TIẾT 95 :LUYỆN TẬP VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Chia sẻ: Kaka_0 Kaka_0 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
391
lượt xem
16
download

TIẾT 95 :LUYỆN TẬP VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp hs có kỹ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận. HS làm được bài tập nâng cao từ sách bài tập B. Chuẩn bị - Gv soạn bài - Bảng phụ, ghi bài tập. C. Khởi động 1. Kiểm tra : Phép phân tích là gì ? Thế nào là phép tổng hợp. Mối liên quan giữa phép phân tích và tổng hợp. Bài tập 3. Vai trò của 2 phép này trong bài văn NL. 2. Giới thiệu bài : Vai trò của tiết luyện tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIẾT 95 :LUYỆN TẬP VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

  1. TIẾT 95 : LUYỆN TẬP VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP A. Mục tiêu cần đạt Giúp hs có kỹ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận. HS làm được bài tập nâng cao từ sách bài tập B. Chuẩn bị - Gv soạn bài - Bảng phụ, ghi bài tập. C. Khởi động 1. Kiểm tra : Phép phân tích là gì ? Thế nào là phép tổng hợp. Mối liên quan giữa phép phân tích và tổng hợp. Bài tập 3. Vai trò của 2 phép này trong bài văn NL. 2. Giới thiệu bài : Vai trò của tiết luyện tập D. Tiến trình các hoạt động Hoạt động của giáo viên - HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1. I. Đọc, nhận dạng, đánh giá. Hs đọc đoạn văn a. Bài 1. Hs thảo luận : Tác giả đã vận dụng a. * tác giả phân tích : cái hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài phép lập luận nào và vận dụng ntn - Hay ở các điệu xanh trong đoạn văn a ? - Hay ở ~ cử động - Hay ở các vần thơ.
  2. - Hay ở các chữ không non ép. Hs đọc đoạn văn b. b.Tác giả dùng phép phân tích : nguyên nhân sự thành đạt. Tác giả vận dụng phép lập luận * Trình tự phân tích. nào và vận dụng ntn ? - Đoạn một : nêu các quan niệ m mấu chốt của sự thành đạt Hs thảo luận nhóm 4 và trình bày. - Đoạn hai : phân tích từng quan niệ m đúng sai về các Gv chốt lại đáp án ng.nhân khách quan. + Gặp thời – nếu chủ quan + Do hoàn cảnh bức bách – nhưng không có chí. + Do điều kiện học tập – nhưng mải chơi + Do tài năng – nhưng k0 được phát huy → Bác bỏ các nguyên nhân khách quan → Khẳng định vai trò của ng. nhân chủ quan. Hoạt động 2. II. Thực hành phân tích một vấn đề. Hs đọc bài 2. Thảo luận nhóm 4 Bài 2. Phân tích vấn đề học đối phó. b ạ n : 5/ * Bản chất : - Thế nào là học qua loa đối phó - Không lấy việc học tập trau dồi mở mang kiến thức làm - Phân tích bản chất của lối học đối mục đích chính. phó và nêu lên ~ tác hại của nó. - Học bị động không chủ động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, thi cử chỉ học gạo học thuộc lòng ← - Học hình thức không đi sâu vào thực chất kiến thức cơ bản
  3. một cách máy móc của bài học * Tác hại : - Đ/v bản thân → K0 hứng thú, sinh chán nản mệt mỏi hiệu quả thấp. - Đ/v xã hội → Dù có bằng cấp nhưng đầu óc vẫn rỗng tuếch, trở thành gánh nặng lâu dài cho xã hội về nhiều mặt như kinh tế, tư tưởng, đạo đức, lối sống... Gv nêu vấn đề : vì sao mọi người Bài 3. Phân tích lý do khiến mọi người phải đọc sách. đều phải đọc sách dựa vào VB - Sách là kho tri thức của nhân loại được đúc kết từ hàng “Bàn về...” nghìn năm nay (Vì tác dụng của sách) Hs thảo luận, lập dàn ý vào giấy - Con người ai cũng muốn tiến bộ, mà muốn tiến bộ, phát triển thì phải đọc sách để tiếp thu tri thức, kinh nghiệm (vì nhu cầu tiến bộ của con người) K0 đọc sẽ bị lạc hậu. - Đọc sách mang lại cho ta hiểu biết kiến thức về chuyên môn, về mọi lĩnh vực, giúp ta có thái độ khiêm tốn và ý chí cao trong học tập. * Gv nhấn : Đọc sách là vô cùng (Vì ích lợi của việc đọc sách.) cần thiết nhưng cũng phải biết Bài 4. chọn sách và biết cách đọc thì mới * Tổng hợp tác hại của lối học đối phó có hiệu quả. Học đối phó là lối học bị động, hình thức, không lấy việc
  4. học làm mục đích chính. Lối học đó chẳng những làm cho người học mệt mỏi mà còn không tạo ra được ~ nhân tài đích thực cho đ/n. * Tóm lại muốn đọc sách có hiệu quả phải chọn ~ sách quan Tổng hợp ~ điều đã phân tích về trọng nhất mà đọc cho kỹ, đồng thời chú trọng đọc rộng việc đọc sách. thích đáng, để hỗ trợ cho việc nghiên cứu chuyên sâu. - Phép phân tích – tổng hợp E. Củng cố – dặn dò : - CBB “ Tiếng nói của văn nghệ
Đồng bộ tài khoản