TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA HOA KỲ, ÚC, CANADA

Chia sẻ: haidang

Nhiều học giả cho rằng, đánh giá hoạt động của một thành viên trong mỗi tổ chức phải dựa trên việc xem xét việc thực hiện các trách nhiệm cũng như thành quả lao động của thành viên đó ở tất cả mọi mặt.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản