Tiết 66: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: lotus_6

Hiểu và vận dụng được quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi 2 HS lên bảng làm các bài tập. - GV nhận xét và cho điểm HS. 2. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: - GV yêu cầu HS thực hiện phép chia 12 : - HS thực hiện và nêu.

Nội dung Text: Tiết 66: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

Tiết 66: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Hiểu và vận dụng được quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự

nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. KIỂM TRA BÀI CŨ

- GV gọi 2 HS lên bảng làm các bài tập. - 2 HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét và cho điể m HS.

2. DẠY - HỌC BÀI MỚI

2.1. Giới thiệu bài:

- GV yêu cầu HS thực hiện phép chia 12 : - HS thực hiện và nêu.

5.

- GV hỏi: Theo em phép chia

12 : 5 = 2 dư 2

còn có thể thực hiện tiếp được hay

không?
- GV nêu: Bài học hôm nay sẽ giúp các

em trả lời câu hỏi này.

2.2. Hướng dẫn thực hiện chia một số

tự nhiên cho một số tự nhiên mà

thương tìm được là một số thập phân

a. Ví dụ 1

- GV nêu bài toán ví dụ: Một cái sân - HS nghe và tóm tắt bài toán.

hình vuông có chu vi là 27m. Hỏ i cạnh

của sân dài bao nhiêu mét?

- GV yêu cầu HS đọc phép tính. - HS nêu phép 27 : 4

- GV yêu cầu HS thực hiện phép chia 27 : - HS đặ t tính và thực hiệ n chia, sau đó

nêu: 27 : 4 = 6 (dư 3)
4.

Ta đặt tính rồi làm như sau:
27 4

6,75 * 27 chia 4 được 6, viết 6 ;
30

6 nhân 4 bằng 24, 27 trừ 24 bằng 3, viết 3.
(m)

* Để chia tiếp ta viết dấu phẩy vào bên phải 6 rồi viết thêm 0 vào
20

bên phải 3 được 30.
0

30 chia 4 được 7, viết 7.

7 nhân 4 bằng 28, 30 trừ 28 bằng 2, viết 2.

* Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được 20.
20 chia 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bằng 20, 20 trừ 20 bằng 0, viết 0.

* Vậy 27 : 4 = 6,75 (m).

b. Ví dụ 2

- GV nêu ví dụ: Đặt tính và thực hiện tính - HS nghe yêu cầu.

43 : 52

- GV hỏi: Phép chia 43 : 52 có thể thực - Phép chia 43 : 52 có số chia lớn hơn số

hiện giống phép chia 27 : 4 không? Vì bị chia (52 > 43) nên không thực hiện

giống phép chia 27 : 4.
sao?

- GV: Hãy viết số 43 thành số thập phân - HS nêu: 43 = 43,0.

mà giá trị không thay đổi.

- GV yêu cầu HS vừa lên bảng nêu rõ - HS nêu cách thực hiện phép tính trước

cách thực hiện của mình. lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét để thống

nhất cách thực hiện phép tính.

c. Quy tắc thực hiện phép chia

- GV hỏi: Khi chia một số tự nhiên cho

một số tự nhiên mà còn dư thì ta tiếp tục

chia như thế nào?

2.3. Luyện tập - thực hành

Bài 1
- GV yêu cầu HS áp dụng quy tắc vừa - 3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một

học tự đặt tính và tính. cột. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn - HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn

trên bảng. làm sai thì sửa lại cho đúng

- GV yêu cầu HS nêu rõ cách tính của

một số phép tính sau:

12 : 5 75 : 12

Bài 2

- GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả

lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- GV yêu cầu HS tự làm bài. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm

bài vào vở bài tập.

Bài giải

May một bộ quần áo hết số mét vải là:

70 : 25 = 2,8 (m)

May 6 bộ quần áo hết số mét vải là:

2,8 x 6 = 16,8 (m)

Đáp số: 16,8m

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn

trên bảng.
- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán. - HS nêu: Bài toán yêu cầu chúng ta viết

các phân số dưới dạng số thập phân.

- GV hỏi: Làm thế nào để viết các phân số - HS nêu: Lấy tử số chia cho mẫu số.

dưới dạng số thập phân.

- HS làm bài vào vở bài tập, sau đó 1 HS

đọc bài làm trước lớp, HS cả lớp theo dõi

và nhận xét.

//// = 2 : 5 = 0,4

//// = 3 : 4 = 0,75

//// = 18 : 5 = 3,6

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà

làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm

và chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản