Tiết 8 LUYỆN TẬP

Chia sẻ: paradise1

Củng cố kiến thức về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ  Rèn kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức vào giải toán II/ Phương tiện dạy học SGK, phấn màu, bảng phụ bài tập 37 trang 17 ,14 tấm bìa ghi hằng đẳng thức

Nội dung Text: Tiết 8 LUYỆN TẬP

Tiết 8

LUYỆN TẬP

I/ Mục tiêu

 Củng cố kiến thức về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

 Rèn kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức vào giải toán

II/ Phương tiện dạy học

SGK, phấn màu, bảng phụ bài tập 37 trang 17 ,14 tấm bìa ghi hằng

đẳng thức

III/ Quá trình hoạt động trên lớp

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra 5 học sinh bất kì hằng đẳng thức nào, hoặc cho cả lớp cùng chơi

“Đôi bạn nhanh nhất” (SGK trang 17).

3/ Luyện tậpGhi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV

Bài 33 trang 16

a/ (2 + xy)2 = 4 + 4xy + x2y2

b/ (5 – 3x)2 = 25 – 30x + 9x2

c/ (5 – x2)(5 + x2) = 25 – x4
d/ (5x – 1)3 = (5x)3 –

3.(5x)2.1 + 3.5x.12 – 13

= 125x3 – 75x2 +

15x – 1Bài 34 trang 17 Rút gọn

biểu thức

a/ (a + b)2 – (a – b)2 = [(a +

b) + (a – b)] [(a + b) - (a –

b)]

= 2a

(2b) = 4ab

b/ (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – (a3

– 3a2b + 3ab2 – b3) – 2b3

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3

+ 3a2b - 3ab2 + b3 – 2b3

= 6a2b

c/ (x + y + z)2 – 2(x + y +

z)(x + y) + (x + y)2
= [(x + y + z) – (x + y)]2

= (x + y + z – x – y)2

= z2Bài 35 trang 17

a/ 342 + 662 + 68.66 = 342 +

2.34.66 + 662

= (34 + 66)2

= 1002 = 10000

b/ 742 + 242 – 48.74 = 742 –

2.24.74 + 242

= (74 – 24)2

= 502 = 2500

Bài 36 trang 17

a/ x2 + 4x + 4 = (x + 2)2 với x Giống hằng đẳng

= 98 thức nào ?
2 2
 (98 + 2) = 100 =

10000

b/ x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x +

1)3 với x = 99
3 3
 (99 + 1) = 100

= 1000000Làm bài 37 trang 17 : Cho học sinh quan sát bảng phụ bài 37


x3 + y3
(x – y)(x2 + xy + y2)

(x + y) (x – y)
x3 – y3


x2 – 2xy + y2
x2 + 2xy + y2


(x + y)2
x2 – y2


(x + y) (x2 – xy + y2)
(y – x)2


y3 + 3y2x + 3yx2 + x3
x3 – 3x2y + 3xy2 – y3


(x – y)3
(x + y)3
Hướng dẫn học ở nha Về nhà học kĩ 7 hằng đẳng thức đầu

 Làm lại các bài tập đã học để kiểm tra 15 phút

 Xem trước bài “Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp

đặt nhân tử chung”.

V/ Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản