TIẾT 7 - BÀI 2 TẬP ĐỌC NHẠC : NHẠC LÝ : CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4

Chia sẻ: akura123

HS đọc đúng cao độ, giai điệu bài tập đọc nhạc. Ghép lời và hát được hoàn chỉnh - Biết cách đánh nhịp 2/4 - Giúp HS có thêm hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao II, CHUẨN BỊ Cao HS : Đồ dùng học tập GV : Đàn, băng nhạc, bảng phụ bài tập đọc nhạc, ảnh nhạc sĩ Văn

Nội dung Text: TIẾT 7 - BÀI 2 TẬP ĐỌC NHẠC : NHẠC LÝ : CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4

 

  1. TIẾT 7 - BÀI 2 - TẬP ĐỌC NHẠC : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3 - NHẠC LÝ : CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4 - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC : NHẠC SĨ VĂN CAO VÀ BÀI HÁT “LÀNG TÔI” I, MỤC TIÊU BÀI DẠY - HS đọc đúng cao độ, giai điệu bài tập đọc nhạc. Ghép lời và hát được hoàn chỉnh - Biết cách đánh nhịp 2/4 - Giúp HS có thêm hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao II, CHUẨN BỊ - GV : Đàn, băng nhạc, bảng phụ bài tập đọc nhạc, ảnh nhạc sĩ Văn Cao - HS : Đồ dùng học tập III, TIẾN TRÌNH BÀI DẠY A. Ổn định tổ chức
  2. B. Kiểm tra bài cũ H. Thế nào là nhịp và phách ? H. Đọc và ghép lời ca bài tập đọc nhạc số 2 ? C. Bài mới - Giới thiệu bài : - Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG 1 : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG -GV treo bảng phụ bài tập đọc - HS quan sát và nhận xét 1. Tập đọc nhạc số 3 nhạc yêu cầu HS quan sát và nhận “Thật là hay” xét : - Nhịp : 2/4 + Nhịp : - Cao độ : Đô, Rê, Mi, + Cao độ : Sol, La, (Đố) - HS quan sát và thực hiện + Trường độ : - Trường độ ; Nốt đen, theo hướng dẫn của GV móc đơn, nốt trắng + Chia câu : - HS đọc gam và trục âm - GV đưa ra âm hình tiết tấu chủ - HS nghe đao sau đó hướng dẫn HS thực - HS học tập đọc nhạc
  3. hiện - GV cho HS đọc gam và trục âm Đô trưởng - HS ghép lời ca - GV đàn giai điệu bài tập đọc - HS tập đọc theo nhóm nhạc * Dạy tập đọc nhạc : GV dạy từng - HS đọc nhạc và ghép lời ca câu theo lối móc xích. Ở từng câu - Cá nhân và nhóm HS đọc GV đàn cho HS nghe 2 lần, ần 3 bài yêu cầu HS đọc hoà theo đàn. Khi đọc GV yêu cầu HS kết hợp gõ phách - Khi HS đọc hoàn chỉnh GV cho HS ghép lời ca - GV chia lớp thành 2 nhóm : 1 nhóm đọc nhạc + gõ phách, một nhóm ghép lời + Gõ phách sau đó đổi lại - Yêu cầu cả lớp đọc nhạc và ghép lời 1 lần
  4. - GV tiến hành kiểm tra cá nhân, nhóm HS đọc nhạc. GV nhận xét và cho điểm nếu Hs đọc tốt HOẠT ĐỘNG 2 : NHẠC LÝ - Gv vẽ sơ đò cách đánh nhịp - HS quan sát 2. Cách đánh nhịp 2/4 cho HS quan sát 2/4 - HS nhắc lại định nghĩa - GV yêu cầu 1 HS nhắc lại - HS quan sát định nghĩa nhịp 2/4 - HS thực hiện - GV hướng dẫn HS tư thế - HS chỉ huy theo bài hát đứng chỉ huy và cách đánh nhịp 2/4 - GV yêu cầu HS đứng tại chỗ thực hiện theo hướng dẫn - GV cho HS tập chỉ huy theo bài “Vui bước trên đường xa”. HS vừa hát vừa đánh nhịp
  5. HOẠT ĐỘNG 3 : ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC a. Tác giả 3. Âm nhạc thường thức - GV cho HS nghe đĩa bài hát - HS nghe “Quốc ca” a. Nhạc sĩ Văn Cao - HS trả lời (1923-1995) H. Các em vừa được nghe bài - HS lắng nghe hát gì ? Của ai ? - Sinh ra tại HP trong - HS quan sát 1 gia đình nghèo - GV giới thiệu về nhạc sĩ - HS: Sông Lô, Ngày Văn Cao (GV cho Hs xem - Đến với âm nhạc từ mùa, Mùa xuân đầu tiên .. ảnh chân dung) khi rất trẻ - HS lắng nghe H. Em hãy kể tên một vài tác - Ông là một trong phẩm của nhạc sĩ Văn Cao ? những tài danh của - HS lắng nghe VN, ông vừa là nhạc - GV cho HS nghe một vài sĩ, hoạ sĩ, thi sĩ trích đoạn các sáng tác của - HS trả lời nhạc sĩ b. Bài hát “Làng tôi” b. Bài hát “Làng tôi” - HS nghe - GV cho HS nghe bài hát “Làng tôi”
  6. H/. Em có cảm nhận gì sau khi nghe bài hát “Làng tôi” của nhạc sĩ Văn Cao? - GV cho HS nghe lại bài hát 1 lần nữa D. Củng cố - GV yêu cầu HS đọc bài tập đọc nhạc số 3 kết hợp gõ phách E. Dặn dò về nhà - Tập đánh nhịp 2/4 cho thuần thục - Đọc đúng cao độ, trường độ bài tập đọc nhạc số 3 - Chuẩn bị bài mới IV, RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY ************************
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản