Tiết thứ 14: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)

Chia sẻ: pencil_3

I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết được: Cấu tạo của bảng tuần hoàn: Nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B).

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiết thứ 14: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)

Tiết thứ 14: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)Kiến thức cũ có liên Kiến thức mới trong bài
quan cần hình thành

- Nguyên tử: Kí hiệu, số - Nhóm nguyên tố
hiệu... - Mối liên hệ giữa cấu
Cấu hình
- electron hình e và nhóm nguyên
nguyên tử tố

- Ô nguyên tố, chu kìI. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

Biết được: Cấu tạo của bảng tuần hoàn: Nhóm
nguyên tố (nhóm A, nhóm B).
2.Kĩ năng:Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của
nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình electron
và ngược lại.

3.Thái độ:Tích cực trong học tập, chủ động nắm
bắt kiến thức

II.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Diễn giảng –
phát vấn- trực quan

III. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:

*Giáo viên: Bảng tuần hoàn (Khổ lớn) hoặc trên
powerpoint

*Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi
đến lớp.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...

2.Kiểm tra bài cũ: (7 phút)

- Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn?
- Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố
có STT là 16, 18, 20, cho biết nguyên tố đó thuộc chu
kì nào?

3.Bài mới:

a) Đặt vấn đề: Các nguyên tố được sắp xếp vào
bảng tuần hoàn được chia theo hàng ngang là
chu ki và theo cột là nhóm. Vậy nhóm nguyên
tố là gì?

b) Triển khai bài

HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG KIẾN THỨC
THẦY VÀ TRÒ

Hoạt động1: Nhóm nguyên tố:

Mục tiêu: Biết cấu tạo bảng tuần hoàn ngoài ô
nguyên tố, chu kì còn có nhóm nguyên tố, hiểu mối
liên hệ giữa cấu hình electron và nhóm

- Gv yêu cầu 3. Nhóm nguyên tố:
a/ Định Nghĩa : Nhóm là tập hợp
học sinh viết
cấu hình của các nguyên tố mà nguyên tử có cấu
3 nguyên tố hình electron tương tự nhau, do đó có
một tính chất hóa học gần giống nhau, sắp
trong
cột và nhận xếp thành một cột.
xét về điểm Nhận Xét : Nguyên tử các nguyên
giống nhau tố trong cùng một nhóm có số electron
hóa trị bằng nhau và bằng STT nhóm

- Hs nhận (trừ một số ít ngọai lệ).
xét về số e b/ Phân loại theo nhóm:
hoá trị với  Nhóm A: gồm 8 nhóm từ IA 
số thứ tự VIIIA (Có chứa các nguyên tố s và p).
nhóm
 Nhóm B: gồm 8 nhóm từ IB 
VIIIB (Mỗi nhóm là một cột, riêng
nhóm VIIIB có 3 cột).
- Gv: Trình c/ Phân lọai theo khối:
chiếu bảng
 Khối các nguyên tố s (là khối
tuần hoàn, những nguyên tố mà nguyên tử có các
yêu cầu hs electron cuối cùng điền vào phân lớp
quan sát cho s) gồm các nguyên tố nhóm IA (kim
biết nhóm loại kiềm) và IIA( kim loại kiềm thổ)
A, B gồm VD1: 11Na là nguyên tố s ở nhóm 1A:
bao nhiêu 1s22s22p63s1
cột...?
 Khối các nguyên tố p (là khối
những nguyên tố mà nguyên tử có các
electron cuối cùng điền vào phân lớp
- Gv thông p) gồm các nguyên tố thuộc nhóm
tin về phân IIIA đến VIIIA (trừ He).
loại theo VD2: là nguyên tố p ở nhóm VIA:
16S

 1s22s22p63s23p4
khối
Trình chiếu  Khối các nguyên tố d (là khối
bảng tuần
những nguyên tố mà nguyên tử có các
hoàn
elec tron cuối cùng điền vào phân lớp
- Nguyên tố d) gồm các nguyên tố thuộc các nhóm
như thế nào
gọi là B .
nguyên tố s, VD3: 26 Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2
p, d, f?
 Khối các nguyên tố f (là khối
- Ví dụ từng những nguyên tố mà nguyên tử có các
khối cụ thể electron cuối cùng điền vào phân lớp
- Gv trình f) gồm các nguyên tố thuộc nhóm B,
chiếu nội xếp thành 2 hàng ở cuối bảng, chúng
dung là hai họ Lantan và họ Actini.

 Họ Lantan gồm 14 nguyên tố, bắt
đầu từ Ce (Z=58) đến Lu(Z=71).

 Họ Actini gồm 14 nguyên tố, bắt
đầu từ Th (Z=90) đến Lr(Z= 103).

Các VD3: Cấu hình electron của Br:

1s22s22p63p63d104s24p5
nguyên tố s
và p thuộc  Ô số 35 (Z=35)
các nhóm A
 Chu kì 4 vì có 4 lớp electron.
- Gv yêu cầu
hs viết cấu  Nhóm A vì e cuối cùng điền vào
hình e của phân lớp s.
Br và xác - Nhóm IA vì có 1e ở lớp ngoài
định vị trí cùng.

4. Củng cố:
- Khối các nguyên tố s gồm các nhóm nào, được
gọi là các nhóm gì?

- Khối các nguyên tố p gồm các nhóm nào?

- Khối các nguyên tố d gồm các nhóm nào?

- Khối các nguyên tố f gồm các nhóm nào?

- Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình e là:
nằm ở vị trí nào trong bảng tuần
1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 6 3d 6 4s 2

hoàn?

5. Dặn dò: Học bài, chuẩn bị bài “Sự biến đổi tuần
hoàn cấu hình e nguyên tử ...”Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn:
24/09/2011
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản