Tiết 7: CÁC TẬP HỢP SỐ

Chia sẻ: lotus_5

Tham khảo tài liệu 'tiết 7: các tập hợp số', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Tiết 7: CÁC TẬP HỢP SỐ

Tiết 7: CÁC TẬP HỢP SỐ

A. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Hiểu được các kí hiệu N*, N, Z, Q, R và mối quan hệ giữa các tập hợp đó
- Hiểu đúng các kí hiệu (a ; b) ; [a ; b] ; (a ; b] ; [a ; b) ; (  ; a) ; (  ; a] ;
(a ;  ) ; [a ;  ) ; (  ;  )
2. Về kĩ năng:
- Biết biểu diễn khoảng đoạn trên trục số
- Biết tìm tập hợp giao, hợp , hiệu của các khoảng đoạn và biểu diễn trên
trục số
3. Về thái độ , tư duy:
- Cẩn thận, chính xác.
- Hứng thú trong học tập.
B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Giáo viên: Hệ thống cõu hởi. Phiếu học tập
- Học sinh: Đọc trước bài.
C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Nhắc lại định nghĩa giao, hợp, hiệu
- Lên bảng trình bày.
của hai tập hợp

Hoạt động 2: Các tập hợp số đã học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Yêu cầu HS vẽ biểu đồ minh hoạ quan hệ bao hàm các - Vẽ hình minh hoạ
tập hợp số đã học - Nhắc lại các tập hợp đã
- Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm các tập hợp số đã học học
- Cho HS ghi nhớ các kí hiệu - Ghi nhớ các kí hiệu

Hoạt động 3: Các tập con thường dùng của R
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Nêu các các tập hợp con của R - Lắng nghe và ghi chép
- Khoảng (a ; b) = { x  R | a < x < b}
*VD: (-3 ; 2) = { x  R | -3 < x < 2}
(a ;  ) = { x  R | a < x } - Quan sát
*VD: (1 ;  ) = { x  R | 1 < x }
(  ; a) = { x  R | x < a} - Ghi nhận kiến thức
- Đoạn [a ; b] = { x  R | a  x  b}
* VD: [-1 ; 5] = { x  R | -1  x  5} - Đưa ra ví dụ
- Nửa khoảng (SKG)
- Yêu cầu HS đưa ra ví dụ
- Theo dõi và ghi nhớ cách làm
* Hướng dẫn học biểu diễn trên trục số

Hoạt động 4: Luyện tập
Xác định các tập hợp sau và biều diễn trên trục số
a)  3;1   0;4  b)  2;25    3;  
c)  2;5   5;7  d) 1;6    2;9 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Giao nhiệm vụ cho từng nhóm (mỗi nhóm - Hoạt động nhóm để tìm kết quả bài
1câu) toán
- Theo giỏi HĐ học sinh - Đại diện nhóm trình bày kết quả
- Yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày và - Đại diện nhóm nhận xét lời giải của
đại diện nhóm khác nhận xét bạn
- Sửa chữa sai lầm - Phát hiện sai lầm và sữa chữa
- Chính xác hoá kết quả - Ghi nhận kiến thứcHoạt động 5: Củng cố:
- Cần nắm được các khái niệm khoảng, đoạn , nửa khoảng
- Cần nắm được cách xác định giao, hợp , hiệu các khoảng, đoạn và biểu
diễn chúng trên trục số
- Nhớ được các kí hiệu N*, N, Z, Q, R.
D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại các tập con của tập số thực.

- Làm cỏc bài tập 1, 2, 3.

☺ HDBT: + BT 1,2,3: tương tự bài tập ở luyện tập (HĐ4).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản