sxq = (a +

bằng cách đưa ra câu hỏi yêu cầu Hs trả lời b).2.c

1) Nêu các công thức tính diện tích xung quanh, - Diện tích toàn phần : Stp = Sxq = 2Sđ

diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật. = 2ab +

Phát biểu bằng lời các công thức đó 2ac + 2bc

2) Nêu các công thức tính diện tích xung quanh, - Thể tích : V = a.b.c

diện tích toàn phần, thể tích hìnhlập phương. 2. Hình lập phương

Sxq = 4a2
Phát biểu bằng lời các công thức đó - Diện tích xung quanh :

Stp = 6a2
- Diện tích toàn phần :

V = a3
Hs: Suy nghĩ – Trả lời tại chỗ - Thể tích :



Gv: Củng cố lại phần lí thuyết qua một số dạng II.Hướng dẫn giải bài tập
bài tập sau Bài 1: Một căn phòng dài 4,5m, rộng

3,7m và cao 2,6m. Người ta muốn quét

Gv:Đưa ra bảng phụ có ghi sẵn đề bài tập 1 vôi trần nhà và 4 bức tường.Biết rằng

tổng diện tích các cửa bằng 5,8m2. Hãy

Hs: Thảo luận và làm bài theo nhóm cùng bàn tính diện tích cần quét vôi

đưa ra cách tính

Bài giải:

Gv:Gọi đại diện 2 nhóm mang bài lên gắn Diện tích xung quanh của căn

phòng là:

Hs:Các nhóm còn lại theo dõi và cho nhận xét, S1 = 2.(4,5 + 3,7).2,6 =

42,64(m2)
bổ xung

Diện tích trần nhà là :

S2 = 4,5. 3,7 = 16,65 (m2)
Gv:Chốt lại các ý kiến các nhóm và sửa bài cho

Diện tích các cửa là :
Hs

S3 = 5,8(m2)

Diện tích cần quét vôi là :

Gv: Cho Hs làm tiếp bài tập 2 S = (S1 + S2) – S3

= (42,64 + 16,65) – 5,8 =

53,49(m2)
1Hs:Đọc to đề bài trên bảng phụ

Hs : Thảo luận và thực hiện theo nhóm cùng bàn Bài 2:
a)Tính độ dài các kích thước của một
câu a

hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ

Gv:Yêu cầu đại diện 2 nhóm trình bày cách tính thuận với 3; 4; 5. Thể tích của hình hộp

chữ nhật là 480cm3
tại chỗ

b)Diện tích toàn phần của một hình lập

phương là 512m2 . Thể tích của nó là bao
Hs: Các nhóm còn lại nhận xét, bổ xung

nhiêu?

Gv:Chốt lại ý kiến các nhóm và ghi bảng lời giải

sau khi đã được sửa sai Bài giải:

a) Gọi độ dài các kích thước của hình

Gv:Lưu ý cho Hs tránh mắc sai lầm khi áp dụng hộp chữ nhật lần lượt là a, b, c (cm) (a,

tích chất của dãy tỉ số bằng nhau trong trường b, c > 0).

abc
hợp Theo bài ra ta có: và

345
abc
và a.b.c = 480

a.b.c = 480(cm3)
345

3c
(chỉ áp dụng được khi a + b + c = 480) a= (1)
5

abc
Từ 

345
Gv:Yêu cầu Hs làm tiếp câu b

4c
b= (2)
5
Hs: Thực hiện theo 4 nhóm
3c 4c
Do V = a.b.c = 480  . .c = 480
5 5
3
Gv:Yêu cầu đại diện 4 nhóm gắn bài lên bảng  c = 1000

Hs: Các nhóm nhận xét bài chéo nhau  c = 10 cm

Gv:Chốt lại ý kiến các nhóm và chữa bài cho Hs (3)

Gv: Khắc sâu kiến thức cho Hs bằng cách yêu Thế (3) vào (1) và (2) ta được

3.10 4.10
cầu Hs nhắc lại các công thức có trong bài a= = 6 cm ; b= = 8 cm
5 5

Vậy: Các kích thước của hình hộp chữ
Gv: Nhấn mạnh cho Hs khi giải bài tập phần này
nhật lần lượt là 6cm ; 8cm ; 10cm
cần

* Xác định độ dài của các cạnh của các mặt hình
b) Gọi a là cạnh của hình lập phương
hộp chữ nhật. Tính diện tích xung quanh và diện
Diện tích toàn phần của hình lập
tích toàn phần theo công thức
phương là
* Xác định các kích thước của hình hộp chữ nhật.
Stp = 6a2
Tính thể tích hình hộp chữ nhật theo công thức
Theo bài ra ta có Stp = 512 (cm2)

512 256
Hay 6a2 = 512  a2 = 
6 3

16
 a=
3

Vậy: Thể tích hình lập phương là
3
 16  4096
3
(cm3)
V=a =   
 3 33
IV.Củng cố:

Gv: Hệ thống lại các kiến thức vừa ôn

V.Dặn dò:

- Ghi nhớ phần lí thuyết

- Xem lại các bài tập vừa ôn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản