TIẾT 7 - BÀI 2 TẬP ĐỌC NHẠC : NHẠC LÝ : CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4

Chia sẻ: akura123

HS đọc đúng cao độ, giai điệu bài tập đọc nhạc. Ghép lời và hát được hoàn chỉnh - Biết cách đánh nhịp 2/4 - Giúp HS có thêm hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao II, CHUẨN BỊ Cao HS : Đồ dùng học tập GV : Đàn, băng nhạc, bảng phụ bài tập đọc nhạc, ảnh nhạc sĩ Văn

Nội dung Text: TIẾT 7 - BÀI 2 TẬP ĐỌC NHẠC : NHẠC LÝ : CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4

TIẾT 7 - BÀI 2

- TẬP ĐỌC NHẠC : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3

- NHẠC LÝ : CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4

- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : NHẠC SĨ VĂN

CAO VÀ BÀI HÁT “LÀNG TÔI”I, MỤC TIÊU BÀI DẠY

- HS đọc đúng cao độ, giai điệu bài tập đọc nhạc. Ghép lời và hát được hoàn chỉnh

- Biết cách đánh nhịp 2/4

- Giúp HS có thêm hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Văn

Cao

II, CHUẨN BỊ

- GV : Đàn, băng nhạc, bảng phụ bài tập đọc nhạc, ảnh nhạc sĩ Văn

Cao

- HS : Đồ dùng học tập

III, TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

A. Ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ

H. Thế nào là nhịp và phách ?

H. Đọc và ghép lời ca bài tập đọc nhạc số 2 ?

C. Bài mới

- Giới thiệu bài :

- Các hoạt động :

HOẠT ĐỘNG 1 : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG


-GV treo bảng phụ bài tập đọc - HS quan sát và nhận xét 1. Tập đọc nhạc số 3

nhạc yêu cầu HS quan sát và nhận “Thật là hay”

xét :
- Nhịp : 2/4

+ Nhịp :
- Cao độ : Đô, Rê, Mi,

+ Cao độ : Sol, La, (Đố)
- HS quan sát và thực hiện
+ Trường độ : - Trường độ ; Nốt đen,
theo hướng dẫn của GV
móc đơn, nốt trắng
+ Chia câu :
- HS đọc gam và trục âm

- GV đưa ra âm hình tiết tấu chủ
- HS nghe
đao sau đó hướng dẫn HS thực
- HS học tập đọc nhạc
hiện

- GV cho HS đọc gam và trục âm

Đô trưởng
- HS ghép lời ca

- GV đàn giai điệu bài tập đọc
- HS tập đọc theo nhóm
nhạc

* Dạy tập đọc nhạc : GV dạy từng
- HS đọc nhạc và ghép lời ca
câu theo lối móc xích. Ở từng câu
- Cá nhân và nhóm HS đọc
GV đàn cho HS nghe 2 lần, ần 3
bài
yêu cầu HS đọc hoà theo đàn. Khi

đọc GV yêu cầu HS kết hợp gõ

phách

- Khi HS đọc hoàn chỉnh GV cho

HS ghép lời ca

- GV chia lớp thành 2 nhóm : 1

nhóm đọc nhạc + gõ phách, một

nhóm ghép lời + Gõ phách sau đó

đổi lại

- Yêu cầu cả lớp đọc nhạc và ghép

lời 1 lần
- GV tiến hành kiểm tra cá nhân,

nhóm HS đọc nhạc. GV nhận xét

và cho điểm nếu Hs đọc tốt
HOẠT ĐỘNG 2 : NHẠC LÝ


- Gv vẽ sơ đò cách đánh nhịp - HS quan sát 2. Cách đánh nhịp

2/4 cho HS quan sát 2/4
- HS nhắc lại định nghĩa

- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại
- HS quan sát
định nghĩa nhịp 2/4
- HS thực hiện
- GV hướng dẫn HS tư thế
- HS chỉ huy theo bài hát
đứng chỉ huy và cách đánh

nhịp 2/4

- GV yêu cầu HS đứng tại

chỗ thực hiện theo hướng dẫn

- GV cho HS tập chỉ huy theo

bài “Vui bước trên đường

xa”. HS vừa hát vừa đánh

nhịp
HOẠT ĐỘNG 3 : ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC
a. Tác giả 3. Âm nhạc thường

thức
- GV cho HS nghe đĩa bài hát - HS nghe

“Quốc ca” a. Nhạc sĩ Văn Cao
- HS trả lời
(1923-1995)
H. Các em vừa được nghe bài
- HS lắng nghe
hát gì ? Của ai ? - Sinh ra tại HP trong
- HS quan sát
1 gia đình nghèo
- GV giới thiệu về nhạc sĩ
- HS: Sông Lô, Ngày
Văn Cao (GV cho Hs xem - Đến với âm nhạc từ
mùa, Mùa xuân đầu tiên ..
ảnh chân dung) khi rất trẻ
- HS lắng nghe
H. Em hãy kể tên một vài tác - Ông là một trong

phẩm của nhạc sĩ Văn Cao ? những tài danh của

- HS lắng nghe VN, ông vừa là nhạc
- GV cho HS nghe một vài
sĩ, hoạ sĩ, thi sĩ
trích đoạn các sáng tác của - HS trả lời

nhạc sĩ b. Bài hát “Làng tôi”

b. Bài hát “Làng tôi” - HS nghe

- GV cho HS nghe bài hát

“Làng tôi”
H/. Em có cảm nhận gì sau

khi nghe bài hát “Làng tôi”

của nhạc sĩ Văn Cao?

- GV cho HS nghe lại bài hát

1 lần nữa
D. Củng cố

- GV yêu cầu HS đọc bài tập đọc nhạc số 3 kết hợp gõ phách

E. Dặn dò về nhà

- Tập đánh nhịp 2/4 cho thuần thục

- Đọc đúng cao độ, trường độ bài tập đọc nhạc số 3

- Chuẩn bị bài mới

IV, RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY
************************
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản