Tiết 96 LUYỆN NÓI VĂN MIÊU TẢ I- Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: nắm được

Chia sẻ: kata_9

Tiết 96 LUYỆN NÓI VĂN MIÊU TẢ I- Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: nắm được cách trình bày một đoạn văn, một bài văn 2. Kĩ năng: Luyện tập kĩ năng trình bày miệng những điều đã quan sát và lựa chọn theo thứ tự hợp lí. 3. Thái độ: Có ý thức tích cực tham gia luyện nói về miêu tả. II- Chuẩn bị: - GV: sgk – sgv – giáo án - tài liệu tham khảo - HS: sgk – vở ghi – vở soạn - đọc kĩ bài ở nhà III- Tiến trình tổ chức...

Nội dung Text: Tiết 96 LUYỆN NÓI VĂN MIÊU TẢ I- Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: nắm được

Tiết 96

LUYỆN NÓI VĂN MIÊU TẢ

I- Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức: nắm được cách trình bày một đoạn văn, một bài văn

2. Kĩ năng: Luyện tập kĩ năng trình bày miệng những điều đã quan sát và

lựa chọn theo thứ tự hợp lí.

3. Thái độ: Có ý thức tích cực tham gia luyện nói về miêu tả.

II- Chuẩn bị:

- GV: sgk – sgv – giáo án - tài liệu tham khảo

- HS: sgk – vở ghi – vở soạn - đọc kĩ bài ở nhà

III- Tiến trình tổ chức các hoạt động

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức

Hoạt động 1: Khởi động

1. Kiểm tra bài cũ

? Thế nào là văn miêu tả? - Suy nghĩ – trả lời

Bố cục bài văn miêu tả

gồ m mấy phần? Nêu cụ

thể?

2. Bài mới

Hoạt động 2: HDHS nêu yêu cầu và ý nghĩa của giờ
luyện nói

? Theo em trong giờ

luyện nói cần phải đảm - Suy nghĩ – trả lời

bảo yêu cầu gì?

- Gv: chốt ý - Lắng nghe1, Bài tập 1/71
Hoạt động 3: HDHS tìm hiểu bài tập và luyện nói

- Không khí lớp học
G ọi học sinh đ ọc - Đọc BT1/71
-

- Hình ảnh thầy Ha – Men
BT1/71

- Học trò trong lớp
- Y/c học sinh chuẩn bị - Chuẩn bị

vào vở BT1/71 (10 phút) - Trình bày trước lớp

- Các bạn nghe – nhận xét - Tiếng giấy, tiếng nét bút
- Gọi 1 số em trình bày

- Lắng nghe

Bài tập 2/71
- Gv nhận xét chung - Đọc y/c BT2

- Gọi học sinh đọc Y/c - Thực hiện

- Trình bày trước lớp
BT2

- Y/c học sinh ghi vắn tắt - Các bạn nghe – nhận xét - Thầy Ha – Men là người

ntn?
các ý chính tránh viết bình điểm cho bạn

- Thầy ăn mặc có gì khác
thành văn. - Lắng nghe – rút kinh

thường.
nghiệm.
- Giọng nói của thầy

- Nhận xét, uốn nắn, sửa - Thái độ, cử chỉ của thầ y

chữa. ra sao.

- Nét mặt, lời nói- Các nhóm nhận nhiệm Bài tập 3/71

vụ – thống nhất – trình

bày

- Y/c học sinh làm BT3 - Các nhóm khác nghe –

theo nhóm góp ý

- Lắng nghe- Gv nhận xét cho điểm

các nhóm

Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò

* Củng cố:

? Để tiết luyện nói đạt kết - Suy nghĩ – trả lời

quả cao chúng ta cần phải

làm gì?

* Dặn dò
- Về nhà học bài

- Xem lại đề BT3/71

- Lắng nghe – thực hiện
 Làm vào vở

- Ôn kĩ phần văn học hiện

đại để giờ sau kiể m tra

một tiết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản