Tiết 7: CÁC TẬP HỢP SỐ

Chia sẻ: Lotus_5 Lotus_5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
5
download

Tiết 7: CÁC TẬP HỢP SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiết 7: các tập hợp số', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 7: CÁC TẬP HỢP SỐ

  1. Tiết 7: CÁC TẬP HỢP SỐ A. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: - Hiểu được các kí hiệu N*, N, Z, Q, R và mối quan hệ giữa các tập hợp đó - Hiểu đúng các kí hiệu (a ; b) ; [a ; b] ; (a ; b] ; [a ; b) ; (  ; a) ; (  ; a] ; (a ;  ) ; [a ;  ) ; (  ;  ) 2. Về kĩ năng: - Biết biểu diễn khoảng đoạn trên trục số - Biết tìm tập hợp giao, hợp , hiệu của các khoảng đoạn và biểu diễn trên trục số 3. Về thái độ , tư duy: - Cẩn thận, chính xác. - Hứng thú trong học tập. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: Hệ thống cõu hởi. Phiếu học tập - Học sinh: Đọc trước bài. C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Nhắc lại định nghĩa giao, hợp, hiệu - Lên bảng trình bày. của hai tập hợp Hoạt động 2: Các tập hợp số đã học Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Yêu cầu HS vẽ biểu đồ minh hoạ quan hệ bao hàm các - Vẽ hình minh hoạ tập hợp số đã học - Nhắc lại các tập hợp đã - Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm các tập hợp số đã học học - Cho HS ghi nhớ các kí hiệu - Ghi nhớ các kí hiệu Hoạt động 3: Các tập con thường dùng của R Hoạt động của GV Hoạt động của HS
  2. * Nêu các các tập hợp con của R - Lắng nghe và ghi chép - Khoảng (a ; b) = { x  R | a < x < b} *VD: (-3 ; 2) = { x  R | -3 < x < 2} (a ;  ) = { x  R | a < x } - Quan sát *VD: (1 ;  ) = { x  R | 1 < x } (  ; a) = { x  R | x < a} - Ghi nhận kiến thức - Đoạn [a ; b] = { x  R | a  x  b} * VD: [-1 ; 5] = { x  R | -1  x  5} - Đưa ra ví dụ - Nửa khoảng (SKG) - Yêu cầu HS đưa ra ví dụ - Theo dõi và ghi nhớ cách làm * Hướng dẫn học biểu diễn trên trục số Hoạt động 4: Luyện tập Xác định các tập hợp sau và biều diễn trên trục số a)  3;1   0;4  b)  2;25    3;   c)  2;5   5;7  d) 1;6    2;9  Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm (mỗi nhóm - Hoạt động nhóm để tìm kết quả bài 1câu) toán - Theo giỏi HĐ học sinh - Đại diện nhóm trình bày kết quả - Yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày và - Đại diện nhóm nhận xét lời giải của đại diện nhóm khác nhận xét bạn - Sửa chữa sai lầm - Phát hiện sai lầm và sữa chữa - Chính xác hoá kết quả - Ghi nhận kiến thức Hoạt động 5: Củng cố: - Cần nắm được các khái niệm khoảng, đoạn , nửa khoảng - Cần nắm được cách xác định giao, hợp , hiệu các khoảng, đoạn và biểu diễn chúng trên trục số - Nhớ được các kí hiệu N*, N, Z, Q, R. D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  3. - Xem lại các tập con của tập số thực. - Làm cỏc bài tập 1, 2, 3. ☺ HDBT: + BT 1,2,3: tương tự bài tập ở luyện tập (HĐ4).
Đồng bộ tài khoản