Tiết 65: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Paradise1 Paradise1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
3
download

Tiết 65: LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm vững các tính chất cơ bản của phép nhân - Rèn kỷ năng thực hiện được các phép tính cộng , trừ , nhân số nguyên . - Biết vận dụng các tính chất trong tính toán và biến đổi biểu thức . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa ,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 65: LUYỆN TẬP

  1. Tiết 65: LUYỆN TẬP I.- Mục tiêu : - Nắm vững các tính chất cơ bản của phép nhân - Rèn kỷ năng thực hiện được các phép tính cộng , trừ , nhân số nguyên . - Biết vận dụng các tính chất trong tính toán và biến đổi biểu thức . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: - Học sinh sữa các bài tập 92 ; 93 ; 94 SGK trang 95 3./ Bài mới : Giáo viên Học sinh Bài ghi
  2. + Bài tập 95 / 95 : (- 1)3 = (- 1).(- 1).(- 1) = 1.(- 1) = - 1 - Học sinh thực hiện và giải Còn hai số nguyên khác là 1 và 0 13 = 1 03 = 0 thích rõ lý do ; + Bài tập 96 / 95 : - Nhận xét dấu của tích a) 237 . (-26) + 26 . 137 237 (-26) = - 237 . 26 + 26 . 137 - Nhận xét thừa số chung của tổng = 26 (- 237 + 137 ) 2 tích . = 26 . (-100) = - 2600 - Ap dụng tính chất gì ? b) 63 . (-25) + 25 . (-23) = - 63 . 25 – 25 . 23 = 25 . (-63 – 23) = 25 . (-86) = - 2150
  3. + Bài tập 97 / 95 : - Nhận xét các thừa số âm trong a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) > 0 tích là một số chẳn hay lẻ - Học sinh thực hiện và giải Vì tích một số chẳn thừa số âm là số - Học sinh phát biểu tích một số thích rõ lý do dương chẳn và một số lẻ thừa số âm là số b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 < 0 gì ? Vì tích một số lẻ thừa số âm là một số âm + Bài tập 98 / 95 : Tính giá trị biểu thức : a) (-125) . (-13) . (-a) với a = 8 thay a = 8 vào biểu thức - Nhận xét và áp dụng tính chất gì (-125) . (-13) . (-8)
  4. của phép nhân để tính nhanh. - Ap dụng tích chất giao = (-125) . (-8) . (-13) hoán và kết hợp = 1000 . (-13) = - 13000 - Dựa vào tính chất phân b) (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . b với b = phối của phép nhân đối với 20 phép cộng thay b = 20 vào biểu thức (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . 20 = [(-1) . (-3) . (-4)] . [(-2) . (-5)] .20 = (-12) . 10 . 20 = - 2400 - Dựa vào tính chất gì để tìm số + Bài tập 99 / 95 : thích hợp a) -7 . (-13) + 8 . (-13) = (-13) . (-7 + 4./ Củng cố : 8) - Phép nhân trong Z có những = -13 tính chất gì ?
  5. - Dựa vào các tính chất đó ta b) (-5) . (-4 - -14 ) có thể thực hiện nhanh = (-5) . (-4) – (-5) . (-14) = -50 chóng các bài tập . 5./ Dặn dò : + Bài tập 100 / 95 : Giá trị của m . n2 với m = 2 , n = 3 là số Làm thêm các bài tập 139 , 140 , 141 , 147 , 148 , 149 SBT Toán 6 nào trong bốn đáp số A ,B ,C ,D dưới tập một đây: A. –18 B. 18 C = -36 D. 36
Đồng bộ tài khoản